Norsk-Tysk oversettelse av utøver

Oversettelse av ordet utøver fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utøver på tysk

utøver
aktivitet - mannsubst. Darsteller [m]
  aktivitet - kvinnesubst. Künstlerin [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bonne chance" som man sier på fransk - til utøver og komponister i Paris !
2.Kiropraktorer utøver idag sin virksomhet som primærkontakt i helsetjenesten.
3.Asle Strand, dere utøver sporten liggende på ryggen.
4.Det er et mål for kvinner å få delta i en idrett lik den menn utøver, men utviklingen må også innebære at kvinnelige verdier og egenskaper blir tatt vare på.
5.Forholdstallet mellom testosteron og epitestosteron er bare en indikator på om hvorvidt en utøver har tatt inn testostronet kunstig, ikke en endelig slutning.
6.Hva skal man helst ta hensyn til hvis man vil bli utøver av alpinsporten, Fosskaug ?
7.Hvordan man skal reagere på forskjellige prestasjoner, er veldig avhengig av typen utøver og hvilket ambisjonsnivå han / hun ligger på.
8.Jeg opplever de tre funksjonene - utøver, komponist og dirigent - som en og samme ting.
9.Konserter er fine mål for øvingen, og er gøy gåde for utøver og tilhører, sier rektor Tor Skott Hansen.
10.Om det skulle bli en utbredt oppfatning at man ikke kan hevde seg i enkelte grener uten å dope seg, står Føleide og hans meningsfeller i fare for å mistenkeliggjøre enhver utøver som skulle klare å gå til topps uten kunstige stimuli, sies det videre.
11.Om nødvendig er vi innstilt på å statuere et eksempel, for eksempel ved å utelukke en utøver fra landskamp dersom han / hun uteblir fra et elitestevne uten gyldig grunn.
12.Vi leverer" bestilling" for en norsk utøver minimum 14 dager før, og får et tilbud, sier Høiby, som betrakter avtalen med Elite Management som en del av den internasjonaliseringsprosesse n norsk friidrett er inne i.
13.Willard R. Ridner er tydelig stolt av det yrket han utøver.
14.Å jobbe administrativt er like viktig som å være aktiv utøver, sier Unni Nicolaysen.
15.Alle undersøkelser vil bli gjort før en utøver konkurrerer, slik at ingen medaljevinner skal miste sin medalje efter øvelsen.
16.Av den grunn utøver den spanske konge mer politisk innflytelse enn andre vesteuropeiske monarker.
17.Avanserer en utøver i prestasjonshierarkiet og blir" Kandidat sportsmester", stiger lønnen med 30 rubler.
18.Berg har alltid vært interessert i idrett, og har gjort seg bemerket både som utøver, trener og administrator.
19.Både som utøver og som menneske var han følsom.
20.De blir heller mindre belastet, fordi de får klare regler for den profesjon de utøver.
21.Den Norske Advokatforening rykket igår ut med en sterk fordømmelse av truslene mot en advokat som lovlig og samvittighetsfullt utøver sin virksomhet.
22.Den bidrar lite til å se storheten ved mennesket, at f.eks. en eventuell guddommelig verden utøver sin dom og frelse av denne verden gjennom mennesker.
23.Den enorme brutaliteten okkupantene utøver i angrep mot motstandsstyrkene i landdistriktene, blir fulgt opp med tortur og vilkårlig fengsling i byene.
24.Den har drøyt 400 medlemmer som utøver fire idretter, friidrett, svømming, sykling og hurtigløp på skøyter.
25.Den juridiske konstruksjon er at de skapende - komponister, tekstforfattere, m.v. - skaper kunst, mens de utøvende - musikere, skuespillere m.v. - utøver ved kunstnerisk å fortolke eller levendegjøre åndsverk.
26.Den liberale tradisjon er forlengst overtatt av andre partier og utøver sin funksjon best der.
27.Den norske accorddeonisten Jostein Stalheim har i flere år studert i København. Hans fremførelse av Vagn Holmboes" Sonate for accordeon" opus 143 A viste en meget habil utøver med sans for musikalske nyanser.
28.Derfor har man nå kommet til at det bør tas to prøver av en utøver.
29.Dertil har salvadoranerne ikke bare stemmerett, men også stemmeplikt, med de konsekvenser det kan få for folk som ikke avgir stemme i et land der det raser borgerkrig og der de militære utøver vesentlig makt.
30.Det er en del av den samme kunstform jeg utøver i London, New York eller Los Angeles.
Dine siste søk