Norsk-Tysk oversettelse av slakting

Oversettelse av ordet slakting fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slakting på tysk

slakting
militærsksubst. Gemetzel [n], Blutbad [n]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jeg har vært borti mye ukyndig slakting i de 16 årene jeg har vært viltkonsulent i Oslo.
2.Vi ser på rimeligere fremstillingsmetoder, produktet forblir det samme, sier Mohr, som for landbrukets næringsmiddelforskning kartlegger hvorfor kjøtt ved slakting er mørt eller seigt.
3.Det er fortsatt behov for kursvirksomhet hva angår våpenbruk mot levende mål, i slakting av dyr og generell jaktmoral.
4.Det har ikke kommet ut aviser på Island siden 10. september på grunn av at trykkeriarbeiderne streiker, og slakting av sauer er også truet av streik.
5.Ett av de tiltak bøndene selv har satt iverk er en omfattende slakting av spekalver.
6.Forrige uke ga rekordstor slakting av julegriser, konstaterer slakterileder Knut Christoffersen ved Oslo Kjøttsenter.
7.Her må det være tilstrekkelig tilgang på rent vann slik at slakting og kjøttbehandling kan utføres raskt og hygienisk.
8.Hvordan tilstanden er her i landet, vet man ikke, men fra veterinærhold blir det overfor Aftenposten understreket at mye elgkjøtt lett bederves ved ukyndig slakting og feilaktig behandling av viltet efter at det er felt.
9.Istedenfor å fryse ned hele fuglen straks efter slakting, vil man nå kunne dele opp hønen mens den ennå er varm, og fryse ned delene i ferdige pakker.
10.Noen er rene oppslagsverk og har gjort seg uunværlig fordi de forteller alt om det meste, fra sylting og slakting til julebakst og hvit saus.
11.Norges Jeger og Fiskerforbund har i de senere år lagt stor vekt på informasjon og kursvirksomhet om slakting og kjøttbehandling av storvilt, og det er ingen tvil om at mange jaktlag gjør sitt beste for å følge reglene.
12.Premien for slakting settes høyere for kvigekalv enn okseklalv.
13.På denne måten kan man ved slakting av fisk følge opp med kontroll og eventuell analyse av fisk med hensyn til rester av medikamenter.
14.Selskapet driver foredling av laks, og allerede i 1985 vil det bli tatt imot 100 tonn med laks for slakting.
15.Slakting og behandling av kjøttet er en del av jakten og like viktig å kunne.
16.Veterinærmyndighetene har på grunnlag av forskning som er utført med fisk her i landet, fastlagt en tilbakeholdelsesfrist på 40 døgn før slakting efter behandling med antibiotika eller kjemoterapeutika når vanntemperaturen er over 9 P1mC, og 80 døgn når temperaturen er under 9 P1mC.
17.3040 nye arbeidsplasser kan bli resultatet hvis planene om et stort anlegg for oppdrett og slakting av broilere etableres i Valle i Setesdal.
18.Bevisst slakting og lemlesting av flest mulig uskyldige, heter det blant annet.
19.Dagros - en efter hvert berømt ku som stakk av fra Hedmark og Oppland slakteri HedOpp i Lillehammer umiddelbart før slakting, holder mannskapene som jakter på henne for narr.
20.De ansatte ved Møgelstue er skuffet over det de oppfatter som slakting av en god bedrift.
21.De har funnet frem til" slakting" av biler og båter som representerer en verdi på mellom fem og seks millioner kroner.
22.De siste ukene er det pågått en intens slakting.
23.De to firmaene har felles slakting og markedsføring gjennom Fjordlaksapparatet.
24.Den klassiske modell er" slakting" med sikte på å ta ut substans.
25.Det ble i 1984 gjennomført en rekke kursus, blant annet for dommere i jegertrap, slakting og måling av surhetsgrad i fiskevann.
26.En mann har siden jul vært heltidsengasjert med slakting av de dyrene som er drept.
27.Fødsler, brylluper, begravelser, bakst og slakting.
28.Innen fiskeoppdrett er det et problem at fisken ofte blir kjønnsmoden før den er klar for slakting.
29.Kraftig bifall fikk statsråden også for en regelrett slakting av Bygdeutvalgets innstilling.
30.Kua som rømte fra slakteriet i Lillehammer forrige onsdag umiddelbart før slakting, ga opp kampen tirsdag og meldte seg selv på slakteriet.
Dine siste søk