Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord kople. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

kople som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) koplekoplendekoplet
Indikativ
1. Presens
jegkopler
dukopler
hankopler
vikopler
derekopler
dekopler
8. Presens perfektum
jeghar koplet
duhar koplet
hanhar koplet
vihar koplet
derehar koplet
dehar koplet
2. Preteritum (Fortid)
jegkoplet
dukoplet
hankoplet
vikoplet
derekoplet
dekoplet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde koplet
duhadde koplet
hanhadde koplet
vihadde koplet
derehadde koplet
dehadde koplet
4a. Presens futurum
jegvil/skal kople
duvil/skal kople
hanvil/skal kople
vivil/skal kople
derevil/skal kople
devil/skal kople
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha koplet
duvil/skal ha koplet
hanvil/skal ha koplet
vivil/skal ha koplet
derevil/skal ha koplet
devil/skal ha koplet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kople
duville/skulle kople
hanville/skulle kople
viville/skulle kople
dereville/skulle kople
deville/skulle kople
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha koplet
duville/skulle ha koplet
hanville/skulle ha koplet
viville/skulle ha koplet
dereville/skulle ha koplet
deville/skulle ha koplet
Imperativ
Bekreftende
dukopl
viLa oss kople
derekopl
Nektende
duikke kopl! (kopl ikke)
dereikke kopl! (kopl ikke)