Norsk-Tysk oversettelse av innta

Oversettelse av ordet innta fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

innta på tysk

innta
sykehusverb aufnehmen
  militærskverb einnehmen, besetzen
Synonymer for innta
Avledede ord av innta
Anagram av innta
Fler eksempler
1.Efter en tids relativ lavkonjunktur, er Høyre påny iferd med å innta sitt naturlige leie godt over 30 prosent.
2.Rakefiskklubben" rede til å innta sitt første kollektive snaddermåltid.
3.Uten sikkerhetsnett" skal de to innta TVmanesjen på Marienlyst med gjester og artister og også med endel sommerfugler i maven.
4.En ting er å innta en tøff holdning overfor NRK, men hva med alle de andre selskapene som dukker opp ?
5.Fra norsk side bør vi inntil nærmere avklaring foreligger, innta en positiv avventende holdning, sa Eivinn Berg.
6.Hvis politiforeningen anklager politiledelsen for å innta en passiv holdning overfor bevilgende myndigheter, vet de ikke hva de snakker om, kommenterer politimester Rolf Solem.
7.I pinsen skal båtfolket på tokt, og hyttefolket innta sommerhyttene.
8.Idag er vi et helere og mer fullstendig Norden enn vi var igår, sa Jo Benkow, som ønsket de grønlandske venner og kolleger varmt velkommen til å innta sin selvfølgelige plass i de offentlige nordiske samarbeidsorganer.
9.Innta plassene, roper dommeren fortvilet.
10.Jeg vil for min del ikke innta noe fastlåst standpunkt.
11.Men fra vestlig side vil man innta en fleksibel holdning til spørsmålet om en muntlig sammenslåing, og samvittighetsfullt vurdere ethvert sovjetisk forslag som kan føre til gjenopptagelse av forhandlingene.
12.Småretter slik man får det på kontinentale kafeer ; tanken er at gjesten skal kunne innta for eksempel en chili con carne med et glass rødvin til og slippe med en regning på under femtilappen.
13.Som prinsipp kan holdningen til byregjering ikke være situasjonsbetinget, men vi kan likevel ikke innta en slik holdning at vi gir Høyr og Fr.p. hjelp til å få presset igjennom sin politikk.
14.Vatikanet vil ikke bli mistenkt for å innta en forskjellig holdning til prestemord som ble begått av høyrekrefter og dem som kan misbrukes til antikommunistiske hensikter, skrev Zycie Warszawy.
15.Vi får håpe at Astrid Gjertsen, som på så mange områder har vist slik fin evne til å skjære gjennom byråkratiske utflukter for ikke å gjøre noe, også her vil innta et klart standpunkt til forbrukernes beste, mener forbrukerombudsmann Hans Petter Lundgaard.
16.1. mars var dagen ålendingene vil huske, for da kom svensker, dansker og finner fra fastlandet mannsterke over Botniska Viken for å innta postkontoret i Mariehamn," hovedstaden" i det lille øysamfunnet.
17.300 trekkspillere skal innta podiet på Ulsrud videregående skole til helgen i en spillekonkurranse.
18.Aftenposten fikk forleden innta passasjersetet i Ola Erik Molstads 18 meter lange vogntog til en verdi av ca. en million kroner.
19.Av den grunn har narkomane kunnet opptre i rus og innta stoff temmelig åpenlyst i gater og parker.
20.Behandlingen av prisreguleringen ble utsatt tre ganger i boligutvalget fordi Kr.F. ikke fikk bestemt seg for hvilket standpunkt partiet skulle innta.
21.Breigaten har vært en meget vanskelig og delikat sak for Arbeiderpartiet, og det er ventet at partiet i byfornyelsessaker nå vil innta en mer rivevennlig holdning.
22.DEN siste OECDrapporten - offentliggjort 20. juni - viste at dansk økonomi er i ferd med å innta førsteplassen blant de vestlige land når det gjelder vekst i industriproduksjon og investeringer.
23.DET er mange gode grunner til å innta en skeptisk holdning til de oppfordringer til handelsboikott som man med jevne mellomrom blir stilt overfor.
24.Da så Andropov som partisjef utså sin håndplukkede efterfølger som KGBsjef, Vitalij Fedortsjuk, til innenriksminister for vel et år siden, var det klart for Tsjebrikov til å innta sjefsstolen.
25.De kan altså for en rimelig penge innta middag på Gjæstgiveriet.
26.De som kjemper om å innta den fremste folkevalgte posisjon innen norsk idrett bør markere standpunkter foran et valg.
27.Den britiske regjering bør innta en langt mer positiv holdning overfor Argentinna i Falklandspørsmålet, krever utenrikskomiteen i Underhuset.
28.Den foreliggende situasjon vil skape enda større press, og styret anmoder rimelig nok aksjonærene om å innta en avventende holdning.
29.Den japanske representanten forlot Teheran mandag kveld, og det så heller ikke ut til at han hadde lykkes i å overtale det iranske regimet til å innta en mer forhandlingsvillig holdning.
30.Den nasjonale kvinneorganisasjon i USA (NOW), har i skarpe ordelag tatt avstand fra serien av attentater og beskyldt de sentrale myndigheter for å innta en unnfallende holdning i saken.
Liknende ord

 
 

innta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) inntainntaendeinntatt
Indikativ
1. Presens
jeginntar
duinntar
haninntar
viinntar
dereinntar
deinntar
8. Presens perfektum
jeghar inntatt
duhar inntatt
hanhar inntatt
vihar inntatt
derehar inntatt
dehar inntatt
2. Preteritum (Fortid)
jeginntok
duinntok
haninntok
viinntok
dereinntok
deinntok
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde inntatt
duhadde inntatt
hanhadde inntatt
vihadde inntatt
derehadde inntatt
dehadde inntatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal innta
duvil/skal innta
hanvil/skal innta
vivil/skal innta
derevil/skal innta
devil/skal innta
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha inntatt
duvil/skal ha inntatt
hanvil/skal ha inntatt
vivil/skal ha inntatt
derevil/skal ha inntatt
devil/skal ha inntatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle innta
duville/skulle innta
hanville/skulle innta
viville/skulle innta
dereville/skulle innta
deville/skulle innta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha inntatt
duville/skulle ha inntatt
hanville/skulle ha inntatt
viville/skulle ha inntatt
dereville/skulle ha inntatt
deville/skulle ha inntatt
Imperativ
Bekreftende
duinnta
viLa oss innta
dereinnta
Nektende
duikke innta! (innta ikke)
dereikke innta! (innta ikke)
Dine siste søk