Norsk-Tysk oversettelse av time

Oversettelse av ordet time fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

time på tysk

time
generellverb timen
Synonymer for time
Avledede ord av time
Anagram av time
Eksempler med oversettelse
Det er umulig for ham å bli ferdig med det på en time.
Det er ikke gjort på en time.
Fler eksempler
1.Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
2.De hvite hanskene" vil bli en spillefilm på cirka en time.
3.Det han gjør er enkelt, måten han gjør det på, er så komplisert at Lewis må karakteriseres som et grunnleggende mysterium", skrev magasinet Time før OL.
4.En knapp time" het stykket.
5.En tenåring kan stå foran speilet time efter time og ikke kjenne seg selv igjen.
6.Mindre enn en halv time før boikotterklæringen av sommerOL ble offentliggjort i Moskva, kunne Associated Press i et annet telegram fra den sovjetiske hovedstaden melde at nu var også fredsprisvinnerens hustru forvist til et taust isolat i Gorkij".
7.One Mo Time !" spilles i Konserthuset iaften og torsdag, og også lørdag og søndag efter et kort gjestespill i Stavanger.
8.One Mo Time" har en besetning på fem skuespillere og sangere og fem musikere.
9.One Mo Time" har gått i flere år i New York og oppsetningen er vist i 20 land hittil.
10.One mo Time !" - jazzmusicalen som gir et bilde av sort vaudeville i New Orleans i 20årene er på vei til Oslo med originalbesetningen fra New York, der forestillingen har gått for fulle hus siden 1979.
11.One mo Time !" er stedegen, hjemlig for oss.
12.Peace In Our Time" er et flott oppslag som blir slurvet bort, slik man også sitter igjen med følelsen at de andre" sinte" sangene på dette albumet bare representerer en melodisnekker med hastverk.
13.Peace in our time".
14.Som vanlig ved slike meglingsinnspurter kan en ikke regne med noen avklaring før i ellevte time".
15.Strupingen" innebærer at trafikken i Nedre Prinsdals vei og Ljabruveien skal begrenses ved signalregulering slik at det maksimalt slippes gjennom 300 biler pr. time.
16.Thorn Bird"serien kostet BBC under 700 000 kroner pr. time, mens en hjemmelaget dramaserie vanligvis koster godt over 2 millioner kroner pr. time.
17.Time"," Ill Tumble You"," Church Of The Poison Mind"," Karma Chameleon" og" Victims".
18.(NTBDPA) Hovedmeglingsmann Georg Leber, som forsøker å finne en løsning på den vel seks uker lange metallarbeiderstreiken i VestTyskland, fremla tirsdag et forslag basert på en ukentlig arbeidstid på 38,5 time fra 1. april neste år.
19.(Understreket av meg) Fra 1 / 582 kr. 186, pr. dag eller kr. 32,50 pr. time".
20.Bare en time mindre leseplikt vil tilsvare ett årskull utdannede lærere med de reduksjonstiltak man idag har på utdannelsessiden.
21.De unge blir fast ansatt for en periode, men får betaling pr. time.
22.Det blir man minnet om hver dag og time, her vi går midt mellom mange unge som snart trenger en jobb å ta fatt på, sier Solbakk.
23.Det blir å bruke akkurat en time herfra til Sandviken, som vi før har kjørt på 2530 minutter.
24.Det er efter Dagsrevytid, i løpet av en time og tyve minutter alt sammen skal skje.
25.Det er fælt å nedlegge den fineste ungdomsskolen på Romsås, forteller en gjeng niendeklassinger på vei inn til første time.
26.Det er i ellevte time vi har reddet det som er igjen på" Elsero", sier riksantikvaren, dr. philos. Stephan TshudiMadsen.
27.Det er mange som ikke vet at det tar nesten en time med bussen til Gardermoen.
28.Det folk skjønner i Dagbladet, er at en ikke kan stille på jobben klokken ni og så ha noe morsomt ferdig nøyaktig en time eller to senere.
29.Det kommer til å koste 500 kroner pr. time, men klubbene har muligheten til å slippe unna uten å betale en øre.
30.Det nye forslag om å innføre 30 km i timen i alle boliggater i Oslo er nok litt dumt utformet, innrømmet Arne Kvalheim, som idag brukte en time med drosje fra sitt hjem på Haugerud til jobben i Rådhuset imorges.
Liknende ord

 
 

time som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) timetimendetimet
Indikativ
1. Presens
jegtimer
dutimer
hantimer
vitimer
deretimer
detimer
8. Presens perfektum
jeghar timet
duhar timet
hanhar timet
vihar timet
derehar timet
dehar timet
2. Preteritum (Fortid)
jegtimet
dutimet
hantimet
vitimet
deretimet
detimet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde timet
duhadde timet
hanhadde timet
vihadde timet
derehadde timet
dehadde timet
4a. Presens futurum
jegvil/skal time
duvil/skal time
hanvil/skal time
vivil/skal time
derevil/skal time
devil/skal time
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha timet
duvil/skal ha timet
hanvil/skal ha timet
vivil/skal ha timet
derevil/skal ha timet
devil/skal ha timet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle time
duville/skulle time
hanville/skulle time
viville/skulle time
dereville/skulle time
deville/skulle time
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha timet
duville/skulle ha timet
hanville/skulle ha timet
viville/skulle ha timet
dereville/skulle ha timet
deville/skulle ha timet
Imperativ
Bekreftende
dutim
viLa oss time
deretim
Nektende
duikke tim! (tim ikke)
dereikke tim! (tim ikke)
Dine siste søk