Norsk-Tysk oversettelse av trend

Oversettelse av ordet trend fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

trend på tysk

trend
motesubst. Trend [m]
  framtidsubst. Trend [m]
Synonymer for trend
Avledede ord av trend
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det folkelige" har nemlig opplevet en ny renessanse på de tyske scener, og i München er det nettopp skapt et folketeater, som man gjør regning med kan bli noe av en" trend setter".
2.Det er Sondre Norheims telemarksving som har utviklet seg til å bli åttiårenes nye trend i skibakken, sa Pål Eriksen, nestformann i alpinavdelingen i Stabæk og en av dem som er blitt bitt av den nye skibasillen.
3.Det ser ut til at dollar nå er i en oppadgående trend, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
4.Dollar se nå ut til å være ganske ømfintlig, og kan lett komme inn i en mer markert fallende trend.
5.Dollaren befinner seg i en nedadgående trend, og dette ble forsterket av de dårlige handelstallene, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen til Aftenposten.
6.Er nedgangen i kriminaliteten i hovedstaden en ny trend ?
7.Hvilken strategi skal legges opp for å snu Fremskrittspartiets nedadgående trend ?
8.Jeg betrakter den nye trend vi nå kan spore som en øket bevissthet og oppslutning om vårt konvensjonelle forsvar, efter den siste tids debatt om vårt forsvar og om det allierte forsvarssamarbeid, sier statssekretær Oddmund Hammerstad i Forsvarsdepartementet til Aftenposten.
9.Vårt mål er ikke å følge i vante hestespor, men å skape en ny trend, sa han på en pressekonferanse igår.
10.80årenes trend er lyse, rene farver.
11.At leilighetene ikke er tiltrekkende nok, kan være en trend som vil snu, det mener man i hvert fall i OBOS.
12.Av årets nyheter som ble presentert på messen, kan man se en trend mot større smykker, klassisk eleganse kombinert med klare linjer og geometriske former.
13.Avisens ledelse har imidlertid grunn til å være fornøyd med utviklingen ifjor, idet såvel opplagssom annonseutviklingen viser en positiv trend.
14.Bak Trend står Gjøvik Møbelindustri, Ringerike Møbel & Trevare, Sørliemøbler A / S og Østfold og Rakkestad Møbler.
15.Banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen sier til Aftenposten at dollaren nå er inne i en nedadgående trend, og det er ikke noe som tyder på at utviklingen skal snu foreløbig.
16.Bedriftene investerte naturlig nok i kapital istedenfor i arbeidskraft, og dermed var en trend innledet.
17.Begge parter ønsker efter alt å dømme å oppmuntre denne trend, mer eller mindre uavhengig av politiske komplikasjoner underveis.
18.Både fødselsraten og dødeligheten viser en relativt jevn og slak trend, med et meget markant unntak : perioden 195861, altså tiden under og like efter spranget.
19.Både i 1982 og 1983 ble det igangsatt forholdsmessig mange flere nye boligprosjekter i våre kommuner enn andre steder på Østlandet, slik at den tendens vi nå ser, igrunnen bare kommer som en forsinket reaksjon på den samme trend som resten av Østlandsområdet allerede har opplevet, sier han.
20.De såkalte chartistene, som baserer seg på en teknisk analyse av kursene, mener at dollaren fortsatt ligger i en oppadgående trend, mens de som sitter i markedet, stort sett mener at dollaren er i nærheten av en foreløbig topp.
21.Den ferske statistikken som dekker utviklingen i januar 1984, antyder at denne positive trend kan ha fortsatt, opplyser kriminalsjef Arne Huuse til Aftenposten.
22.Den generelle trend er imidlertid en kraftig importøkning og en foreløbig mindre eksportreduksjon.
23.Den nedadgående trend på New Yorkbørsen og den fallende dollarkurs kan være de første tegn på en kapitalflukt fra USA til andre, mer lovende markeder.
24.Den positive, trivselsfremmende trend kommer også til uttrykk gjennom søkningen til de tyvetalls utlyste stillingene som trafikkbetjenter i Oslo.
25.Den underliggende trend peker i retning av at stadig større andeler av disse midler plasseres i utlandet.
26.Den underliggende trend peker oppover, og det viser seg at det ikke er så lett for sentralbankene å snu denne med sine markedsinngrep, sier ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank til Aftenposten.
27.Denne trend synes å ha kulminert tidlig i 80årene.
28.Dertil kommer at bildene i selve farvevalget og sin yppige skiftning mellom lyssterke farvetoner slutter opp om en koloristisk trend vi har sett manifestert her hjemme hos malere med et antatt forskjellig siktepunkt.
29.Dessuten kommer det kanskje en ny trend som gjør at jeg ikke blir så utenfor.
30.Det er en trend i det amerikanske samfunn at man går tilbake til sine røtter for å søke sin egen identitet.
Dine siste søk