Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord protesjere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

protesjere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) protesjereprotesjerendeprotesjert
Indikativ
1. Presens
jegprotesjerer
duprotesjerer
hanprotesjerer
viprotesjerer
dereprotesjerer
deprotesjerer
8. Presens perfektum
jeghar protesjert
duhar protesjert
hanhar protesjert
vihar protesjert
derehar protesjert
dehar protesjert
2. Preteritum (Fortid)
jegprotesjerte
duprotesjerte
hanprotesjerte
viprotesjerte
dereprotesjerte
deprotesjerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde protesjert
duhadde protesjert
hanhadde protesjert
vihadde protesjert
derehadde protesjert
dehadde protesjert
4a. Presens futurum
jegvil/skal protesjere
duvil/skal protesjere
hanvil/skal protesjere
vivil/skal protesjere
derevil/skal protesjere
devil/skal protesjere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha protesjert
duvil/skal ha protesjert
hanvil/skal ha protesjert
vivil/skal ha protesjert
derevil/skal ha protesjert
devil/skal ha protesjert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle protesjere
duville/skulle protesjere
hanville/skulle protesjere
viville/skulle protesjere
dereville/skulle protesjere
deville/skulle protesjere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha protesjert
duville/skulle ha protesjert
hanville/skulle ha protesjert
viville/skulle ha protesjert
dereville/skulle ha protesjert
deville/skulle ha protesjert
Imperativ
Bekreftende
duprotesjer
viLa oss protesjere
dereprotesjer
Nektende
duikke protesjer! (protesjer ikke)
dereikke protesjer! (protesjer ikke)