Norsk-Tysk oversettelse av lykkes med å

Oversettelse av ordet lykkes med å fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lykkes med å på tysk

lykkes med å
gjerningverb schaffen, erreichen, gelingen, glücken
Eksempler med oversettelse
Jeg er stolt av meg selv når det lykkes meg å trumfe viljen min igjennom ved å være hurtig og smart.
Jeg nærer ingen tvil om at han kommer til å lykkes.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Regjeringen har lykkes med å forene reduksjoner i skatte og avgiftstrykket med nødvendig styrkelse av kommuneøkonomien og helse og sosialsektoren, heter det i en uttalelse.
2.Vi må være realistiske og innse at man ikke automatisk lykkes med å bli stor spiller.
3.Vi vil se" Skibladner" på Mjøsa igjen allerede i juli, under forutsetning av at vi lykkes med å fremskynde reparasjonsarbeidene.
4.Allerede kan ITT og LoeweOpta skilte med digitaliserte chassis til TVapparatene, men ennå har ingen lykkes med å produsere den forventede flate TVskjermen som baserer seg på et helt digitalt TV.
5.Det kan være delte meninger om hvor langt vi har lykkes med å føre en aktiv distriktspolitikk her i landet.
6.Det satses nå alt på at man skal lykkes med å stanse gassutblåsningen på Vinland.
7.Det største usikkerhetsmoment har vært hvorvidt man vil kunne lykkes med å få folk i de aktuelle forsøksområder tilstrekkelig engasjert og villig til å medvirke.
8.Hvis ikke man lykkes med å fjerne de 500 tonn død sild som dekker bunnen i Alterosen, vil det være en katastrofe for området.
9.Hvis man som foreldre lykkes med å gi frihet - stykke for stykke - behøver ikke opprøret bli så voldsomt.
10.Jo større tillit man nyder, desto større blir chansene for å lykkes med å påvirke omgivelsene.
11.Mange vil kanskje særlig forbinde denne politikk med Forbruker og administrasjonsdepartementet og statsråd Astrid Gjertsen, som har lykkes med å markedsføre sine bestrebelser og resultater.
12.Når man nå for første gang har lykkes med å foreta nøyaktig aldersbestemmelse av diamanter, viser det seg at de er over tre milliarder år gamle.
13.Odd Ivar Engevoll fra NordNorge fikk premie for å ha lykkes med å drive frem gresskar høyest til fjells.
14.Skal han lykkes med å gi gutten tilbake noe tapt, nytter det ikke å stikke seg vekk.
15.Statsminister Margaret Thatcher, som snart har sittet fem år med makten, og som efter alt å dømme kan bli sittende i minst fire år til, har spesielt lykkes med å få inflasjonen ganske bra under kontroll.
16.Virksomheten her er avgjørende for om man skal lykkes med å integrere ungdommene i det ordinære arbeidsliv.
17.Vår form for" alternativ pedagogikk" skal forsøksvis stimulere de ressurser den enkelte har og det man i et fellesskap lykkes med å få frem, slik at folk kan få tilbake troen på seg selv.
18.Årsaken er at man ikke har lykkes med å finne frem til et system som ikke vil kunne skape enda større urimeligheter.
19.Årsaksforholdet vil så kunne kartlegges i 8090% av tilfellene, og omtrent 60% av dem som i neste omgang behandles for infertilitet, vil kunne lykkes med å få barn.
20.Til tross for de begrensninger i virkefelt og ressurser som preget SINTEF den første tiden, var det omkring 1960 tydelig at selskapet hadde lykkes med å skape nytt liv ved NTH, og enda tydeligere ble det i årene som fulgte.
21.Alle kan selvsagt ikke lykkes med å bedre sin relative posisjon, men forsøket på å gjøre dette kan bidra til høyere lønnsvekst.
22.Dersom president Reagan lykkes med å få ned sine underskudd, vil det altså gå bra med verdensøkonomien.
23.Det er usikkert om IVAF i Norge har lykkes med å verve nordmenn som leiesoldater, men Klassekampens kilder anslår IVAF til å telle cirka 50 såkalte Amedlemmer i Norge.
24.Det skyldes vel først og fremst at Arbeiderpartiet har lykkes med å tåkelegge venstrefløyens og NATOmotstandernes aktivitet.
25.Ellers kunne han fortelle at noen av jurymedlemmene mente dette var en rørende historie som rommer både humor, poesi og interessante skikkelser, mens andre mente at den balanserer for mye mellom det politiske og det private og at regissøren ikke har lykkes med å kombinere en kjærlighetshistorie med en politisk historie.
26.Jockeyklubben lykkes med å sette opp løp som spillemessig sett kan være vanskelige nok, mer enn vanskelige nok, men bingopreget blir mer og mer tydelig.
27.Men denne pasienten har langt på vei lykkes med å brenne seg selv opp, og dr. Guilbaud har problemer med å finne nok frisk hud til å dekke alle de brente delene.
28.Men skal vi lykkes med å løse de store industripolitiske utfordringer, må vi ha langt flere positive eksempler enn idag.
29.Nestformann Boris Hansen (a) sier at kommunen ikke vil lykkes med å løse problemet med korridorsenger uten et konkret pålegg.
30.Ordfører Nordengen mente bystyret nå har lykkes med å bringe kommunens økonomi under kontroll og at budsjettforslaget for neste år er preget av vekst og bedring av det kommunale tjenestetilbud.
Dine siste søk