Norsk-Tysk oversettelse av formål

Oversettelse av ordet formål fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

formål på tysk

formål
grunnsubst. Anlass° [m]
  rettsvitenskapsubst. Beweisstück [n]
Synonymer for formål
Avledede ord av formål
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
2.Det generelle rentefradraget innebærer statlig støtte i milliardklassen til formål som det ut fra sosiale eller næringspolitiske hensyn ikke ville vært mulig å prioritere gjennom normale bevilgninger.
3.Et stadig stigende antall Osloborgere er nå ikke lenger villige til å ofre flere nærfriområder eller ferdselsområder, hverken for det ene eller annet formål, og altså selv ikke for bevaring av hver eneste tomme av Marka".
4.Foreningens formål er å virke for å skaffe kvinnen den henne tilkommende rett og plass i samfunnet".
5.Før livet har tapt" heter et hefte med dette formål, navnet er hentet fra salmedikteren Svein Ellingsen, forfatteren av heftet er Erling J. Pettersen, konfirmasjonskonsulent i Kirkerådet.
6.Icecrete" kan brukes til mange formål både til havs og til lands.
7.Med mindre annet er avtalt mellom forsikringstaker og forsikrede skal ytelser ut over de kontraktsmessige i kollektiv pensjonsforsikring forbeholdes de forsikrede for det formål å opprettholde pensjonens kjøpekraft.
8.Naturtilstanden" er for ham mer enn en hypotese eller modell, konstruert for det formål å forstå og å vurdere menneskehetens aktuelle tilstand.
9.Om ikke pengene blir benyttet til søknadens formål trekkes summen tilbake igjen," lød neste beskjed fra kommunen.
10.Prematurbarnefondet" vil ha som formål å skaffe tilveie ekstra teknisk utstyr til sykehusbruk for for tidlig fødte barn.
11.Pressestøtten er blitt en paraplyordning for allehånde interesser som mest har som formål å ivareta partipolitiske hensyn," skriver Dagbladet.
12.Simson Echo" er opprinnelig bygget i 1965, ved Karmsund Verft, men har gjennomgått omfattende ombyggingsarbeid for å passe til Simrads formål.
13.Sjokoladebyen", som det sorte flertall kjælent kaller sin by, er for alle praktiske formål en raseskilt by.
14.Snevert formål"," forbausende omdisponering" og" uforståelig avgjørelse" er noen av de mange uttalelsene som nå faller fra representantene for de nærmere 4000 nye beboere rundt den omdiskuterte Bulltomten på Skøyen Vest.
15.Til hvilket eller hvilke av disse formål mener De bevilgningene bør reduseres ?
16.Verdibokas" formål er å skape bevissthet og debatt rundt spørsmålet om samfunnets verdigrunnlag.
17.Å forestå betalt og ubetalt informasjonsformidling via kabelTV eller andre former for overføring / kringkasting o.l. ved å eie eller leie utstyr til dette formål.
18.Aamodts forslag er et bevis på at man med fantasi og interesse for jobben, kan spare betydelige beløp som kan brukes til andre formål, sa Fredrik BullHansen.
19.Budsjettene i departementet er så stramme at vi ikke har mye å avse til et slikt formål.
20.Danmarks Turistkontor i Oslo er et ledd i en organisasjon som heter Danmarks Turistråd, hvis formål er å informere om Danmark som turistmål og gjøre alt vi kan for å orientere nordmenn om at Danmark simpelthen er reisemål nummer ett.
21.De norske Lenker har som eneste formål å hjelpe alkoholsyke å bli friske, sier Willy Paulsen, medlem av Oslogruppen.
22.Den enormt raske materielle utviklingen i området har forårsaket en kulturell reaksjon i form av en bred islamsk vekkelsesbølge som landenes mer moderate, vestlig pregede herskere ikke har kunnet unnlate å ta hensyn til, blant annet ved å avsette større midler til religiøse formål.
23.Den største trusel mot utviklingen av nærTV er at storaviser, kabelselskaper eller næringsorganisasjoner med fortjeneste som formål, får kontroll over det som skal foregå på nettet.
24.Dere er ikke redde for å bli kuppet av folk som kan tneke seg å gjøre bruk av partiet til spesielle formål ?
25.Dersom ikke vaktmestersentralen sikrer seg disse lokalene, vil de bli leiet ut til andre formål.
26.Det blir en stor lokalpolitisk utfordring når det ikke lenger skal gis så og så mye til bestemte formål, men et rammetilskudd som kommunen selv skal fordele til de forskjellige formål, sa Jakobsen.
27.Det brukes først og fremst til sivile formål, men vi venter nå også at Sjøforsvaret er interessert i det.
28.Det bør utarbeides en plan for bruken av kysten vår, slik at viktige områder for oppdrett av fisk og skalldyr ikke forsvinner til mindre viktige formål, sier forskningsleder Bjørn Braaten i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til Aftenposten.
29.Det er første gang Hvaler blir" brukt" av anerkjente kunstnere til et formål som dette, sier Bjørck, og opplyser at bildene er utstilt på Skjærhalden (Hvaler Sparebank), i Fredrikstad (Galleri Graphique).
30.Det er særlig til vannoppvarming solenergi er tatt i bruk, og ca. 80 prosent av de anleggene som er i drift har dette som formål.
Dine siste søk