Norsk-Tysk oversettelse av skjære bort

Oversettelse av ordet skjære bort fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skjære bort på tysk

skjære bort
hagekunstverb wegschneiden, abschneiden
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.At hun hadde hjerte til å skjære bort den vakreste opplevelsen i mitt liv.
2.Arbeiderpartiet ville skjære bort alle slike inntjeningsmuligheter.
3.Departementet burde ta det besvær som er forbundet med å skjære bort også andre gruppers urimelige resultater.
4.En lite helsebringende fettrand var det lov å skjære bort.
5.Med 65 milliarder i renter på statsgjelden iår, 70 beregnede milliarder neste år, forutser man valgsituasjoner der det kan stå om rasering av en stor del av velferden," skjære bort store stykker av den offentlige sektor og skape arbeidsløshet", eller gi opp styringsgrepet over økonomi og samfunn.
6.Nå er det ikke tale om bare å barbere seg, men å skjære bort omtrent halve haken.
7.Når det gjelder for eksempel brystkreft, har vanen vært å skjære bort hele brystet.
8.Skal filmen presenteres i internasjonal sammenheng, må man dessuten skjære bort endel vitale dialogscener.
9.Alt dette er et sammensurium av bevegelser, og man må skjære bort småtteriet og konsentrere seg om det store.
10.Kongressen er på offensiven når det gjelder å skjære bort USAs enorme budsjettunderskudd.
11.Men de er samtidig redd for at et vedtak om å eliminere underskuddene kan bli brukt av presidenten til å skjære bort statsutgifter som han måtte finne lite ønskelig, samtidig som han kan hindre skatteøkninger som demokratene går inn for.
12.Samtidig er det kommet klare vink om at man vil forsøke å finne andre finansieringsmuligheter, dersom vedtaket om å skjære bort de 18 UNIFILmillionene skulle bli opprettholdt i den videre behandling i kongressen.
Dine siste søk