Norsk-Tysk oversettelse av tale høyt

Oversettelse av ordet tale høyt fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tale høyt på tysk

tale høyt
taleverb deklamieren, eine Rede halten, hersagen, vortragen, aufsagen
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Homoseksualitet var jo dengang - og særlig innenfor den dannede, russiske overklasse - ikke noe man våget å tale høyt om.
2.Mitterrand har alltid understreket at han bare vil reise på offisielle besøk hvis han kan tale høyt og åpent om de problemer som eksisterer, ikke minst om menneskerettighetsspørsmål.
3.Særlig rettet Ørnhøi sterk kritikk mot Arbeiderpartiet for å tale høyt om atomfri sone i Norden, samtidig som man mer og mer åpner Norge for bruk av atomvåpen i USAs regi.
4.van Stijgeren mener at grunnen til at det nye prosjektet er blitt mottatt med en så stor oppmerksomhet, skyldes at myndighetene i Amsterdam har valgt å tale høyt og klart om problemet.
5.Det er heller ingen dårlig støtte å ha sjefen for den økonomiske avdelingen i sentralkomiteen, Nikolaj Rysjkov, ved sin andre side når det skal fattes beslutninger om økonomiske endringer som kanskje ikke er så velsette i det i høyeste grad selvbevarende økonimiske byråkratiet.Mulighetene for å kunne tale høyt og tydelig om ømtålelige problemer og mangler er dermed formodentlig blitt større.
Dine siste søk