Norsk-Tysk oversettelse av spikre.

Du prøvde å oversette søkeordet spikre fra Norsk til Tysk.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Liknende ord

 
 

spikre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) spikrespikrendespikret
Indikativ
1. Presens
jegspikrer
duspikrer
hanspikrer
vispikrer
derespikrer
despikrer
8. Presens perfektum
jeghar spikret
duhar spikret
hanhar spikret
vihar spikret
derehar spikret
dehar spikret
2. Preteritum (Fortid)
jegspikret
duspikret
hanspikret
vispikret
derespikret
despikret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde spikret
duhadde spikret
hanhadde spikret
vihadde spikret
derehadde spikret
dehadde spikret
4a. Presens futurum
jegvil/skal spikre
duvil/skal spikre
hanvil/skal spikre
vivil/skal spikre
derevil/skal spikre
devil/skal spikre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha spikret
duvil/skal ha spikret
hanvil/skal ha spikret
vivil/skal ha spikret
derevil/skal ha spikret
devil/skal ha spikret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle spikre
duville/skulle spikre
hanville/skulle spikre
viville/skulle spikre
dereville/skulle spikre
deville/skulle spikre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha spikret
duville/skulle ha spikret
hanville/skulle ha spikret
viville/skulle ha spikret
dereville/skulle ha spikret
deville/skulle ha spikret
Imperativ
Bekreftende
duspikr
viLa oss spikre
derespikr
Nektende
duikke spikr! (spikr ikke)
dereikke spikr! (spikr ikke)