Norsk-Tysk oversettelse av selvmord

Oversettelse av ordet selvmord fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

selvmord på tysk

selvmord
bruddsubst. Selbstmord [m]
Avledede ord av selvmord
Eksempler med oversettelse
I fjor var Tom veldig deprimert å prøvde på selvmord. Nå er han veldig deprimert igjen og jeg er veldig redd. Kommer det til å skje igjen?
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dere tror det var selvmord på grunn av kjærlighetssorg ?
2.Desentraliserte Norge gir færre selvmord, mener professor Nils Retterstøl.
3.Det vil være selvmord for Danmarks allierte å sende forsterkninger til landet i en krisesituasjon, skriver det velrenommerte nyhetsmagasin The Economist.
4.Dette tyder på at selvmord er et uttrykk for et dypt personlig problem.
5.Et sykkelverksted må ligge ved en vei hvor det ikke er selvmord å ferdes med sykkel, sier han på overbevisende godt norsk.
6.Flest selvmord er det fortsatt i denne gruppen, men tendensen er fallende.
7.For eksempel gjaldt i min studietid den pekefingerregel at en som snakket om å begå selvmord, behøvde man ikke ta alvorlig.
8.Kan vi lese tegnene i tide og verne oss mot en utvikling som gir ytterligere økning i selvmord ?
9.Landsdommmer Erik Høifeldts selvmord, naturligvis, sa han.
10.Noe slikt er selvmord og moralsk uakseptabelt, uttalte SVlederen.
11.Selv om mobbing ikke alene er årsaken til selvmord, er det trolig en sterkt medvirkende faktor i mange tilfeller.
12.Tidligere var barbiturater absolutt den vanligste dødsårsak når det gjaldt selvmord med legemidler.
13.Vi puster lettet ut over at det bare har funnet sted ett selvmord i år.
14.Vårt mål er først og fremst å hindre folk i å begå selvmord, hjelpe dem over den største krisen - ikke være sosialkontor i den forstand at vi skaffer folk jobb, venner og hus.
15.1000 omkom i ulykker, dobbelt så mange nå - og det var 150 selvmord mot 600 idag.
16.5000 amerikanske tenåringer begår selvmord hvert år - 50 000 forsøker å ta livet av seg.
17.Advokat Sverdrup mener åpenbart at avsløringen av en spion i UD har fått fredsbevegelsene til å gå stille i dørene fordi det med hans ord -" kunne være selvmord for saken" om man fortsetter å propagandere for" Norge ut av NATO"," Norden som atomvåpenfri sone" osv.
18.Aftenposten har møtt professor Nils Retterstøl" på tomannshånd", overlegen som hele sitt yrkesliv har arbeidet med sinnets dunkle sider, særlig selvmordsforsøk og selvmord.
19.Antall selvmord er fordoblet gjennom 1970årene frem til idag, og mest urovekkende : tre ganger så mange mannlige ungdommer tar nå sitt liv i forhold til de dager da vårt land ble betraktet som et idealsamfunn.
20.Antall selvmord er mer enn fordoblet siden begynnelsen av 50årene.
21.Antall selvmord er økende, og professor Nils Retterstøl maner til generell opprustning av helsesektoren på dette felt.
22.Antall selvmord i vårt land har økt 62,8 prosent de siste ti årene.
23.Attentatmannen, Hirosato Higashiyama, forsøkte å begå selvmord, men ble hindret i dette.
24.Av de mer avgrensede symptomer nevnes alkoholisme, virkelig depresjon og selvmord blant både voksne og barn.
25.Barbituratene er svært giftige ved overdosering, og de har i alle år dominert blant legemidlene som er brukt til selvmord.
26.Bergheim hevder at man ifjor hadde 20 selvmord bare blant menn i VestOppland.
27.Blant unge ofre for mobbing er det stadig flere som begår selvmord.
28.Boulin efterlot seg flere brev der han forteller at han akter å begå selvmord, bl.a. adressert til familien og til tidligere statsminister Jacques ChabanDelmas, borgermester i Bordeaux og nær venn av Boulin.
29.Broren min fant selv ut at han hadde havnet i en blindvei så han begikk selvmord.
30.Bruk av atomvåpen mot SovjetUnionen ville være selvmord for USA og Europa.
Dine siste søk