Norsk-Tysk oversettelse av seg selv

Oversettelse av ordet seg selv fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

seg selv på tysk

seg selv
generellannet sich selber
  refleksiv pron. - sg.annet sich, sich selbst
  refleksivt pronomenannet sich
Avledede ord av seg selv
Eksempler med oversettelse
Slutt å spørre meg om en drink! Gå og hent en selv.
Han tenker kun på seg selv.
Sitatene fra norsk litteratur skal av og til illustrere en forfatters spesielle språkbruk. Men langt oftere skal de vise hvordan en forfatter bruker faste vendinger eller selv har skapt dem.
De viktigste forestillingene vi har om oss selv, andre og fremtiden kalles kjerneoppfatninger.
Jeg kan bare snakke for meg selv.
Du gjorde alt dette bare for deg selv.
De gjorde alt dette bare for seg selv.
Jeg gjorde alt dette bare for meg selv.
Hun gjorde alt dette bare for seg selv.
Han gjorde alt dette bare for seg selv.
Du trenger virkelig ikke å være et stort geni for å oversette fra dansk til norsk; selv jeg klarer å gjøre det. Lære seg å snakke dansk, er sikkert mindre lett.
Det er vondt å erkjenne at en selv er medansvarlig for å ødelegge verden.
Jeg ønsker å lære å leve i harmoni med meg selv og andre.
Lav selvrespekt resulterer fra en uoverensstemmelse mellom den faktiske selv og den ideelle selv.
Du må finne ut hva som passer best for deg selv og partneren din.
I finanskrisen selv djevelen blir insolvent.
Mange av dem har flere epler enn de selv kan høste og spise.
Jeg kan bli veldig irritert over lyder, selv om de ikke ser ut til å forstyrre de fleste andre.
Jeg er stolt av meg selv når det lykkes meg å trumfe viljen min igjennom ved å være hurtig og smart.
Jeg synes at mennesker som ikke har det bra, stort sett kan skylde seg selv.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Aldrende primadonna" kalte Hambro seg selv allerede i 1945.
2.Anskaffelse av røkvarsler må i seg selv ikke bli noen sovepute.
3.AntiJanteloven" vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
4.Av seg selv gir jorden grøde".
5.BRUDD" betrakter seg selv som en del av byfornyelsen på Grünerløkken.
6.Bevisstheten er en gift, et middel til selvforgiftning for den som anvender den på seg selv.
7.Den som tar Gud virkelig på alvor, ser humoristisk på seg selv.
8.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
9.Denne stolte, ydmykede kvinne, det er min søster, og det er dette bildet av seg selv hun efterlater oss.
10.Det er OK å like seg selv og å være en god venn med seg selv".
11.Det forundrer meg at Stockholm er seg selv, og at alt går sin vante gang, for Elvin Jones trommeeksplosjon på Fasching burde ha vært i stand til å løfte nordre halvklode i en rytmisk spiral langt inn i en annen dimensjon.
12.Det sier seg selv at de nye spillerne må spilles inn i laget og våre formasjoner", sier Bill Foulkes.
13.Det sier seg selv at med min bakgrunn efter tre år i nederlandsk fotball, har jeg kunnet gi manager Ron Atkinson og mine lagkamerater i Manchester United masse verdifulle informasjoner om PSV Eindhoven.
14.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
15.En gift Kvindes Bekjendelser og Brev til sin Venninde", kan man tenke seg at damen helst ville holde for seg selv i den puritanske tiden, og også" En Kvinde"," Matty", og" En ung Dame" foretrakk altså anonymitetens trygghet fremfor offentlighet.
16.En mann arbeider aldri for det alment beste, han arbeider for seg selv.
17.En tenåring kan stå foran speilet time efter time og ikke kjenne seg selv igjen.
18.Festspillene er vokst ut over seg selv", sier Harr...
19.Fotballen begynte å finne seg selv igjen denne dagen, 19. mai 1984.
20.Gjestepasientsystemet" er ikke noe mål i seg selv, men fordi hvert fylke har ansvar for sitt eget budsjett, er det nødvendig å ha en form for oppgjør fylkene imellom når innleggelse av pasienter skjer på tvers av fylkesgrensene.
21.Gratis utdannelse" er en motiverende faktor i seg selv, men ikke nok.
22.Hadde det vært i mai måned, skulle jeg nok ha hamlet opp med henne...", trøster Ingrid seg selv.
23.Harry og sønn" er den fjerde filmen Paul Newman regisserer og den andre hvor han regisserer seg selv.
24.Humor og smil bør være en dominant i stort og smått når mennesket omgås verden, sine medmennesker og seg selv - ikke minst det siste.
25.Hun overlevde fordi hun aldri helt mistet taket på seg selv.
26.Hver den som er i lederens besittelse, eksisterer ikke for seg selv.
27.I følelsenes vold" burde imidlertid kunne fortelle oss at den rammede gruppe det her er tale om, ikke bare rommer det vi ofte kaller avvikere eller sedelighetsforbrytere, men også høyverdige - tragiske ensomme - mennesker, som utkjemper en jakobskamp med både seg selv og mot sin omverden.
28.Ironman" er ensom kamp - mot seg selv og natutkreftene.
29.Kanskje de borgerlige kommentatorer burde spørre seg selv om fagbevegelsen og medlemmene har noe særlig å takke Willochregjeringen for.
30.Kaptein I. sparte ikke seg selv eller støttekompaniet, men hans pågangsmot og sunne vett brakte ham lenger enn de kompanier han ekserserte sammen med, fordi det var påtagelig at kompanisjefen drev sitt kompani selv under vanskelige forhold frem til et heldig resultat...
Dine siste søk