Norsk-Tysk oversettelse av pugge

Oversettelse av ordet pugge fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

pugge på tysk

pugge
studiumverb büffeln, pauken
Synonymer for pugge
Fler eksempler
1.Du skjønner, jeg husker så dårlig og hater å pugge, forteller John Rognes, 18åringen som for fjerde gang på rad har vunnet den årlige Niels Henrik Abelkonkurransen som arrangeres av Norsk Matematisk Forening i samarbeid med Aftenposten.
2.Avisproduksjon på Skjetten (der bladet til Thomas utkommer i" bortimot 23 til 24 eksemplarer") og lekselesing på sydvestlandet (der Gro leser leksene inn på kassett og hører på seg selv i stedet for å pugge) var bare to av de originale emnene som ble tatt opp.
3.Betegnelsen" språkleg apartheid" passer best på dem som vil tvinge sprogsvake elever til å pugge sidemålsgrammatikk mens de ennå sliter med å lære seg sitt eget hovedmål.
4.Det er ikke meningen å bare pugge tekster - vi fletter inn dans og sang, vi ler og morer oss.
5.Det forekommer meg noe underlig at Noregs Mållag mener at nynorske kulturverdier best formidles gjennom å pugge grammatikalske regler.
6.Fritidsproblemer blir det ikke snakk om, mesteparten av tiden må jentene" pugge" over leksene.
7.Mens vi" knotet" nynorsk grammatikk og gloser og også måtte pugge gammelnorske gloser, hadde svenskene omfattende og interessante innføringer i svensk litteratur.
8.Norsk er ikke et fag som er lett å pugge de siste dagene før eksamen, og dessuten er det jo så mange andre fag å lese på.
9.Det må jo være vanskeligere enn å pugge salmevers når man skal lære seg rollen som Peer ?
10.Ja, men jeg forstår godt alle dem som synes det er meningsløst å pugge sidemålsbøyninger som de tror de aldri får bruk for.
11.Jeg måtte lese litteraturhistorie og pugge mange roller for å bli opptatt som elev ved Det Nye Teater.
12.Så nå gjelder det bare å holde seg i form og pugge tekster, ler Torgun Birkeland.
13.Enkelte av de store talerne i parlamentet har omgått manuskriptforbudet ved regelrett å pugge sine taler utenat.
14.For det var Aage Møst som hadde innprentet sin kone at hun måtte pugge navnene på de to som" vurderer å trekke seg ved sesongslutt.
15.Franske grunnskolebarn skal herefter bruke mer av sine 27 uketimer på å lære seg å lese og skrive skikkelig, pugge geografi og fransk historie i kronologisk og oversiktlig orden, tilegne seg konkrete kunnskaper om bl.a. kjemi, fysikk, databehandling og astronomi.
16.Kunnskapsmengden er blitt så stor at man heller har lagt vekt på å lære elevene veien til biblioteket enn å pugge tekster utenat.
17.Mye å lese og pugge, selv om halve rollen er kjent fra Operahøgskolen.
18.Når skuespillerne omsider er ferdige, og dødstrette virrer hjem for å pugge videre, overtar elektrikere og malere for å gjøre Lorry om til vertshuset" Den hvite hest".
Liknende ord

 
 

pugge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) puggepuggendepugget
Indikativ
1. Presens
jegpugger
dupugger
hanpugger
vipugger
derepugger
depugger
8. Presens perfektum
jeghar pugget
duhar pugget
hanhar pugget
vihar pugget
derehar pugget
dehar pugget
2. Preteritum (Fortid)
jegpugget
dupugget
hanpugget
vipugget
derepugget
depugget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde pugget
duhadde pugget
hanhadde pugget
vihadde pugget
derehadde pugget
dehadde pugget
4a. Presens futurum
jegvil/skal pugge
duvil/skal pugge
hanvil/skal pugge
vivil/skal pugge
derevil/skal pugge
devil/skal pugge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha pugget
duvil/skal ha pugget
hanvil/skal ha pugget
vivil/skal ha pugget
derevil/skal ha pugget
devil/skal ha pugget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle pugge
duville/skulle pugge
hanville/skulle pugge
viville/skulle pugge
dereville/skulle pugge
deville/skulle pugge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha pugget
duville/skulle ha pugget
hanville/skulle ha pugget
viville/skulle ha pugget
dereville/skulle ha pugget
deville/skulle ha pugget
Imperativ
Bekreftende
dupugg
viLa oss pugge
derepugg
Nektende
duikke pugg! (pugg ikke)
dereikke pugg! (pugg ikke)
Dine siste søk