Norsk-Tysk oversettelse av godtagbar

Oversettelse av ordet godtagbar fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

godtagbar på tysk

godtagbar
braadjektiv annehmbar, akzeptabel, zufrieden stellend°
  kvalitetadjektiv hinreichend, ausreichend, adäquat, akzeptabel
Synonymer for godtagbar
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Av denne karakteristikk lar seg utsi at Canetti holder seg innenfor den biografiskpsykologiske skoles grenser, men nettopp dette essay viser oss at det kan være flere veier til godtagbar belysning av litterære verk, at ingen retning er absolutt" riktig" i enhver sammenheng eller kan pretendere å kunne fremstå med den ene, helt ut sammenfattende og gyldige tolkning.
2.Vårt hovedkrav, for at planen i det hele tatt skal kunne bli godtagbar, er at alle reservatene må få en buffersone på 500 meter, hvor veibygging og flatehugst blir forbudt.
Dine siste søk