Norsk-Tysk oversettelse av sannsynlig

Oversettelse av ordet sannsynlig fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sannsynlig på tysk

sannsynlig
generelladjektiv wahrscheinlich
  presumptivadjektiv mutmaßlich, vermutlich
Synonymer for sannsynlig
Avledede ord av sannsynlig
Eksempler med oversettelse
Dette er mest sannsynlig tull.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderbladet mener det er lite sannsynlig at Ferraro blir visepresident, men levner henne likevel en mulighet.
2.Bregott" vil konkurrere med både smør og margarin, og det er sannsynlig at dette vil føre til økt markedsføring av spisefett.
3.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
4.Det er lite sannsynlig at staten vil finne vinnere hvor privat kapital ikke vil satse.
5.Dette viser jo nettopp til en sannsynlig stopp eller reduksjon for noen / alle.
6.Er det sannsynlig at Sovjet vil bruke atomvåpen mot Norge ?" spør Rolf Thue i Aftenposten 21. august.
7.Jeg mener det i en slik situasjon er sannsynlig at Sovjet vil svare med atomvåpen.
8.Mindre sannsynlig" er det at Reagan får de 21 millioner dollar han ber om til øket støtte for de antisandinistiske opprørsstyrker, som han i natt betegnet som frihetskjempere.
9.Sannsynlig" er det ord efterforskerne bruker om kabelteorien.
10.Av spesielle årsaker tror jeg imidlertid at det britiske statsgasselskapet er meget konkurransedyktig i forhold til oss når det gjelder Sleipnergassen, så jeg kan ikke akkurat si det er sannsynlig at vi blir kjøpere av den.
11.Bransjen kommer høyst sannsynlig til å være preget av mye uro de nærmeste årene.
12.Den høres sannsynlig ut.
13.Den viser et meget sannsynlig forløp av konflikten og det er uten betydning hva som startet utviklingen, sier han.
14.Deres våpen var mest sannsynlig skytevåpen, bajonetter eller dolker.
15.Dersom Lysverkene likevel ikke vil ha renseanlegget, er det mest sannsynlig at det blir innredet for parkering, sier teknisk konsulent Tor Backer i Oslo kommune.
16.Det der anså jeg straks for lite sannsynlig.
17.Det er, som en kollega formulerer det, mulig at Mondale kan snu strømmen, men det er ikke sannsynlig.
18.Det er i så fall en svak mulighet for at vi må erstatte klaffen, men det er ikke sannsynlig og det vil ta tid før vi kan treffe en beslutning i så måte, sier sykehusets sjef, dr. Allan M. Lansing.
19.Det er inntil visshet grensende sannsynlig at...
20.Det er lite sannsynlig.
21.Det er lite sannsynlig at departementet på noe tidspunkt kan komme inn med noen form for ekstraordinær støtte, sa han i en kommentar til Aftenposten.
22.Det er lite sannsynlig at det er de offentlige tjenestemennene selv som kommer til å verpe" gullegget" når det gjelder byråkratisering.
23.Det er lite sannsynlig at flertallet vil slutte seg til mitt forslag, men det kan tjene som en illustrasjon på hvordan det er mulig å redusere inntektsskatten vesentlig og være en pekepinn på hvilket parti man bør stemme på om man ønsker å drive den langsiktige utvikling i en slik retning, sier Gundersen.
24.Det er mest sannsynlig at oljeinntektene går ned de nærmeste årene.
25.Det er mindre sannsynlig at de monterer mikrofoner i den suiten hvor de innlosjerer utenlandske statsmenn på gjesting.
26.Det er overveiende sannsynlig at fusjonen mellom Borregaard og A / S Sætre (kjeksfabrikken) vil gå i orden, sier Borregaards styreformann, administrerende direktør Ragnar Halvorsen, til Aftenposten.
27.Det er overveiende sannsynlig at sjøforklaring efter rakettangrepet vil bli holdt i Sandefjord, hvor rederiet har sin hovedbase.
28.Det er overveiende sannsynlig at vårt firma sier nei til den foreslåtte akkorden, opplyser disponent Øystein Fornes i Aktiv Trykk A / S til Aftenposten.
29.Det er sannsynlig at han manglet detaljerindringer forut for skytingen, men bevisstheten er blitt påvirket av alkohol, og i en tydelig affektsituasjon kan ikke hans bevissthet karakteriseres som sterkt redusert da han befant seg i leiligheten, sa overlege Gravem.
30.Det er sannsynlig at slike systemer kan bli praktisk brukbare om få år.
Dine siste søk