Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord skjerme. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

skjerme som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skjermeskjermendeskjermet
Indikativ
1. Presens
jegskjermer
duskjermer
hanskjermer
viskjermer
dereskjermer
deskjermer
8. Presens perfektum
jeghar skjermet
duhar skjermet
hanhar skjermet
vihar skjermet
derehar skjermet
dehar skjermet
2. Preteritum (Fortid)
jegskjermet
duskjermet
hanskjermet
viskjermet
dereskjermet
deskjermet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skjermet
duhadde skjermet
hanhadde skjermet
vihadde skjermet
derehadde skjermet
dehadde skjermet
4a. Presens futurum
jegvil/skal skjerme
duvil/skal skjerme
hanvil/skal skjerme
vivil/skal skjerme
derevil/skal skjerme
devil/skal skjerme
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skjermet
duvil/skal ha skjermet
hanvil/skal ha skjermet
vivil/skal ha skjermet
derevil/skal ha skjermet
devil/skal ha skjermet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skjerme
duville/skulle skjerme
hanville/skulle skjerme
viville/skulle skjerme
dereville/skulle skjerme
deville/skulle skjerme
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skjermet
duville/skulle ha skjermet
hanville/skulle ha skjermet
viville/skulle ha skjermet
dereville/skulle ha skjermet
deville/skulle ha skjermet
Imperativ
Bekreftende
duskjerm
viLa oss skjerme
dereskjerm
Nektende
duikke skjerm! (skjerm ikke)
dereikke skjerm! (skjerm ikke)