Norsk-Tysk oversettelse av lune.

Du prøvde å oversette søkeordet lune fra Norsk til Tysk.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Liknende ord

 
 

lune som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) lunelunendelunet
Indikativ
1. Presens
jegluner
duluner
hanluner
viluner
dereluner
deluner
8. Presens perfektum
jeghar lunet
duhar lunet
hanhar lunet
vihar lunet
derehar lunet
dehar lunet
2. Preteritum (Fortid)
jeglunet
dulunet
hanlunet
vilunet
derelunet
delunet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lunet
duhadde lunet
hanhadde lunet
vihadde lunet
derehadde lunet
dehadde lunet
4a. Presens futurum
jegvil/skal lune
duvil/skal lune
hanvil/skal lune
vivil/skal lune
derevil/skal lune
devil/skal lune
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lunet
duvil/skal ha lunet
hanvil/skal ha lunet
vivil/skal ha lunet
derevil/skal ha lunet
devil/skal ha lunet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle lune
duville/skulle lune
hanville/skulle lune
viville/skulle lune
dereville/skulle lune
deville/skulle lune
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lunet
duville/skulle ha lunet
hanville/skulle ha lunet
viville/skulle ha lunet
dereville/skulle ha lunet
deville/skulle ha lunet
Imperativ
Bekreftende
dulun
viLa oss lune
derelun
Nektende
duikke lun! (lun ikke)
dereikke lun! (lun ikke)