Norsk-Tysk oversettelse av forstå

Oversettelse av ordet forstå fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forstå på tysk

forstå
fatteevneverb begreifen, verstehen
  generellverb lernen, begreifen, erkennen, erfassen, ergründen, ermitteln, einsehen
  begripeverb etwas verstehen, aus etwas schlau werden, verstehen, begreifen, erfassen
  betydelseverb begreifen, verstehen, erfassen, durchschauen
  mental fornemmelseverb realisieren, erkennen
  personverb schlau werden aus
  innseverb erkennen, verstehen
Synonymer for forstå
Avledede ord av forstå
Anagram av forstå
Eksempler med oversettelse
Teorien hans er vanskelig å forstå.
Jeg kan ikke forstå hvis du snakker norsk.
Hjertet har sine grunner som forstanden ikke kan forstå.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Etter å ha lest dette begynner jeg å forstå.
La oss lære å forstå hverandre bedre!
Mange er ikke i stand til å forstå lover.
Kanskje jeg vil aldri forstå hva forskjellen er. For meg begge uttrykkene har samme betydning.
Det kan være smertefulle, men det er også en mulighet til å forstå oss selv og vår plass i livet på en bedre eller mer nyansert måte.
Takk for forklaringen! Den hjelper å forstå setningen riktig.
Til og med jeg forstår denne setningen. Den er veldig enkel å forstå.
Jeg tenkte simpelthen at det ville ikke være vanskelig for deg å forstå esperanto.
Det å lese en tekst på dansk er nesten som å lese norsk, men måten danskene uttaler ordene er vanskelig å forstå.
Nordmenn har vanligvis ikke store problemer med å forstå hva en svenske sier.
Kan man virkelig lære å forstå dansk? - "Ja, det kan man virkelig, det er til og med det ganske lett."
Fler eksempler
1.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner, men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
2.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner,men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
3.De må forstå at disse sakene (refselsene) er laget nettopp for å skape offentlig interesse.
4.Den store skare av verdens befolkning ligger langt foran sine ledere når det gjelder å forstå krigens problemer.
5.Dere har gitt folk tilbake troen på at det går an å spille fotball som folk vil se på - og vinne," sa varaordføreren, som også gledet seg over at man ikke lenger må være fotballhistoriker for å forstå hvorfor FFK har en spesiell klang i alle fotballinteressertes ører.
6.Dere kan kanskje forstå at Vesten blir foruroliget ved slike handlinger som invasjonen i Afghanistan, nedskytingen av et sivilt passasjerfly med nesten tre hundre mennesker ombord og forhandlingsbruddet i Geneve ?
7.Det er bare de innviede som kan forstå hva en slik programformulering betyr.
8.Det er da enkelt - venstresiden burde da lett kunne forstå et slikt språg, ikke sant ?" sa Mitterrand i samtalen med norske pressefolk før avreisen.
9.Det er enkelt å tenke i svart og hvitt... forholdene i Vietnam idag... er så kompliserte og tildels så tragiske at dersom vi ønsker å forstå noe, må vi åpne øynene for mange nyanser...
10.Det er nemlig vanskelig å forstå at overproduksjon fører til økte priser, ikke til lavere som ellers er det vanlige i produksjon, at kjøttpakker som nordmenn tar med seg fra Sverige og Danmark inn i Norge heretter skal veie bare tre kilo mot før fem, og at jo mer man produserer, jo sterkere støtte får man.
11.Efter det vi kan forstå, har de organisasjonene som er i konflikt oppnådd sine første mål, nemlig å demonstrere sin disiplinerte styrke og å varsle arbeidsgiverne om sine store og langt på vei berettigede misnøye.
12.En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre." - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
13.Etter det vi kan forstå, har rettens filologiske finvekt vippet ned på gal side da uttrykkene" politisk undergraving" og" venstrevridd" ble lagt i skåla, mens den falt ned på rett side med uttrykket" undergraver skolens verdigrunnlag".
14.Hvordan skal jeg forstå dette ?
15.I en sak hvor utgangspunktet er å finne løsninger som fremmer større rettferdighet i beskatningen, er det vanskelig å forstå at dette hensynet ivaretas gjennom hardere skattlegging av dem som har gått ut av det yrkesaktive liv.
16.Jeg kan ikke forstå hvordan en katolikk med god samvittighet kan stemme på en kandidat som klart støtter abort.
17.Jeg ønsker, jeg kunde snakke til dig ud fra min inderste sjæl om, hvorfor jeg er ensom og ulykkelig - og at du kunde høre det og forstå det.
18.Jo vanskeligere noe er å forstå, desto større er sannsynligheten for at det er skrevet av en jurist.
19.Kan De uten større vanskelighet forstå både bokmål og nynorsk ?
20.Maskeworkshopen" gjør det mulig både å forstå og å uttrykke.
21.Med sin kulturelle bakgrunn reagerte han i det heile mot at kona etter kvart ville vere meir fri og sjølstendig, og at det ho gjorde nå, var beint fram eit opprør som han verken kunne forstå eller godta".
22.Men i iveren efter å få elevene til å forstå og verdsette en fremmed kultur er det kanskje lett å glemme at de tross alt er nordmenn ?
23.Mest av alt så drømmer jeg om kjærlighet søker det som hjertet kan forstå" synger Preus på" Tango", og det sier en del om hva musikken på LPen handler om.
24.Naturtilstanden" er for ham mer enn en hypotese eller modell, konstruert for det formål å forstå og å vurdere menneskehetens aktuelle tilstand.
25.Selv må jeg si meg enig i mange av Norviks synspunkter, men jeg kan også forstå at alle gjerne vil ha lørdagsfri.
26.Selvsagt kan vi også forstå at det kjennes noe ubehagelig og endog irriterende å ha en så frittalende fellestalsmann," skriver Odd Bye i sin SPkommentar.
27.Skal jeg forstå deg bokstavelig ?
28.Skulle en ta den virkelighet som regjeringspartienes talere beskrev i finansdebatten onsdag og torsdag for gitt, er det lett å forstå at det skjer lite med de fundamentale problemer landet er rammet av - på arbeidsmarkedet, i kommuners og fylkers økonomiske situasjon, i helse og sosialsektoren.
29.Som selv bikkja mi kan forstå," som Jon Michelet så treffende uttrykte seg i en annonsekampanje for en herværende middagsavis.
30.Vi har full tillit til at USA ikke uten grunn vil slippe helvete løs, og vi regner med at sovjetrusserne er realistiske nok til å forstå hvilken risiko de tar om de fortsetter sitt press mot NATO".
Liknende ord

 
 

forstå som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forståforståendeforstått
Indikativ
1. Presens
jegforstår
duforstår
hanforstår
viforstår
dereforstår
deforstår
8. Presens perfektum
jeghar forstått
duhar forstått
hanhar forstått
vihar forstått
derehar forstått
dehar forstått
2. Preteritum (Fortid)
jegforstod
duforstod
hanforstod
viforstod
dereforstod
deforstod
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forstått
duhadde forstått
hanhadde forstått
vihadde forstått
derehadde forstått
dehadde forstått
4a. Presens futurum
jegvil/skal forstå
duvil/skal forstå
hanvil/skal forstå
vivil/skal forstå
derevil/skal forstå
devil/skal forstå
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forstått
duvil/skal ha forstått
hanvil/skal ha forstått
vivil/skal ha forstått
derevil/skal ha forstått
devil/skal ha forstått
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forstå
duville/skulle forstå
hanville/skulle forstå
viville/skulle forstå
dereville/skulle forstå
deville/skulle forstå
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forstått
duville/skulle ha forstått
hanville/skulle ha forstått
viville/skulle ha forstått
dereville/skulle ha forstått
deville/skulle ha forstått
Imperativ
Bekreftende
duforstå
viLa oss forstå
dereforstå
Nektende
duikke forstå! (forstå ikke)
dereikke forstå! (forstå ikke)
Dine siste søk