Norsk-Tysk oversettelse av ubetalt

Oversettelse av ordet ubetalt fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ubetalt på tysk

ubetalt
skyldadjektiv ausstehend
  betalingadjektiv unbezahlt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Ifølge vårt regnskap står De pr. idag til rest med ubetalt strømregning for...
2.Å forestå betalt og ubetalt informasjonsformidling via kabelTV eller andre former for overføring / kringkasting o.l. ved å eie eller leie utstyr til dette formål.
3.Efter flere måneders hardt arbeid med mye ubetalt overtid, med dårlig mat, bestående av bare ett måltid pr. dag og vanskelige sanitære forhold, er vi dessuten blitt direkte truet av kapteinen, forteller Timotheo Gones Silveira til Afteposten.
4.70 000 kroner i honorarer og revykostymer sto ubetalt.
5.Den største kreditoren her er Staten med 2,3 millioner kroner i ubetalt sukkeravgift, opplyser advokat Knut Ro til Aftenposten.
6.Deres uavhengighet må være" hinsides tvil", heter det i lovverket, og de har ikke anledning til å engasjere seg i noen annen form for betalt eller ubetalt virksomhet.
7.Deriblant var et krav om full innbetaling av ny aksjekapital på 3,8 millioner kroner, et depositum på 550 000 kroner i kontanter, og full innbetaling til hovedkreditorene, 1,6 millioner kroner i ubetalt forskuddsskatt og 800 000 kroner i skyldig merverdiavgift.
8.Dessuten kan Helserådet gi pålegg om strømtilførsel dersom rådet garanterer for betaling av ubetalt strømavgift.
9.Det er altså en bortskjæring av ubetalt, men pålagt overtid rikslønnsnevnden har tatt fatt på.
10.En av sønnene tar salg til gatekjøkken i Osloområdet som kveldsjobb, mens mannen stiller som sjauer og ubetalt styreformann i aksjeselskapet som er etablert.
11.For det dreier seg vel ikke om ulønnet husarbeide eller ubetalt omsorg for andre mennesker.
12.Fordobling av parkeringsavgiftene med minstesats 10 kroner for en times parkering, avgift for ubetalt parkeringsavgift økes fra 200 til 300 kroner, parkeringsgebyret fra 300 til 400 kroner, leie for boligparkerings og firmaparkeringsplasser økes til henholdsvis kr. 140 og kr. 450 pr. kjøretøy pr. måned, containeravgiften heves 10 prosent og administrasjonsutgiftene ved inntauing økes med 15 kroner.
13.Forvirrede tanker omkring en eventuell beskatning av ubetalt arbeide i eget hjem har vært lansert tidligere og kan bare sees på som forsøk på å tilsløre problemene.
14.Gifte kvinner og mødre skiller seg ut som grupper med lang arbeidsdag i hjemmet, og boken peker på sammenhenger mellom betalt arbeide på arbeidsmarkedet og ubetalt arbeide hjemme.
15.Hvis UPsjefens legitimering av en praksis som er tilsvarende å stikke av fra en ubetalt regning, får gjennomslag, er det duket for interessante oppgjør ved domstolene.
16.I den grad sykepleierstudenters gratisarbeid er med og gir helsevesenet et flatterende ansikt utad, så er vi overbevist om at den dag tusenvis av sykepleierstudenter nekter å gå som ubetalt arbeidskraft, så vil det åpnes et sluk som trenger adskillig flere millioner kroner for å fylles enn selv de mest" kravstore" regner med pr. idag.
17.I gårder med ressurssvake leieboere har det imidlertid i praksis vist seg vanskelig å få organisert en slik egenbetaling av ubetalt strømavgift.
18.Kemneren og skattefogden i Bergen begjærte driftselskapet tatt under konkursbehandlign på grunnlag av ubetalt skatt og moms for tilsammen 264 000 kroner.
19.Kvinner og menn utfører også et omfattende ubetalt arbeide i hjemmene.
20.Med hensyn til de snyltende foreldrene som benytter seg av andres ubetalte innsats, kan jeg opplyse at jeg har deltatt i den grad jeg er blitt bedt om det ubetalt - og med stor glede.
21.Men det går med adskillige timer hjemme i Norge før vi kommer så langt, og det arbeidet er ubetalt.
22.Men entusiasmen blir kanskje noe mindre når man oppdager at en forelesningstime, den krever minst tre timers - ubetalt - forberedelse skal man gjøre noenlunde skikkelig arbeid.
23.Når jeg har hevdet at det finnes NRKmedarbeidere som ubetalt løper KGBs ærend, kan denne påstand selvsagt ikke bevises på annen måte enn gjennom en rekke eksempler på at disse medarbeidere har fremkommet med synspunkter som faller sammen med dem som den sovjetiske regjering forsøker å fremme, bl.a. gjennom KGB.
24.Og det som er interessant å konstatere er at her finner vi faktisk igjen ideer som er toneangivende i Høyres sosialpolitikk med oppvurdering av de frivillige organisasjoner og likeledes at ubetalt arbeid i familien og lokalsamfunnet må få en helt annen status enn det har idag.
25.Som kombinert trener / lagleder for pikelaget i Tistedalen TIF er han på ubetalt sommerjobb.
26.Tenk på at 372 000 kvinner arbeider aktivt på heltid i ubetalt arbeide og sparer landet for 32,5 milliarder pr. år !
27.Ubetalt regning var årsaken til avstengningen, melder Fremover.
28.Vil de fortsette som distriktsjordmødre, må de altså finne seg i uklare ansvarsforhold, ubetalt vakt og en lønn som ikke er til å leve av.
29.Administrasjonen burde heller gjøres oppmerksom på at de har å gjøre med en gruppe arbeidstagere som er vant til å yde overtidsarbeid dag som natt, betalt eller ubetalt.
30.De økte milliardutgifter, som Willoch fryktet, ville jo ikke påløpe med mindre man gjennomførte omsorgspensjonen, som om det kan settes likhetstegn mellom betalt og ubetalt arbeide i denne forbindelse.
Dine siste søk