Norsk-Tysk oversettelse av ordne

Oversettelse av ordet ordne fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ordne på tysk

ordne
gjerningverb klarstellen, besorgen, arrangieren, organisieren
  klassifikasjonverb einordnen, ordnen, aufstellen, stellen, einstufen, einteilen
  ordnedeverb anordnen, einordnen
  rengjøringverb aufräumen, ordnen
  problemverb in Ordnung bringen, lösen
  matematikkverb ordnen
  justereverb einstellen, einrichten, regulieren, regeln, nachstellen
Synonymer for ordne
Avledede ord av ordne
Anagram av ordne
Fler eksempler
1.BJØRG EVVAAA" og" MANN" heter de to første skulpturene som de nærmeste tre månedene skal glede, forarge eller kanskje forundre Osloboere som ikke skal ut og beskue kunst, men bare en tur i banken for å ordne de sedvanlige og jordnære pengetransaksjoner.
2.Nå må du bare sitte her helt stille og bare slappe av - så skal jeg ordne alt.
3.Alltid er det vi unge som skal ordne opp.
4.Alt synes å ordne seg til det bedre.
5.Boligkooperasjonen har hatt nok med å ordne køene (Jørlo har selv vært direktør i Kristiansands Boligbyggelag), og på småhusfronten er det vist liten fantasi.
6.Da vi avtalte å ordne ildspåsettelsen fikk jeg inntrykk av at det var noen Oslofolk med god økonomi som sto som oppdragsgivere.
7.Det er bare å beklage at dette har skjedd, og jeg håper nå at saken kan ordne seg slik at alle får de penger de har krav på, sier overformynder Odd J. Pettersen i Drammen til Fremtiden.
8.Det tar bare litt tid å" ordne" slikt, sa Unidotalsmannen Hohn Espina.
9.Dette skal vi ordne på hjemmebane, var omkvedet efter kampen.
10.Dette skal vi ordne på hjemmebane i Skienshallen søndag 25. november, sa Gjerpens spillere efter å ha tapt første kamp i IHFcupen i håndball.
11.Hvis Sang og Musikkrådet har stelt seg slik at de ikke har orden i sin økonomi efter den kolossale ekspansjon organisasjonen har gjennomlevet i løpet av få år, er dette et problem jeg ikke kan ordne opp i, sier Lars Roar Langslet.
12.Hvis det er tilstrekkelig å legge et nytt dekke oppå det gamle, håper vi å ordne dette i løpet av 1985, sier Idrettshøyskolens direktør.
13.Hvis det foreligger et helt klart avvisningsgrunnlag, kan dette være en grei måte å ordne seg på.
14.Hvor skal man henvende seg hvis man har en utrangert bil, men vil ordne opp selv ?
15.Hvordan de to velger å ordne opp seg imellom er meg helt uvedkommende, så lenge jeg får de fordelene og betingelsene jeg vil ha.
16.Ifjor hadde Odd noen dager igjen av ferien, og sist i august var han alene nede på hytta for å ordne med noe.
17.Ikke en penny har vi mottatt i støtte fra Arts Council, forklarte Donald Sinden (Sir Peter Teazle på scenen), da han var i Oslo ifjor for å ordne med gjestespillet.
18.Jeg begynner faktisk å tro at dette kan" ordne seg", sier Økland, som selv mener han igår spilte sin beste kamp efter skadeavbruddet.
19.Jeg ser De har det travelt, men bare gi meg nøkkelen De, så skal jeg ordne det hele.
20.Mannen som kan ordne det, er Michael Hadschieff.
21.Men det må la seg ordne å gjøre plass til alle slags" interessegrupper" i en så stor og flott by som Oslo.
22.Men jeg var ikke villig til å dele sendetiden, sier Merete Skavlan, som sporenstreks gikk til Bjartmar Gjerde for å få ham til å ordne opp i forviklin gene, som skyldtes dårlig kommunikasjon.
23.Men vi skal ordne opp uten å trekke kommunen inn i bildet.
24.Noe uoverkommelig problem ville det ikke bli å frakte de øvrige lederne og fysioterapeutene frem og tilbake de ca. 45 minuttene mellom hovedleiren Mijmilo i Sarajevo og Igman, der langrennsøvelsene og skiskytingen skal finne sted, sier Arne Myhrvold, som håper at ambassadør Tore Bøgh kan klare å ordne opp i problemene.
25.Og om det trengs et lass grus til å fylle hullene som vannet har laget i veien, så skal vi nok ordne det også, sier Olsen.
26.Politifolk forsøker alltid å ordne opp i et forhold på stedet.
27.Professor Wyller, har det slått Dem at antikk åndshistorie kanskje ikke er den aller beste bakgrunn for en som vil komme med praktiske løsninger på hvorledes vi skal ordne våre liv og vår fred i 1984 ?
28.Så lenge undervisningsopplegget berettiger til attføringsstønad, og så lenge vi vet at ingen slike søknader noen gang er blitt avslått, bør det la seg ordne å få utbetalt disse pengene med en gang, sier Ottesen.
29.Så nå får det ordne seg sjøl neri der da ! setter Margot i så Second skvetter ut til rekka.
30.Vi har gode erfaringer med å tilby finansieringspakker, og disse husbyggerne vil kunne ordne alt på ett sted, sier prosjektleder Terje Heggedal i Furuholmen.
Liknende ord

 
 

ordne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ordneordnendeordnet
Indikativ
1. Presens
jegordner
duordner
hanordner
viordner
dereordner
deordner
8. Presens perfektum
jeghar ordnet
duhar ordnet
hanhar ordnet
vihar ordnet
derehar ordnet
dehar ordnet
2. Preteritum (Fortid)
jegordnet
duordnet
hanordnet
viordnet
dereordnet
deordnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ordnet
duhadde ordnet
hanhadde ordnet
vihadde ordnet
derehadde ordnet
dehadde ordnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal ordne
duvil/skal ordne
hanvil/skal ordne
vivil/skal ordne
derevil/skal ordne
devil/skal ordne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ordnet
duvil/skal ha ordnet
hanvil/skal ha ordnet
vivil/skal ha ordnet
derevil/skal ha ordnet
devil/skal ha ordnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ordne
duville/skulle ordne
hanville/skulle ordne
viville/skulle ordne
dereville/skulle ordne
deville/skulle ordne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ordnet
duville/skulle ha ordnet
hanville/skulle ha ordnet
viville/skulle ha ordnet
dereville/skulle ha ordnet
deville/skulle ha ordnet
Imperativ
Bekreftende
duordn
viLa oss ordne
dereordn
Nektende
duikke ordn! (ordn ikke)
dereikke ordn! (ordn ikke)
Dine siste søk