Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord forsverge. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

forsverge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forsvergeforsvergendeforsverget
Indikativ
1. Presens
jegforsverger
duforsverger
hanforsverger
viforsverger
dereforsverger
deforsverger
8. Presens perfektum
jeghar forsverget
duhar forsverget
hanhar forsverget
vihar forsverget
derehar forsverget
dehar forsverget
2. Preteritum (Fortid)
jegforsverget
duforsverget
hanforsverget
viforsverget
dereforsverget
deforsverget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forsverget
duhadde forsverget
hanhadde forsverget
vihadde forsverget
derehadde forsverget
dehadde forsverget
4a. Presens futurum
jegvil/skal forsverge
duvil/skal forsverge
hanvil/skal forsverge
vivil/skal forsverge
derevil/skal forsverge
devil/skal forsverge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forsverget
duvil/skal ha forsverget
hanvil/skal ha forsverget
vivil/skal ha forsverget
derevil/skal ha forsverget
devil/skal ha forsverget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forsverge
duville/skulle forsverge
hanville/skulle forsverge
viville/skulle forsverge
dereville/skulle forsverge
deville/skulle forsverge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forsverget
duville/skulle ha forsverget
hanville/skulle ha forsverget
viville/skulle ha forsverget
dereville/skulle ha forsverget
deville/skulle ha forsverget
Imperativ
Bekreftende
duforsverg
viLa oss forsverge
dereforsverg
Nektende
duikke forsverg! (forsverg ikke)
dereikke forsverg! (forsverg ikke)