Norsk-Tysk oversettelse av sender

Oversettelse av ordet sender fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sender på tysk

sender
elektronikksubst. Sender [m], Sendegerät [n]
Synonymer for sender
Avledede ord av sender
Eksempler med oversettelse
For noen barn! Man sender dem for å kjøpe søtsaker, og de kommer tilbake med en hund!
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Freden starter med barna" lyder en appell som Redd Barna i de kommende uker sender ut til alle landets husstander.
2.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
3.Idefolket" sender i sin resignasjon håpløse baller til to lag som heller ikke klarer å gjøre noe særlig utav dem.
4.Michael" svever plutselig i luften, og roboten sender ut en laserstråle som gjør at" Michael" eksploderer.
5.Radio Haukeli" sender på egen frekvens (98 MHz på FM - båndet).
6.Radio Haukeli" sender på egen frekvens (98 MHz på FMbåndet).
7.Selv om regjeringen sender ut signaler fra sin budsjettkonferanse på Randsvangen om at det fortsatt er nødvendig å føre en stram økonomisk politikk, er det likevel mulig å skaffe penger til det som er nevnt ovenfor.
8.Vi så ingen grunn til å motsette oss at Norol sender inn byggeforslag", uttaler ordføreren.
9.3. juli sender vi ut beskjed til de unge i Oslo om de er kommet inn på den videregående skole de ønsket seg.
10.AMagasinets medarbeider deltok skjelvende på dette kurset - konfliktfiendtlig som hun er - av den typen, som det nok finnes endel av, som helst vil putte alle slags konflikter langt under teppet, tråkke på dem og håpe at de ligger der pent i fred og ro, mens hun sender smil i øst og vest og sier at nå skal vi ha det koselig, dere.
11.Allah, neste gang du sender meg en gave, la ikke pengene gå gjennom partiet.
12.Allers får ikke lov til å bruke meg på denne måten, sier Wenche Myhre, og krever at bladet ikke sender ut en bilagsbok om henne sammen med førstkommende utgave av bladet.
13.Barn er det levende budskap som vi sender til en tid vi ikke får se, sier Neil Postmann.
14.Da kan nemlig mannen ta seg fri første dagen, den neste sender han kona.
15.Da sender jeg dem inn til presseråden, smiler Geir Grung.
16.De fleste skriver til oss før de kommer, og da sender vi opplysningsmateriale om de spesielle regler som gjelder på Svalbard.
17.De sender gjerne en Labourrepresentant til Underhuset, men de går over til Plaid Cymru når det skal velges bystyremedlemmer, hevder han.
18.Dersom hver stasjon setter opp sin egen sender, vil dette skape svært dårlige forhold for innbyggerne, som har sett frem til nærradio i Bærum, heter det i brevet.
19.Det betyr at vi kontinuerlig sender rapporter om arbeidet i klassene til Europarådet i Strassbourg, der disse rapportene blir behandlet.
20.Det er et rent vårbudskap du sender ut.
21.Det er første gang vi sender våre arbeidseksemplarer av bøker ut over landegrensene, forteller konsulent i Statens Bibliotektilsyn, Sissel Nilsen.
22.Det er viktig å gripe inn tidlig overfor et begynnende narkotikamisbruk, hevder RNS, Riksforbundet for et narkotikafritt samfunn, når man i disse dager sender ut forslag til et handlingsprogram mot narkotika til alle landets kommuner og fylkeskommuner.
23.Det går selvfølgelig også an å spekulere i at russerne foretar en eller annen form for boikott og sender et Blag.
24.Dette blir en av de første og lengste sendingene vi sender ut til de vel 350 familiene i Frydenlund borettslag, sier han.
25.En rekke nasjoner sender OLlagene sine til Fredsrittet slik at de kan få en tøff gjennomkjøring, forteller Halvorsen, som legger til at sykkelryttere fra 20 nasjoner skal delta.
26.Er du ikke egentlig litt hensynsløs som kjølig sender et helt skipsmannskap inn i krigssonen i Gulfen for en gevinst på totalt ti millioner kroner ?
27.Et eventuelt P3program bør sendes i Østlandssendingens regi, men det ville bli nødvendig med en egen sender for å få programmet på luften.
28.Før vi sender avgårde billaster til Polen, tar vi alltid kontakt med våre venner i landet for å høre om det er behov for de gaver vi har samlet inn og hvor i landet behovet er størst, sier Munkebye Aarnes.
29.Hver lørdag klokken 12.00 og 24.00 sender vi" Top 40" med siste nytt innen populærmusikken.
30.Hvis de norske myndigheter sender oss ut av landet og tilbake til Pakistan, så vil de pakistanske myndigheter ønske oss hjertelig velkommen til sine fengsler.
Dine siste søk