Norsk-Tysk oversettelse av si

Oversettelse av ordet si fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

si på tysk

si
generellverb sagen
  tegnverb aussagen, zeigen
  varsel motverb sagen
  informasjonverb sagen
  kjenslerverb ausdrücken, äußern, zum Ausdruck bringen
Synonymer for si
Fler eksempler
1.At du våger å dra ut på en så anstrengende tur, du som er fylt 80 år," fikk jeg høre folk si.
2.Chemical Rubïsaken har til nå vært spekket med overraskende, for ikke å si sjokkerende elementer, under sin byråkratiske gang i Lagos.
3.Dagen derpå", heter et av bildene, og det er vel en nasjonal - for ikke å si - internasjonal tilstand.
4.De (fordommene) gjør det mulig for oss å si at dette mennesket har vi ikke noe med, gjør det mulig for oss å finne ut hvem vi har noe med, hvem som angår oss, hvem som er vår neste.
5.De skulle ikke komme hit og si slike ting og gjøre alle oroliga.
6.De som aldri sier noe, kan ikke beskyldes for å si noe galt.
7.De som beskytter ulven, kan si hva de vil om hvor ufarlig den er.
8.Delstat i India" er heller ikke noe stort problem når man redigerer årsmeldingen i Norad på si.
9.Den er da en merkelig Ting den Kompassen, pekte den ikke midt paa Sætra då," sa røldølen da de stivfrosne og utslitte i tusmørket så å si satte skiene i veggen på Haukeliseteren.
10.Den nå 70årige diktaren har ei forunderleg evne til å setja seg i barns stad, utan å falle for freistinga til å etterape" barnespråk", skriv Torbjørn Børte i si melding av JanMagnus Bruheims barnediktbok" Bekken syng".
11.Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget.
12.Den stilleste gutten på sovesalen", for å si det med dagens asfaltlyriker Lillebjørn Nilsen.
13.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
14.Denne problemstillingen er for i mange henseender ikke den som er den mest aktuelle i Det nye testamentet, - heldigvis må man si, når man tenker på de tragiske og grusomme utslag som denne kristne bitterheten ofte har gitt seg gjennom tidene.
15.Det burde være overflødig å si at det moderne Europas problemer, slik vi opplever dem idag, er oppstått i middelalderen.
16.Det egentlige problem ved oppgjørsformen er at vi i så å si hele efterkrigstiden har bevilget oss lønnstillegg som er større enn det produktivitetsveksten tilsier...
17.Det er diskriminerende å si at vi søker en rask og effektiv pike / kvinne til denne stillingen.
18.Det er hva bokens prest har å si Tore Hamsuns Abel, dette aspekt av ham selv.
19.Det er ikke nok å si at den bør være alliansefri.
20.Det er no, det er no, det ække verdt å si no.
21.Det er vanskelig å si, årsakene er flere.
22.Det gjør meg vondt å måtte si at (min forlovede) ikke er det minste intelligent eller kulturell, at hun ikke kan et grann sosialøkonomi, og at den eneste universitetseksamen hun kanskje kunne klare, måtte være i moderne sprog.
23.Det må være grunnlag for å si at en bevisst innsats gjennom flere år har ført til at visesangen som kulturfaktor har fått en meget stor utbredelse", skriver Lars Hauge bl.a.
24.Det vil jo være vanskelig å si til for eksempel politiet og påtalemyndighetene at hele interessesfæren omkring Jahre er tabu.
25.Dette var stort sett det eneste den amerikanske treneren Lou Vairo hadde å si på pressekonferansen efter 33kampen mot Norge.
26.Disse ord av Nordahl Grieg har noe å si til mennesker idag.
27.Dynastiet" ble den første skikkelige anledningen til å si ifra, til å protestere mot hva mange oppfatter som Marienlysts" folkeopplyserformynderi".
28.Enkelte steder må selv tannbørsten gi opp"," Bruk tanntråd mot dårlig ånde" og" Si godnatt til en ren barnemunn".
29.Fem fyrer med ved" er i det hele blitt en storartet LP, eller, for å si det på Vazelinavis ;" dette var saker".
30.Fjertomanen" er en bok om en varitestjerne fra de første biter av dette hårdt prøvede århundre, som hadde vind i seilene, både i overført og i bakenforliggende forstand, så å si.
Liknende ord

 
 

si som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sisiendesagt
Indikativ
1. Presens
jegsier
dusier
hansier
visier
deresier
desier
8. Presens perfektum
jeghar sagt
duhar sagt
hanhar sagt
vihar sagt
derehar sagt
dehar sagt
2. Preteritum (Fortid)
jegsa
dusa
hansa
visa
deresa
desa
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sagt
duhadde sagt
hanhadde sagt
vihadde sagt
derehadde sagt
dehadde sagt
4a. Presens futurum
jegvil/skal si
duvil/skal si
hanvil/skal si
vivil/skal si
derevil/skal si
devil/skal si
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sagt
duvil/skal ha sagt
hanvil/skal ha sagt
vivil/skal ha sagt
derevil/skal ha sagt
devil/skal ha sagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle si
duville/skulle si
hanville/skulle si
viville/skulle si
dereville/skulle si
deville/skulle si
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sagt
duville/skulle ha sagt
hanville/skulle ha sagt
viville/skulle ha sagt
dereville/skulle ha sagt
deville/skulle ha sagt
Imperativ
Bekreftende
dusi
viLa oss si
deresi
Nektende
duikke si! (si ikke)
dereikke si! (si ikke)
Dine siste søk
si