Norsk-Tysk oversettelse av oppfinne

Oversettelse av ordet oppfinne fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

oppfinne på tysk

oppfinne
planverb erfinden, ausdenken, erdenken
  vitenskapverb erfinden
Avledede ord av oppfinne
Anagram av oppfinne
Fler eksempler
1.Hvem er så disse personer som har tortur som yrke, som bruker sitt liv til å oppfinne torturmetoder eller utøve mishandlingen og som betales for det ?
2.Jeg slapp å oppfinne ham, jeg kjente hans liv.
3.Når det gjelder min egen virksomhet, er fordelen at jeg selv har fått produsert de produktene jeg har vært med på å oppfinne.
4.Leken i å oppfinne personer er den beste leken mennesket har skapt, en permanent invitasjon til å gå utover seg selv og til å forstå andre, mener forfatteren.
5.Om ikke Sveits fantes, hadde man måttet oppfinne det.
Liknende ord

 
 

oppfinne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) oppfinneoppfinnendeoppfinnet
Indikativ
1. Presens
jegoppfinner
duoppfinner
hanoppfinner
vioppfinner
dereoppfinner
deoppfinner
8. Presens perfektum
jeghar oppfinnet
duhar oppfinnet
hanhar oppfinnet
vihar oppfinnet
derehar oppfinnet
dehar oppfinnet
2. Preteritum (Fortid)
jegoppfinnet
duoppfinnet
hanoppfinnet
vioppfinnet
dereoppfinnet
deoppfinnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde oppfinnet
duhadde oppfinnet
hanhadde oppfinnet
vihadde oppfinnet
derehadde oppfinnet
dehadde oppfinnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal oppfinne
duvil/skal oppfinne
hanvil/skal oppfinne
vivil/skal oppfinne
derevil/skal oppfinne
devil/skal oppfinne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha oppfinnet
duvil/skal ha oppfinnet
hanvil/skal ha oppfinnet
vivil/skal ha oppfinnet
derevil/skal ha oppfinnet
devil/skal ha oppfinnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle oppfinne
duville/skulle oppfinne
hanville/skulle oppfinne
viville/skulle oppfinne
dereville/skulle oppfinne
deville/skulle oppfinne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha oppfinnet
duville/skulle ha oppfinnet
hanville/skulle ha oppfinnet
viville/skulle ha oppfinnet
dereville/skulle ha oppfinnet
deville/skulle ha oppfinnet
Imperativ
Bekreftende
duoppfinn
viLa oss oppfinne
dereoppfinn
Nektende
duikke oppfinn! (oppfinn ikke)
dereikke oppfinn! (oppfinn ikke)
Dine siste søk