Norsk-Tysk oversettelse av formane

Oversettelse av ordet formane fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

formane på tysk

formane
mislikeverb ermahnen, tadeln
  oppmaneverb zureden, ermahnen
Fler eksempler
1.Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, - send dem til sengs og gi dem stryk.
2.TILNÆRMELSEN mellom USA og India blir betraktet med den dypeste mistro i Moskva, og under Gandhis besøk der vil hans vertskap uten tvil formane ham om ikke å gå for langt på denne vei.
Liknende ord

 
 

formane som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) formaneformanendeformant
Indikativ
1. Presens
jegformaner
duformaner
hanformaner
viformaner
dereformaner
deformaner
8. Presens perfektum
jeghar formant
duhar formant
hanhar formant
vihar formant
derehar formant
dehar formant
2. Preteritum (Fortid)
jegformante
duformante
hanformante
viformante
dereformante
deformante
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde formant
duhadde formant
hanhadde formant
vihadde formant
derehadde formant
dehadde formant
4a. Presens futurum
jegvil/skal formane
duvil/skal formane
hanvil/skal formane
vivil/skal formane
derevil/skal formane
devil/skal formane
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha formant
duvil/skal ha formant
hanvil/skal ha formant
vivil/skal ha formant
derevil/skal ha formant
devil/skal ha formant
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle formane
duville/skulle formane
hanville/skulle formane
viville/skulle formane
dereville/skulle formane
deville/skulle formane
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha formant
duville/skulle ha formant
hanville/skulle ha formant
viville/skulle ha formant
dereville/skulle ha formant
deville/skulle ha formant
Imperativ
Bekreftende
duforman
viLa oss formane
dereforman
Nektende
duikke forman! (forman ikke)
dereikke forman! (forman ikke)
Dine siste søk