Norsk-Tysk oversettelse av unik

Oversettelse av ordet unik fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

unik på tysk

unik
tilfelleadjektiv einmalig, einzigartig
  jamførelseadjektiv einmalig
  kvalitetadjektiv einzigartig
Synonymer for unik
Avledede ord av unik
Eksempler med oversettelse
Denne boken er unik på mange måter.
Oslo er simpelthen unik.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Anna Rogde", som ble bygget på Bangsund Verft i Namdalen i 1868, har en ganske unik plass i norsk sjøfartshistorie.
2.AntiJanteloven" vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
3.Beckettperioden på Det Norske Teatret fra 1972 til 81 da jeg spilte i haugevis av hans stykker sammen med Bjarne Andersen, var unik.
4.Den er unik.
5.Denne saken er ikke bare unik og spesiell, det skjønner alle, men det er en sak som i tillegg fullstendig savner sidestykke i norsk rettshistorie.
6.Denne skolen er i seg selv unik i verdenssammenheng, siden NATO består av uavhengige enkeltnasjoner, påpeker Hellgren.
7.Det er blitt lettere for meg å godta at vi er forskjellige, samtidig som jeg er blitt meg mere bevisst at hver enkelt av oss er unik, sier hun.
8.Fordi den på en rekke områder gir folk en unik mulighet til å utvikle seg selv.
9.Museet har en unik samling materiale om den norske utvandringen, men ingen muligheter til å ta hånd om den.
10.Saken er unik.
11.Samarbeidet med en internasjonal bank gir oss en unik mulighet, og vi kan gjøre forretninger sammen, som Rogalandsbanken er for liten til å greie alene, sier Knutsen.
12.Vår filosofi med aksjeselskap og kommandittselskap er unik, påpeker Grobstok.
13.Vår tradisjon innen kjøretøyproduksjon er så å si unik.
14.Brian Mulroney er kort sagt i en unik situasjon.
15.Både adm. direktør Per Bakken og styreformann Gudleiv Harg mener at man går glipp av en unik chanse til å få strukturendring i norsk stålindustri hvis man ikke forhandler videre.
16.Charleston ble regnet for å være unik helt til slutten av det 18. århundre.
17.Da SL ble etablert, var det en unik form for trafikkadministrasjon.
18.Davis Cupfinalen mellom Sverige og USA i Scandinavium søndag til tirsdag blir litt av en batalje - og en unik kvalitetsmønstring av tennis på topp internasjonalt nivå.
19.De har en unik styrke, som ikke kan trenes opp, mener Nilsson, kommentator i Dagens Nyheter, og peker på blant andre Bjørn Borg og Ingemar Stenmark.
20.De utvalgte som deltok i disse festlighetene så naturlig nok på sine kjoler som minner fra en unik begivenhet, dermed ble de behandlet med kjærlighet og respekt.
21.De verk som skrivits av författare vilka genomgått" Mäkeläs universitet" har skänkt Tammerfors karaktär av en särpreglad och rentav unik litteraturstad.
22.Den demokratiske presidentkandidat ser to planlagte tvdebatter med president Ronald Reagan som en unik mulighet for å eksponere presidentens" feilgrep".
23.Den er heller et søndagsbarn, laget av ekte produkter som i seg selv er en unik affære.
24.Den er unik.
25.Den foreliggende situasjon og uenighet på det nåværende stadium av tariffrevisjonen, er på ingen måte unik og ny, sa Kraby.
26.Den gjør oss til en unik hovedstad i verdenssammenheng.
27.Den oppfattes som et godt redskap for å unngå konflikter, og det er gjentatte ganger blitt understreket at traktaten er unik i våre dagers motsetningsfylte verden.
28.Den tidligere studielederen opplyste ellers i retten at da voksenopplæringsloven ble vedtatt i 1976, ble den oppfattet som unik i sitt forhold til arbeiderbevegelsen.
29.Den var unik, og inneholdt en rekke referanseobjekter innen norsk filateli.
30.Den virker kanskje ikke like unik når en ser at vi idag har mer enn 2 700 doctores under 70 år, og at det bare i fjor ble kreert 197 nye 173 menn og 24 kvinner.
Dine siste søk