Norsk-Tysk oversettelse av resultat

Oversettelse av ordet resultat fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

resultat på tysk

resultat
diskusjon subst. Befund [m], Resultat [n], Ergebnis [n]
  effektsubst. Resultat [n], Folge [f], Auswirkung [f]
  konsekvenssubst. Folge [f], Konsequenz [f], Resultat [n]
Synonymer for resultat
Avledede ord av resultat
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
2.Den kraftige stigningen i takstene på borettslagsleiligheter som vi har opplevd de to siste årene, har gitt som resultat at det i dag er kun 50% av boligene som omsettes til maksimalpris.
3.Dessuten er det svake resultat Regjeringen oppnådde under stålforhandlingene med EF et brudd på forutsetningene for Jernverkets strukturplan.
4.Dusj" er resultat av et samarbeide.
5.Hjemmekampen" gikk igår i Lørenskoghallen og Fjellhammer var i virkeligheten uten mulighet til å sikre et positivt resultat før returoppgjøret om noen timer.
6.Hva betyr det for barn å vite at en katastrofe kan komme som et resultat av en villet handling ?
7.Hvis en begrunnelse for spørsmål i Stortinget, eller et svar, får en uheldig form, slik at det virker støtende og kanskje medfører nye avisskriverier, vil dette efter min mening skade det resultat som jeg har forstått både Handelsdepartementet og herr Jahre ønsker å oppnå.
8.I 1985 vil vi som resultat av avspenningen ha nådd de fleste av våre mål i VestEuropa.
9.Kaptein I. sparte ikke seg selv eller støttekompaniet, men hans pågangsmot og sunne vett brakte ham lenger enn de kompanier han ekserserte sammen med, fordi det var påtagelig at kompanisjefen drev sitt kompani selv under vanskelige forhold frem til et heldig resultat...
10.Mature" er titelen på det vellykkede resultat, utgitt av Hot Club Records.
11.Prosjekt 88" er et resultat av innstillingen" Vilkårene for toppidrett i Norge" som ble lagt frem for idrettstinget i 1980.
12.Som et resultat av at sovjetiske lovovervåkende organer (dvs. KGB) i tide gjorde sine foranstaltninger, er operasjonen blitt tilintetgjort", skrev Tass, uten å gå nærmere inn på hva disse foranstaltninger gikk ut på.
13.Symptomene på et brukbart resultat er at begge parter er misfornøyde !
14.Vi vil ikke bli enige før i siste øyeblikk imorgen", sa den italienske utenriksminister Andreotti - og gjenspeilte en underliggende tro på at" De ti" denne gang tross alt vil oppnå et resultat.
15.(NTBTT) Letingen efter et svensk militærfly, som forsvant under en øvelse over Østersjøen igår eftermiddag, hadde iformiddag fortsatt ikke gitt noen resultat.
16.(New York Times) Den alvorlige matmangelen som rammer store deler av Afrika, kan på overflaten fremstå utelukkende som et resultat av den nylige tørken.
17.(Privat til Aftenposten) Norges Ulandslag slo til med et resultat som vil bli registrert i det fotballinteresserte Europa.
18.All reisingen er ikke utelukkende et resultat av at vi ikke har et skikkelig plastbakkeanlegg i Norge, sier landslagssjef Erling Rimeslåtten, som er tilbake efter to år som trener for USAs hopplandslag.
19.Allerede da Ingrid kuttet ut langrennsløpingen foran 1982sesongen, og som resultat ble lettere, ble kvitt" skirumpa" og ble smalere over skuldrene, begynte forandringen.
20.Altså er ikke angina et resultat av vårt overflodssamfunn, men av feil ernæring ?
21.Arne Treholt er blitt isolert på nytt som et resultat av brevsmuglingen fra Drammen kretsfengsel.
22.Avtalen er et resultat av langvarig kontakt mellom de to selskapene og den gir begge parter økte fordeler på det internasjonale marked, fremholdt adm. dir. Olav Furnes i VERITEC og adm. dir. Jean Curutchet i TGP under undertegnelsen av avtalen i Veritassenteret på Høvik tirsdag.
23.Begge selskaper kommer iår ut med meget godt økonomisk resultat i aluminium (ÅSV med overskudd på en milliard av et salg på 5,7 milliarder kroner).
24.Beslutningene må betraktes som resultat av felles, og ikke individuelle handlinger.
25.Blanding av ulv og hund med ville hunder som resultat er et problem både Sovjet og Italia har merket.
26.Blir dette det endelige resultat vil 65 stillinger gå tapt, sa Nina Haugaard i streikekomiteen til Aftenposten.
27.Både omsetning og økonomisk resultat er større enn det vi regnet med.
28.Da jeg trådte ut av styret i mai, var jeg ikke klar over hvordan det økonomiske resultat for første halvår ville bli, sier han.
29.De beste portrettene er de som blir til hurtig, som resultat av bestemte inntrykk.
30.De skader som oppstår er gjerne at fiskerne kommer i beknip i redskapen og skader seg med store blødninger som resultat.
Dine siste søk