Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord fusjonere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

fusjonere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fusjonerefusjonerendefusjonert
Indikativ
1. Presens
jegfusjonerer
dufusjonerer
hanfusjonerer
vifusjonerer
derefusjonerer
defusjonerer
8. Presens perfektum
jeghar fusjonert
duhar fusjonert
hanhar fusjonert
vihar fusjonert
derehar fusjonert
dehar fusjonert
2. Preteritum (Fortid)
jegfusjonerte
dufusjonerte
hanfusjonerte
vifusjonerte
derefusjonerte
defusjonerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fusjonert
duhadde fusjonert
hanhadde fusjonert
vihadde fusjonert
derehadde fusjonert
dehadde fusjonert
4a. Presens futurum
jegvil/skal fusjonere
duvil/skal fusjonere
hanvil/skal fusjonere
vivil/skal fusjonere
derevil/skal fusjonere
devil/skal fusjonere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fusjonert
duvil/skal ha fusjonert
hanvil/skal ha fusjonert
vivil/skal ha fusjonert
derevil/skal ha fusjonert
devil/skal ha fusjonert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fusjonere
duville/skulle fusjonere
hanville/skulle fusjonere
viville/skulle fusjonere
dereville/skulle fusjonere
deville/skulle fusjonere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fusjonert
duville/skulle ha fusjonert
hanville/skulle ha fusjonert
viville/skulle ha fusjonert
dereville/skulle ha fusjonert
deville/skulle ha fusjonert
Imperativ
Bekreftende
dufusjoner
viLa oss fusjonere
derefusjoner
Nektende
duikke fusjoner! (fusjoner ikke)
dereikke fusjoner! (fusjoner ikke)