Norsk-Tysk oversettelse av tilhørende

Oversettelse av ordet tilhørende fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilhørende på tysk

tilhørende
bygning adjektiv angrenzend, Annex-
  formendeadjektiv bildend, ausmachend, formend
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Barber Tønsberg", tilhørende rederiet Wil.
2.Blomster og koselig klukkende pakker og minireiseføhn og endelig den trimsykkelen med tilhørende notestativ som jeg har ønsket meg så lenge.
3.Den mann som skulle hjelpe attentatmannen med å flykte, ble selv smuget ut av Italia i en diplomatisk forseglet lastebil tilhørende den bulgarske ambassade.
4.Det gjelder å sette mange mennesker inn i en søking efter konkrete markedsnisjer og tilhørende produktideer, sier han.
5.Dette gjør kapasitetsutvidelse med tilhørende investeringer i næringen betenkelig, mener styret.
6.Efter lovens ordlyd, dens formål og forøvrig det som fremgår av forarbeidene, må det være adgang til å legge ut til nasjonalpark også et område tilhørende private av den størrelse som det her er snakk om.
7.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (SV) til bygningsrådets flertalls forslag vedrørende regulering av gnr. 89, bnr. 12, Linderud, til tomt for offentlige bygninger (boliger med tilhørende anlegg for Forsvaret).
8.Jeg er nemlig vokst opp i Flåm i Sogn, nær Flåmsbanen med tilhørende turisttrafikk.
9.Men selv om gavlene ikke har vinduer med tilhørende blomsterpotter som kan gå fløyten, vil ikke ballenes dans på veggen kunne genere folk som har leilighet på innsiden ?
10.Om vi tar imot tilbudet ; kan vi være garantert mot at guttungen får kusma i voksen alder med tilhørende frykt for å bli steril ?
11.Partiet må motarbeide høyresidens og den falske venstresides karikaturer av det som skjer i de sosialistiske land, sa Marchais, som tilbragte sin sommerferie i Romania, i en villa tilhørende det rumenske kommunistparti.
12.Tomtearealet var i sin tid tenkt til en institusjon innen helsevernet for psykisk utviklingshemmede med tilhørende boligbebyggelse, og Oslo kommune brukte for ti år siden cirka seks millioner kroner til anlegg av vei og andre tekniske opplegg, inklusive telefon og strøm inn til midten av området, forteller Terje Hermansen, informasjonssjef ved boligrådmannens kontor i Oslo, til Aftenposten.
13.100 kajakker gikk opp i flammer da det ved 12tiden søndag brøt ut brann i tre båthus tilhørende Asker Skiklubbs kajakkgruppe på Holmen i Asker.
14.14 salvadoranske geriljasoldater ble drept i en kampsone i nærheten av det stedet der to helikoptere tilhørende regjeringsstyrkene ble skutt ned søndag og 28 soldater ble drept, ifølge en offiser i regjeringshæren.
15.25 prosent av aksjene i Cappelens forlag - med tilhørende plass i styret.
16.30 000 personer bor nå i området, og med tilhørende servicevirksomhet gir etableringen av Kistabyen nå 20 000 arbeidsplasser.
17.36 000 plastkuler i selvlysende maling under gjennomsiktig plastgulv med tilhørende lysorgel !
18.Aftenposten får opplyst i Kirke og undervisningsdepartementet at norskkommisjonens innstilling med tilhørende forslag om kort tid skal sendes ut til de skoler som berøres av de forslag kommisjonen har kommet med for at disse skal få uttale seg om forslagene.
19.AgerHanssen mente at eventuelle oljefunn i nord også vil inneholde gass, at slik gass ikke vil bli tillatt brent opp, og at en gassrørledning med tilhørende terminalanlegg derfor vil være nyttig også med tanke på utbygging av oljefunn.
20.Agromaskiner lager møllemaskiner og tilhørende utstyr for håndtering av korn og mel og har den senere tid møtt sterk konkurranse fra danske leverandører.
21.Aker H3riggen" Nortrym" tilhørende Golar Nor i Trondheim er sluttet av Conoco Norway for boring av to brønner, med opsjon på en tredje.
22.Alle typer armatur for utebelysning, hjem, private og offentlige miljøer, teknisk belysning og tilhørende utstyr presenteres.
23.Allerede nå er det en del som har meldt sin interesse, med tilhørende gode ideer.
24.Andrepremie gikk til pointer Pia III, tilhørende Olaf Gundersrud, Billingstad, ført av Bjørn Plassgaard, Alvdal.
25.Anne Jahren, Lene Hestdal og Gry Oftedal (de to sistnevnte tilhørende gruppe 2 A).
26.Anslagene dekker plattformen med tilhørende lastebøye samt en intern rørledning på Statfjordfeltet i Nordsjøen.
27.Aplattformen med tilhørende oljelastingsbøye for tankskip ble satt i drift på feltet høsten 1979, Bplattformen med bøye skal settes i drift høsten 1985.
28.At vi på" hjemmebane" er i klart flertall, særlig ved de viktigste totalforsvarsobjekter både for oss selv og en eventuell angriper, våre byer med tilhørende havner og flyplasser.
29.Av dette blir det klorgass, som i den andre fabrikken kjøres sammen med etylen (levert fra et nærliggende crackeranlegg tilhørende Esso Chemicals).
30.Avsløringene ble utløst av granskningen av en stor samling av Vasters tegninger, tilhørende Victoria and Albertmuseet i London.
Dine siste søk