Norsk-Tysk oversettelse av sensor

Oversettelse av ordet sensor fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sensor på tysk

sensor
elektronikksubst. Detektor [m]
Synonymer for sensor
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En sensor ved fjorårets eksamen gir en kort forklaring på karaktergivningen.
2.Er man for eksempel amerikansk, mindre pen og eksamenskandidat, kan man bli offer for diskriminering av en kjønnstypisk sensor.
3.Hemmeligheten bak" overvåkingsboksen" er en kombinasjon av varmelære, sensor og elektronikk.
4.Hun opplyser ellers at det vil bli forsøkt å sende besvarelser fra postkontorer utenfor Oslo til adresser utenfor de rammede byene, slik at sensor kan hente eksamensbunkene der.
5.Hun var bl.a. autorisert translatør i russisk, og overtok som sensor ved Universitetet i Oslo efter professor Olav Broch.
6.I artikkelen beskriver Solstrand drivkreftene bak den våpenteknologiske utvikling, og gir en oversikt over utviklingslinjene innenfor viktige områder som data, sensor og sambandsteknologi, dessuten laser og partikkelstrålevåpenteknologi.
7.I en årrekke har han sittet i Prøvenevnden for Konditorer og vært sensor på Yrkesskolen i Oslo.
8.Til vår store glede viste det seg at oppgavebesvarelsen, og den alene, avgjorde karakteren uansett forfatterens utseende og kjønn i forhold til sensor.
9.Ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo er det fare for at et betydelig antall kandidater får sensuren mye senere enn normalt, fordi besvarelsene ikke kommer frem til sensor.
10.Denne gang har han hatt meget kort tid på seg, siden han midt i det hele er sensor ved kokkeeksamen og dertil skal gjeste Vistafjords kjøkken med Grands meny om et par dager.
11.Det gikk ikke bedre enn at sensor valgte den.
12.Polen spiller i denne sak ikke rollen som sensor ved en eksamensoppgave om formalia, men som avgjørende myndighet i en sak som vedrører fire personers liv, lykke og velferd.
13.Senere skulle jeg så legge frem forslag om tre oppgavesett til sensor som skulle plukke ut eksamensoppgaven.
Dine siste søk