Norsk-Tysk oversettelse av gjerrighet

Oversettelse av ordet gjerrighet fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjerrighet på tysk

gjerrighet
smågjerrighetsubst. Habgier [f], Habsucht [f], Geldgier [f], Geiz [m], Gewinnsucht [f]
Avledede ord av gjerrighet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Her er intet (for å snu om på boktitelens ordstilling), absolutt intet av den skulende smålighet, den gjerrighet overfor seg selv og andre som har preget så mange norske forfatterprodukter.
2.Når motstanden mot nettopp dette gebyret er så sterk, så skyldes det ikke kundenes gjerrighet eller manglende forståelse, men det har sammenheng med deres hukommelse - og den forteller at bankene tidligere drev en oppfinnsom og iherdig kampanje til fordel for sjekkbruk.
3.Vi ser også tilfeller hvor folk rett og slett drøyer betalingen på grunn av gjerrighet.
4.Blir så gjerrighet en synd ?
5.Er det Oslofolks griskhet eller bransjens gjerrighet dette skyldes ?
6.Forelskelse, sier Tormod Haugen, den fører i alle fall til gjerrighet.
7.Hvor meget, sa hun med det vanlige snevet av gjerrighet i stemmen.
8.Kjærlighet kan ikke bygges på gjerrighet, men likevel gjør vi det altfor ofte, sier Tormod Haugen.
9.Kjærlighet kan ikke bygges på gjerrighet, men likevel gjør vi det så ofte.
10.Sjalusi kan også kalles en form for gjerrighet ?
11.Da nytter det ikke lenger å snakke om bare gjerrighet, sier han.
12.De øvrige som har uttalt seg om" sine" synder på Familiesiden i sommer er Bjørn Eidsvåg om hovmot, Torill Thorstad Hauger om dovenskap, Tormod Haugen om gjerrighet, Britt Kåsin om fråtseri, Målfrid Grude Flekkøy om vrede og Vibeke Engelstad om misunnelse.
13.Den ekspressive masken derimot uttrykker følelser : sinne, glede, gjerrighet osv.
14.Det kan være gjerrighet på samvær med andre.
15.Gjerrighet - vi gjentar ordet hver for oss.
16.Gjerrighet er den tredje synden som tas opp i denne serien om de syv dødssynder.
17.Gjerrighet er en egenskap som kan være vanskelig å innrømme, men ofte ligger den der og lurer.
18.Gjerrighet er i tradisjonen blitt omtalt som en av de syv dødssynder, de syndene som er emne for samtalene i denne sommerserien.
19.Idag er det altså Tormod Haugen som snakker om gjerrighet.
20.Ikke la gjerrighet og sjalusi få dominere.
21.Ikke minst gjelder det som vi kan kalle den åndelige gjerrighet.
22.Og når vi snakker med forfatteren Tormod Haugen om gjerrighet, blir vi begge raskt enige om at det slett ikke bare dreier seg om å være gnien og smålig på gods og gull.
23.Regjeringen Willoch har derimot gjeninnført skamfølelsen hos de trygdede i Norge, som rammes av en offentlig gjerrighet som Norge ikke har sett maken til siden 1930årene.
24.Tidligere har Bjørn Eidsvåg uttalt seg om hovmod, Torill Thorstad Hauger om dovenskap og Tormod Haugen om gjerrighet.
25.Tidligere har vi intervjuet Bjørn Eidsvåg om hovmod, Torill Thorstad Hauger om dovenskap, Tormod Haugen om gjerrighet og Britt Kåsin om fråtseri.
26.Tidligere har vi snakket med Bjørn Eidsvåg om hovmod, Torill Thorstad Hauger om dovenskap, Tormod Haugen om gjerrighet, Britt Kåsin om fråtseri og Målfrid Grude Flekkøy om vrede.
Dine siste søk