Norsk-Tysk oversettelse av utover

Oversettelse av ordet utover fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utover på tysk

utover
forutenannet neben, außer, darüber hinaus
Synonymer for utover
Avledede ord av utover
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Believer" mangler en tematisk struktur som kan engasjere utover det klanglige og det rytmiske.
2.Det faktiske forhold er at det totalt sett har vært en betydelig realvekst dvs. en vekst utover kompensasjon for prisstigningen - i kulturbevilgningene efterat regjeringen Willoch overtok.
3.Forestillingen" begynner kl. 11 og pågår utover hele dagen.
4.Gulltiden" er kinesernes betegnelse på den beste sendetiden, fra kl. 19 og etpar timer utover.
5.Ikke bare er opphopningen av saker utover våren og utsettelse av viktige saker egnet til å bekymre.
6.Massemediene sprer de samme forenklinger og klisjeer utover hele verden, sier Kundera.
7.Nyhetsbrevene har imidlertid ikke inneholdt noen nevneverdig ny informasjon utover den man kan finne i aviser og tidsskrifter som er tilgjengelig hver dag.
8.The River" peker imidlertid på at det finnes en måte å leve på som går utover den estetiske livsform.
9.To og to skal vi ut å plukke jordbær, ut i den store, grønne jordbæreng," synger jentestemmer utover en av de fem skolegårdene i drabantbyen.
10.Tre fire fem", eller" Marius", som går på søndagene utover.
11.Utover det hadde jeg en fornemmelse av at han helst ville være forsiktig med hva han sa til" pressen".
12.Utover dette hadde statsråden ingenting å fare med, skriver Dag og Tid.
13.Vi har bare sett begynnelsen til kristendommen", slår han med Albert Schweizer fast innledningsvis, og utover på sidene må man stundom spørre seg om vi skal henlegge denne begynnelse til Galilea eller til Høvik.
14.Whomanfoursays" er et album som vil bli stående, langt utover sin tid.
15.Zoom" er en spennende og engasjerende konkurranse der de fleste utover barneårene har en chanse til å gjette med, eller iallfall til å lære litt om film og filmskapere.
16.Økende skydekke fulgt av regn utover dagen med tildels store nedbørmengder".
17.(NTBTT) Det var rolig i skjærgården ved den svenske byen Karlskrona natt til idag og utover i morgentimene.
18.(UPI) Tautrekkingen mellom myndighetene i Somalia og kaprerne som har holdt et somalisk fly i Addis Abeba siden lørdag, fortsatte utover mandag kveld og natt til tirsdag.
19.Alle er enige om at vi må være konkurransedyktige, men det er langt igjen før vi som nasjon er kommet utover en intetsigende, verbal enighet om at noe må gjøres, sa Karl Glad.
20.Allerede her kommer man vel ganske raskt utover grensen for det målbare.
21.Alt forbruk av alkohol utover to glass daglig vil ha medisinske skadevirkninger på lang sikt i form av kreft, sykdommer i fordøyelses / nervesystemer eller eventuelle skader på foster.
22.Avgjørelsen går mest ut over HVungdommen, og jeg tror det er en god investering for Forsvaret å la dem møte andre lands soldater og knytte kontakt utover landegrensene.
23.Barna er tydelig kontaktsøkende og nysgjerrige på hva politiets oppgaver egentlig består i, utover å fange tyver.
24.Beklageligvis har debatten omkring denne avtalen gått utover legene, som egentlig ikke gjør annet enn å følge opp den nye helseloven, fortsetter Skuggedal.
25.Bygninger og mennesker ble slengt utover et stort område.
26.Da ville aksjene i Uller kunne få en verdi godt utover de underliggende markedsverdier i riggene, heter det.
27.De har viktige samfunnsmessige oppgaver som krever innsats utover det som er vanlig å kreve av en polititjenestemann.
28.Den gang klarte vi å bremse personellflukten ved at vi fikk fullmakt til å lønne et antall nøkkelpersoner utover det nivå som det statlige lønnsregulativ tilsa.
29.Den konkrete sak fra Holmestrand kan jeg ikke kommentere utover å beklage det tragiske utfall.
30.Den norske regjering vil ikke gjennomføre privatiseringstiltak som går utover etablerte velferdsmål, fremholdt hun.
Dine siste søk