Norsk-Tysk oversettelse av fornøye

Oversettelse av ordet fornøye fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fornøye på tysk

fornøye
underholdeverb unterhalten, amüsieren
Avledede ord av fornøye
Fler eksempler
1.Ellers var Knut Th. Gleditsch såre fornøye over å komme i gang med sine alpinøvelser og bare været holder så har alpinistene glimrende løyper.
2.Ikke så god som filmmakernes foregående" Hjelp, vi flyr", men stadig nok til å fornøye den mer ungdommelige sans for humor.
3.Jeg rakker ikke ned på dem som er ute for å fornøye.
4.Vel innenfor kunne vi som regel konstatere at besøket var ventetiden verd - men det betyr og at man må ha god tid for å kunne kose seg, more seg - la seg fornøye i stedet for å stresse.
5.Det er på tide at vårt kinopublikum får en praktfull og litt krevende klassiker å fornøye seg med i sommervarmen, sier soussjef Ingeborg Moræus Hanssen i Oslo Kinematografer til Aftenposten.
6.Det krever ikke særlig meget poetisk sans å se at det nettopp er den gammelmodige" søte juletid" som stilistisk hører sammen med det like eldede uttrykk" rett fornøye".
7.Og som vegrer seg for å sporte og fornøye seg i kø og flokk.
Liknende ord

 
 

fornøye som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fornøyefornøyendefornøyd
Indikativ
1. Presens
jegfornøyer
dufornøyer
hanfornøyer
vifornøyer
derefornøyer
defornøyer
8. Presens perfektum
jeghar fornøyd
duhar fornøyd
hanhar fornøyd
vihar fornøyd
derehar fornøyd
dehar fornøyd
2. Preteritum (Fortid)
jegfornøyde
dufornøyde
hanfornøyde
vifornøyde
derefornøyde
defornøyde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fornøyd
duhadde fornøyd
hanhadde fornøyd
vihadde fornøyd
derehadde fornøyd
dehadde fornøyd
4a. Presens futurum
jegvil/skal fornøye
duvil/skal fornøye
hanvil/skal fornøye
vivil/skal fornøye
derevil/skal fornøye
devil/skal fornøye
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fornøyd
duvil/skal ha fornøyd
hanvil/skal ha fornøyd
vivil/skal ha fornøyd
derevil/skal ha fornøyd
devil/skal ha fornøyd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fornøye
duville/skulle fornøye
hanville/skulle fornøye
viville/skulle fornøye
dereville/skulle fornøye
deville/skulle fornøye
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fornøyd
duville/skulle ha fornøyd
hanville/skulle ha fornøyd
viville/skulle ha fornøyd
dereville/skulle ha fornøyd
deville/skulle ha fornøyd
Imperativ
Bekreftende
dufornøy
viLa oss fornøye
derefornøy
Nektende
duikke fornøy! (fornøy ikke)
dereikke fornøy! (fornøy ikke)
Dine siste søk