Norsk-Tysk oversettelse av jury

Oversettelse av ordet jury fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

jury på tysk

jury
rettsvitenskapsubst. Geschworenen [p], Jury [f]
Avledede ord av jury
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er ifølge en jury med folk fra Norsk Faglitterær Forfatterforening, Bibliotekforeningen og Forleggerforeningen boken" Kvinner ved staffeliet" av Anne Wichstrøm, utgitt på Universitetsforlaget.
2.Fantasi over alle alle grenser" het det, og ble lagt merke til av så vel Damms jury som av utallige seere.
3.Hverken jury eller medaljer !" og" Frihetens triumf !" lød slagordene.
4.Det mangler ikke på invitasjoner, man kunne sitte i jury året rundt.
5.Dette skal bare være en engangsforeteelse, understreker Bjørg Brekke, et sikkert og malerisk kultivert medlem av den nye jury, som fikk seg smakebiter av den nye ordning presentert nylig.
6.I en jury er det 10 personer, i en meddomsrett fire sivile dommere.
7.Visst var det gøy å bli lagt merke til i en så internasjonal forsamling og av en jury med medlemmer fra hele verden.
8.Alle kan i praksis delta, men bildene må passere en jury.
9.Av de innkomne bidrag ble 97 premiert av den internasjonale jury.
10.Bjarne Rise har undervist ved Kunstakademiet og vært medlem av innkjøpskomiteer for Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet, Den faste jury, Bildende Kunstneres Styre.
11.Bortsett fra spionsaker vil det fremdeles være en jury som avgjør skyldsspørsmålet i lagmannsrettssaker, men i opplegget til ny straffeprosesslov forutsettes det at medlemmer av juryen også skal være med på straffeutmålingen.
12.Breviktrioen Dag Usterud, Stein Lund Halvorsen og Børre Skui var olympiske sølvvinnere i Solingklassen i fire timer før en enstemmig jury diskvalifiserte dem for pumping.
13.De tallrike" stuene" innenfor baren er spesielt fremhevet av Miljøprisens jury.
14.Deltagerne vil i første omgang sende inn sine oppskrifter til mesterkokkens jury.
15.Den nordiske jury tar sin beslutning mandag.
16.Den norske bokseformannen Harald Skoglund sender et skriv til det internasjonale forbundet AIBA og tar for seg både dommer og jury.
17.Den samlede jury så gjennom slides fra siste høstutstilling, sammenlignet med originalene - og forkastet enstemmig den tekniske rasjonaliseringen som permanent.
18.Dersom det kommer inn så mange bidrag at ikke alle får plass på veggene i" Terningen", innkaller arrangørene en liten jury som skal plukke ut de bildene som skal stilles ut.
19.Dersom en jury mener seg å kunne ta standpunkt til verkene via lysbilder, kan jo et publikum gjøre det.
20.Det er ingen oppnevnt jury, deltagerne stemmer selv til slutt på prisvinnerne.
21.Det må jo bli subjektivte valg ; hver jury sine vinnere.
22.Det opplyses at partiformann Carl I. hagen ikke har gitt opp håpet om å finne noen som er villig til å sitte i den påtenkte jury som skal dele ut Fremskrittspartiets pressepris - til den politiske journalist som behandler sitt stoff best og mest objektivt.
23.Det svenske kriminallitterære tidsskrift JURY vier i sitt siste nummer hele tre artikler til den norske forfatter Sven Elvestad alias Stein Riverton.
24.Det var en jury på seks kvinner og seks menn som efter en fem måneder lang rettssak i Los Angeles kom til at DeLorean måtte frifinnes.
25.Efter den nye loven skal spionsaker behandles på lik linje med andre straffesaker hvor en jury på ti personer avgjør skyldspørsmålet.
26.Efter å ha sett alle de påmeldte forestillingene, kom en samstemt jury frem til at det må være viktig at publikum, presse og myndigheter kan få oppleve hvilken spennende bredde og aktivitet det er i barne og ungdomsteater, spesielt blant de frie grupper.
27.En deltagende kunstner sier at plakater som støttet Solidaritet høyst sannsynlig ikke en gang ble sendt til biennalens jury, selv om de ble laget i en tid da både den selvstendige fagbevegelse og plakatene var lovlige.
28.En egen jury tar i disse dager forestillingene nærmere i øyesyn for å plukke ut de tre som skal representere Norge.
29.En enstemmig jury sluttet opp om utkastet med mottoet" På kvar sti dreiv der folk", som Osloarkitektene Jens Petter Askim og Sven Hartvig (begge MNAL) sto bak, opplyste juryens formann, Knut Tveita, i Verdal.
30.En jury ledet av tidligere rallycrossmester John Taylor vil vurdere den enkeltes kjøring - det vil ikke bare være tiden som teller !
Dine siste søk