Norsk-Tysk oversettelse av forløpt

Oversettelse av ordet forløpt fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forløpt på tysk

forløpt
ryktesubst. Vergangenheit [f]
  tidsubst. Vergangenheit [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Utviklingen når det gjelder den offentlige, digitale telefonsentralen System 12 har forløpt akkurat slik vi drømte om at det ville skje da vi satte igang arbeidet med systemet for åtte år siden.
2.Allerede to dager efter hadde hun vært ute av sengen, og tiden frem til tidspunkett da hun ble utskrevet fra Rikshospitalet for tre uker siden har forløpt uten komplikasjoner.
3.Anklagen kan altså minne om den mot Ratzingers tidligere Tübingerkollega Hans Küng for trefire år siden, men denne gang har konfrontasjonen forløpt adskillig mildere.
4.De fire transplantasjonene til nå i Norge har likevel forløpt ganske greit.
5.Denne første fellesferiehelgen har imidlertid forløpt uvanlig rolig.
6.Det er ikke alltid man kan si at ekspertene er like flinke til å forutsi markedets utvikling, men forrige uke synes å ha forløpt i tråd med spådommene.
7.Et utvalg personer som nylig har fått beskjed om at deres ansøkning om lån er innvilget, vil få spørsmål om hvordan prosessen har forløpt.
8.Grunnen var at det lyktes ham å lamme rettsapparatet ved å provosere dommerne på en slik måte at han med noen grunn kunne anføre at disse - og da spesielt rettens formann - hadde forløpt seg.
9.Han understreker at virksomheten i menigheten har forløpt harmonisk, selv om situasjonen for det nye meninghetsrådet i statskirkemenigheten nok har vært noe problematisk.
10.Hvordan kunne ikke dette kanskje egentlig nokså enestående møtet forløpt, bare Albert ikke hadde vært en sånn idiot ?
11.Meningsutvekslingen var forløpt påfallende vennlig, det blir ikke tale om noen offisiell kirkelig læresak mot Boff.
12.På spørsmål om hvordan samarbeidet med de kommunistiske land har forløpt, svarer Else Granheim at bråk er unngått, til tross for at en resolusjon som tok avstand fra undertrykkelse av menneskerettighetene ble vedtatt mot østblokkens og endel andre lands stemmer.
13.På tross av ekstreme isforhold på Grønlandskysten har toktet så langt forløpt uten problemer.
14.SASmaskinen" Dag Viking" har tre forskjellige registreringssystemer som kan fortelle hvordan en flytur har forløpt.
15.Selv om vi har sparsomt kjennskap til samtalenes faktiske innhold, var det tydelig på atmosfæren omkring møtet og det lille som ble sagt efterpå, at det må ha forløpt forholdsvis positivt.
16.Til NRK Dagsnytt sier han at saken ikke hadde forløpt slik han ønsket.
17.Tilfellet begrenser seg til et ektepars sammensmeltning av egg og sædcelle" in vitro" - på glass - utenfor livmoren, hvorefter utviklingen frem til fødsel har forløpt som siden tidenes morgen.
18.Trivselsmåling er problematisk, så noen fasit på hvorledes efterkrigstidens største sosiale og fysiske eksperiment egentlig er forløpt og hvorledes drabantbyen oppleves - og leves - idag, det kan heller ikke sosiologene presentere.
19.Forsvaret har i en årrekke bistått ved sivile arrangementer og har satt pris på en slik kontakt, i alt fra Holmenkollrennene til Landsskytterstevnet, men vi må nå se på denne praksisen og hvorledes den har forløpt, presiserer forsvarssjef BullHansen.
20.Den første helgen har forløpt uten alvorlige ulykker i fjellet.
21.Den store beredskapsøvelsen har forløpt uten uhell av noen art.
22.Det er brannvesenets pålegg foran Sankthansfeiringen, som de siste år heldigvis har forløpt uten storbranner.
23.Det er nå forløpt åtte år siden Hajek, Patocka og Havel satte i gang denne høyst egenartede bevegelse.
24.Det var smått med slike innrømmelser da han i sin tid selv saksøkte Aftenposten og Høyres formann for påståtte beskyldninger om at Neibevegelsen hadde forløpt seg og var klar over det.
25.Litt hardt vær har det vært siden jeg forlot Den engelske kanal, men ikke verre enn at jeg alt i alt må si at turen så langt har forløpt bra, sier Lisbeth Berger til Aftenposten.
Dine siste søk