Norsk-Tysk oversettelse av gjenvinne

Oversettelse av ordet gjenvinne fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjenvinne på tysk

gjenvinne
medvitenhetverb wiedererlangen
  eiendomverb wiedergewinnen, zurückgewinnen
  utgifterverb wieder einbringen
  helseverb zurückgewinnen
  formålverb zurückerlangen, zurückerhalten
Avledede ord av gjenvinne
Fler eksempler
1.Vesttysk politikk fastlegges i Bonn og ikke i Jerusalem", har Kohl gjentatt og gjentatt - og indirekte understreket at for VestTyskland gjelder det å gjenvinne ytterligere noe av den suverenitet som gikk tapt i 1945.
2.Hensikten er å gjenvinne kontrollen over partiets sentralstyre, ikke å la lyset flomme over kommunistenes politikk og praksis ?
3.Ingen alkoholiker er så ødelagt at han eller hun ikke kan gjenvinne helsen.
4.Vi driver jo ikke dette bare for å hjelpe slummens kvinner til å gjenvinne selvrespekten, men for å sette dem i stand til å tjene litt til familiens underhold, sier Borghild Bjørkås, den håndfaste og hjertevarme sykepleieren og jordmoren fra Haltdalen som ved mannens side arbeider som misjonær i slumområdene.
5.Vi vil gjøre et forsøk på å gjenvinne søndagen som helgedag for tidens mennesker, sier sogneprest Arne Hagen og fastslår at det er god høymessesøkning i Uranienborg, men det bør bli flere på kirkevei.
6.AlAnon, som stammer fra USA, presenterer et oppbygningsprogram som går ut på at alkoholikerens ektefelle skal gjenvinne helsen.
7.All dressurridning går således ut på å gjenvinne og forelde denne balansen og bæreevnen gjennom spesielle øvelser.
8.Anlegget drives av Jahr & Sønner, og Håkon Jahr regner med at det med full innkjøring av anlegget blir mulig å gjenvinne halvparten av den mottatte avfallsmengden.
9.Demokratene klarte imidlertid ikke å gjenvinne mer enn en del av hva de tapte i 1980.
10.Den står nå overfor en formidabel utfordring fra et arbeiderparti som er i ferd med å gjenvinne selvtilliten og indre samhold.
11.Denne maktposisjonen er ved å bli brutt, og Jor mener at det satses adskillig oppfinnsomhet på å bevare monopolet, med håp om at man skal kunne gjenvinne noe av det tapte efter valget neste år, hvis det blir flertall for en Arbeiderpartiregjering.
12.Der har demokratene idag et flertall på 99 mandater, men med den tradisjonelle støtte fra konservative Sydstatsdemokrater er det tilstrekkelig for Reagan å gjenvinne de 26 mandater partiet tapte for to år siden.
13.Der reiste et helt folk seg for å bestemme sin skjebne og gjenvinne sine historisk oppståtte tradisjoner.
14.Derfor er det en sentral oppgave å skape økonomisk vekst, gjenvinne en sunn balanse i vår nasjonale økonomi og å legge forholdene til rette for et konkurransedyktig næringsliv.
15.Det bør først og fremst være bankenes oppgave å gjenvinne tilliten både til publikum og til politikerne.
16.Det bør skje litt av hvert i forberedelsesfasen i løpet av vinteren dersom Oslofotballen ønsker å gjenvinne sin tidligere så dominerende posisjon i norsk fotball.
17.Det dreier seg om barn, ungdom og voksne som har behov for å gjenvinne ferdigheter efter sykdom og / eller skade (rehabilitering).
18.Det dreier seg om en prøvelevering av automater som skal benyttes til å gjenvinne aluminiumsbokser.
19.Det er dermed et ambisiøst mål Oslo Høyre har satt seg i en aktiv markedsføring av partiet og en offensiv vervekampanje der en del av strategien er å gjenvinne entusiasmen i partirekkene.
20.Det er imidlertid et åpent spørsmål om han har skaffet seg tilstrekkelig stor oppslutning til å gjenvinne den føderale støtte til sin valgkamp.
21.Det er på tide at de parlamentarikere fra 21 land, blant dem Norge, som samles i denne fransktyske grenseby, øver en selvkritikk som kan gjenvinne den respekt som denne forsamling har tapt i årenes løp.
22.Det kan sees som enda et tegn på at Erling Norvik ikke står foran noen enkel oppgave når han fra høsten skal brette opp ermene for å gjenvinne partiets styrke fra" de gode gamle dager", i dette tilfelle for bare trefire år siden.
23.Det samme gjelder for den sorte borgerrettsleder Jesse Jackson, som i sitt sterkeste feste her i Alabama ikke ser ut til å kunne samle de 20 prosent av stemmene han må ha for å gjenvinne den offentlige støtte han tapte under primærvalget i Vermont.
24.Dette EF med 10 eller 12 medlemmer -" og sannsynligvis, hvis det funksjonerer med 12, da også 13, fordi Norge da vil ønske å tre inn" - kan bare gjenvinne sin økonomiske helse, hvis det hele får en ny impuls.
25.Dette er efter alt å dømme påkrevet hvis offeret skal kunne gjenvinne sin trygghet og igjen få et naturlig forhold til menn.
26.Dette er et klart uttrykk for at vi i økonomi og næringsliv er i ferd med å gjenvinne vår konkurransekraft, og at vi begynner å få sving på hjulene igjen i fedrelandet.
27.Dette faktum innser programkomiteen i Høyre, som presiserer at andre land er i ferd med å gjenvinne kontrollen gjennom omfattende omlegginger og innstramninger.
28.Du må gjenvinne den.
29.Efter helgens landsmøte skriver Morgenbladet idag at Venstrelandsmøtet" var et patetisk budskap til Arbeiderpartiet om å ta hånd om det som er tilbake - et desperat siste forsøk på å gjenvinne innflydelse i norsk politikk.
30.Får vi til et moderat inntektsoppgjør, vil vi kunne gjenvinne konkurranseevne og på den måte skape grunnlag for øket sysselsetting, sier hun og opplyser at Regjeringens prognose for prisstigningen står fast på seks prosent for 1984.
Liknende ord

 
 

gjenvinne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gjenvinnegjenvinnendegjenvunnet
Indikativ
1. Presens
jeggjenvinner
dugjenvinner
hangjenvinner
vigjenvinner
deregjenvinner
degjenvinner
8. Presens perfektum
jeghar gjenvunnet
duhar gjenvunnet
hanhar gjenvunnet
vihar gjenvunnet
derehar gjenvunnet
dehar gjenvunnet
2. Preteritum (Fortid)
jeggjenvant
dugjenvant
hangjenvant
vigjenvant
deregjenvant
degjenvant
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gjenvunnet
duhadde gjenvunnet
hanhadde gjenvunnet
vihadde gjenvunnet
derehadde gjenvunnet
dehadde gjenvunnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gjenvinne
duvil/skal gjenvinne
hanvil/skal gjenvinne
vivil/skal gjenvinne
derevil/skal gjenvinne
devil/skal gjenvinne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gjenvunnet
duvil/skal ha gjenvunnet
hanvil/skal ha gjenvunnet
vivil/skal ha gjenvunnet
derevil/skal ha gjenvunnet
devil/skal ha gjenvunnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gjenvinne
duville/skulle gjenvinne
hanville/skulle gjenvinne
viville/skulle gjenvinne
dereville/skulle gjenvinne
deville/skulle gjenvinne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gjenvunnet
duville/skulle ha gjenvunnet
hanville/skulle ha gjenvunnet
viville/skulle ha gjenvunnet
dereville/skulle ha gjenvunnet
deville/skulle ha gjenvunnet
Imperativ
Bekreftende
dugjenvinn
viLa oss gjenvinne
deregjenvinn
Nektende
duikke gjenvinn! (gjenvinn ikke)
dereikke gjenvinn! (gjenvinn ikke)
Dine siste søk