Norsk-Tysk oversettelse av svindle

Oversettelse av ordet svindle fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

svindle på tysk

svindle
uærlighetverb übers Ohr hauen
  dyrverb schinden, Haut abziehen
Synonymer for svindle
Avledede ord av svindle
Anagram av svindle
Fler eksempler
1.Et forsøk på å svindle bensinstasjoner er avslørt.
2.Ifølge avisen Sovjetskaja Rossija hadde kvinnen, Bella Borodkina, vanligvis kalt" JernBella", i løpet av ti år klart å svindle til seg 560 000 rubler, og det er ikke noen liten sum med tanke på at en årslønn i Sovjet er gjennomsnittlig på 2000 rubler.
3.Med et skjema for firmaregistrering og et gebyr på 750 kroner, er det angivelig mulig å svindle trygdeetaten på denne måten.
4.Selskapet mener at Ivar Garberg forsøkte å svindle selskapet ved å skrive ut en dekningsløs sjekk på 4,1 millioner kroner.
5.Som beklager at ungdommen derved fristes til å svindle med kortene sine.
6.Ved å føre opp for stort antall varer og beløp ved eksport, kan eksportøren svindle til seg moms fra kemneren.
7.Det er ikke vanskelig å svindle en lege hvis man går inn for det.
8.Det skal ikke lønne seg å svindle.
9.Vi mener selv at vi nå har bygget opp et kontrollsystem hvor det ikke er mulig å svindle oss.
10.De forsøker dessuten å svindle henne for billettinntekter, som fra før av er beskjedne.
11.De rotter seg sammen for å svindle pengene tilbake - og setter opp et intrikat komplott, og fører omhyggelig regnskap slik at de får det de skal ha, men heller ikke mer.
12.De rotter seg sammen for å svindle pengene tilbake - og setter opp et intrikat komplott, og fører omhyggelig regnskap slik at de får det de skal ha, men heller ikke mer.
13.Det skal bli vanskeligere å svindle med forsikringen.
14.En hittil ukjent bedrager har forsøkt å svindle 3000 firmaer for tilsammen seks millioner kroner, ved å sende ut falske krav om innbetaling av annonseabonnement i en fiktiv bransjekatalog.
15.Ivinter ble han tatt i et forsøk på å svindle Postsparebanken for 25 000 kroner, men tiltalen ble frafalt, og Orsifo ble i stedet sendt ut av landet.
16.Kontrollørene skal imidlertid være utstyrt med legitimasjon, slik at ikke noen kan arrangere" private" kontroller av passasjerers vilje til å betale for seg samt svindle snikere.
17.Mannen klarte å svindle til seg mer enn 100 000 kroner med stjålne sjekker som han hadde kjøpt i Trondheim.
18.Moldenseren som forsøkte å svindle Norsk Tipping for over en million kroner, er i Romsdal herredsrett dømt til tre måneders ubetinget og tre måneders betinget fengsel.
Liknende ord

 
 

svindle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) svindlesvindlendesvindlet
Indikativ
1. Presens
jegsvindler
dusvindler
hansvindler
visvindler
deresvindler
desvindler
8. Presens perfektum
jeghar svindlet
duhar svindlet
hanhar svindlet
vihar svindlet
derehar svindlet
dehar svindlet
2. Preteritum (Fortid)
jegsvindlet
dusvindlet
hansvindlet
visvindlet
deresvindlet
desvindlet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde svindlet
duhadde svindlet
hanhadde svindlet
vihadde svindlet
derehadde svindlet
dehadde svindlet
4a. Presens futurum
jegvil/skal svindle
duvil/skal svindle
hanvil/skal svindle
vivil/skal svindle
derevil/skal svindle
devil/skal svindle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha svindlet
duvil/skal ha svindlet
hanvil/skal ha svindlet
vivil/skal ha svindlet
derevil/skal ha svindlet
devil/skal ha svindlet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle svindle
duville/skulle svindle
hanville/skulle svindle
viville/skulle svindle
dereville/skulle svindle
deville/skulle svindle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha svindlet
duville/skulle ha svindlet
hanville/skulle ha svindlet
viville/skulle ha svindlet
dereville/skulle ha svindlet
deville/skulle ha svindlet
Imperativ
Bekreftende
dusvindl
viLa oss svindle
deresvindl
Nektende
duikke svindl! (svindl ikke)
dereikke svindl! (svindl ikke)
Dine siste søk