Norsk-Tysk oversettelse av lydisolering

Oversettelse av ordet lydisolering fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lydisolering på tysk

lydisolering
konstruksjonsubst. Schalldämmung [f], Lärmschutz [m], Schallisolierung [f], Schalldämpfung [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Byggeforskriftenes krav til lydisolering er efterhvert blitt ganske omfattende og bestemmer i stor grad valg av byggmaterialer og konstruksjonsmåte.
2.De er isolert med tunge matter som gir like god lydisolering som vanlige betongvegger, men kan fjernes og omarrangeres med tanke på senere bruksendring, sier Edgar Berentsen i arkitektfirmaet Berentsen, Wleugel, Mork og Thorsrud.
3.Det stilles helt spesielle krav til bygget når det gjelder akustikk og lydisolering.
4.Dette omfatter bl.a. bedre lydisolering av leilighetene, reduksjon av områdets størrelse, blokkenes lengde og etasjehøyde (til 3 etasjer), mer variasjon i utformning av de enkelte blokkene, mer gradvis utbygging av feltene, og større vekt på skjønnhetsmessige forhold.
5.Vi er omgitt av støy, og behovet for god lydisolering er stort både i boliger og i andre bygninger.
6.Vi har planer om lydisolering av studioene, delvis bygging av en annenetasje, et skikkelig dansegulv og mye, mye mer.
7.Vinduene i en blokk er ofte et svakt punkt når det gjelder lydisolering.
8.Der er god lydisolering og godt elektrisk anlegg.
9.Dette vil stille krav til lydisolering og lyddemping.
10.Forstår ikke naboen problemet - eller ønsker man bedre lydisolering mellom to rom, kan man bygge en ny vegg foran den eksisterende med mineralull i mellomrommet ; f. eks. en lektevegg hvor annenhver lekte festes på den" gamle" veggen, mens resten - som kiles fast mellom gulv og tak - bærer den nye (A) ; eller en vegg hvor den nye konstruksjonen settes opp minst 20 mm fra den eksisterende (B).
11.Prisen deles ut av Glava A / S, og er en æresbevisning til flere som har gitt et verdifullt bidrag for å høyne standarden for varme og lydisolering gjennom forskning, praktisk arbeide eller informasjon.
12.Til og med lydisolering har foreldregjengen utført.
Dine siste søk