Norsk-Tysk oversettelse av formende

Oversettelse av ordet formende fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

formende på tysk

formende
tilhørendeadjektiv bildend, ausmachend, formend
  karaktersubst. Bildung [f]
Synonymer for formende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det kunne forresten være noe å lære av den britiske filmen" Another Country" som handler om de formende kostskoledagene til storspionene Burgess, Maclean og Philby.
2.Han ønsker å møte den formen for undervisning som ut over materialkjennskap og formende evne tvinger elevene til å stille de fruktbare spørsmål.
3.Her finner dagens norskamerikaner forfedregenerasjoners personlige eiendeler og klesdrakter, våpen og husgeråd, redskap og inventar - som vitnesbyrd om hverdager i slit og enkle kår - men også uttrykk for deres formende trang.
4.Hun åpnet med Schuberts postum klaversonate i Adur, et verk som med sin" himmelske lengde" stiller de største krav til formende evne og interessevekkende detaljarbeide.
5.Like viktig som Elisabeth Kleins formende evne er hennes delikate klangbehandling og rytmefølelse, noe vi i fullt monn kunne glede oss over i Olivier Messiaens" Canteyodjaya" (1948).
6.Man skal heller ikke overse at mye av det mange betrakter som tilbakegang i formende evne, henger sammen med at folks sprogfølelse har endret seg.
7.Massemedienes formende effekt blir stadig større.
8.Når han i sin omtale av Söderblom la vekt på det formende og skapende i hans sinn, er det derfor grunn til å tro at dette var egenskaper som Berggrav selv følte betød meget i hans egen pesonlighet.
9.Som sine forbilder var han impulsivt åpen og fantasifullt formende og skapende i sin ånd.
10.Kunsten er mer enn et fag, den er mer enn et kall for utvalgte få, den er formende kraft i oss alle.
11.Både rusmiddelbruk og kriminalitet er i stor grad en følge av miljøforholdene i de formende barneår.
12.Det stilles store krav til intonasjon, teknisk ferdighet og formende evne.
13.Istedenfor å spille en aktiv og formende kirkepolitisk rolle slik reformdebatten i Stortinget i 1984 la opp til, har Regjeringen i for høy grad inntatt en avventende og nesten passiv holdning til reformarbeidet i kirken.
14.Kulturlivet, som skal omfatte de formende elementer og skapende krefter i vår tilværelse, ivaretas idag av et byråkratisk velde der den mest kvelende formløshet er det rådende prinsipp.
15.Men Ingrid Bjoners formende vilje slår ikke ut i tyrannisk regissøropptreden.
16.Skjønt han nok selv foretrekker betegnelsen teatermaler, er han som scenisk nyskaper her hjemme den som i sterkest grad har ført teatermaleriet over i scenografien han har lagt en tredje og plastisk dimensjon til, ikke minst med lyset som en formende kraft.
17.Sprogeter identisk med vår formende bevissthet, sproget står i kontakt med vårt fantasiliv - ja, med den skjulte kraften som er blitt kalt vår" moralske fantasi".
18.Statsminister Kåre Willochs besøk i Ungarn falt inn i en viktig og formende fase av forbindelsene mellom øst og vest, påpeker artikkelforfatteren.
19.Statsminister Kåre Willochs offisielle besøk i Ungarn for mindre enn to uker siden falt følgelig i en viktig og formende fase av forbindelsene mellom NATOlandene og Warszawapaktlandene i Europa.
Dine siste søk