Norsk-Tysk oversettelse av kullkaste

Oversettelse av ordet kullkaste fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kullkaste på tysk

kullkaste
forsøkverb vereiteln, verhindern
  argumentverb widerlegen, entkräften
  planverb vereiteln, durcheinander bringen°, stören
Fler eksempler
1.Dette vil svekke natur og miljøinteressene i Marka og kullkaste flerbruksplanen som bystyret har vedtatt.
2.Et forhold som kanskje kan kullkaste de dystre spådommene, er økt bruk av roboter i fabrikker, sykehjem og andre institusjoner.
3.Israelske ledere har de siste dagene uttrykt ønsker om at VestTyskland må kullkaste planer om å selge våpen til SaudiArabia.
4.Kan andre store utbygginger nok en gang kullkaste utbyggingsplanene for Vaterland slik at det forblir parkeringsplasser, cirkus og tivolitomter ?
5.Selv uten landslagsspilleren Tor Yngve Melbye (skulderskade) og med en Ørjan Løvdal med for halv maskin (fingerbrudd) bare i to perioder, maktet Stjernen nesten å kullkaste VIFs planer om seriegull.
6.Forfatteren antyder at nye momenter som fremkommer fra tid til annen kan kullkaste etablerte oppfatninger om Bach og Han"ndel og deres musikk.
Liknende ord

 
 

kullkaste som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kullkastekullkastendekullkastet
Indikativ
1. Presens
jegkullkaster
dukullkaster
hankullkaster
vikullkaster
derekullkaster
dekullkaster
8. Presens perfektum
jeghar kullkastet
duhar kullkastet
hanhar kullkastet
vihar kullkastet
derehar kullkastet
dehar kullkastet
2. Preteritum (Fortid)
jegkullkastet
dukullkastet
hankullkastet
vikullkastet
derekullkastet
dekullkastet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kullkastet
duhadde kullkastet
hanhadde kullkastet
vihadde kullkastet
derehadde kullkastet
dehadde kullkastet
4a. Presens futurum
jegvil/skal kullkaste
duvil/skal kullkaste
hanvil/skal kullkaste
vivil/skal kullkaste
derevil/skal kullkaste
devil/skal kullkaste
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kullkastet
duvil/skal ha kullkastet
hanvil/skal ha kullkastet
vivil/skal ha kullkastet
derevil/skal ha kullkastet
devil/skal ha kullkastet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kullkaste
duville/skulle kullkaste
hanville/skulle kullkaste
viville/skulle kullkaste
dereville/skulle kullkaste
deville/skulle kullkaste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kullkastet
duville/skulle ha kullkastet
hanville/skulle ha kullkastet
viville/skulle ha kullkastet
dereville/skulle ha kullkastet
deville/skulle ha kullkastet
Imperativ
Bekreftende
dukullkast
viLa oss kullkaste
derekullkast
Nektende
duikke kullkast! (kullkast ikke)
dereikke kullkast! (kullkast ikke)
Dine siste søk