Norsk-Tysk oversettelse av utskrevet

Oversettelse av ordet utskrevet fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utskrevet på tysk

utskrevet
pasientadjektiv entlassen
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De to har bare fått lettere skader, og de kommer til å bli utskrevet i løpet av kort tid.
2.Dette vil føre til økt press på fylkeskommunene og fengselsmyndighetene som skal overta de pasientene som blir utskrevet fra oss.
3.Gutten på 12 blir utskrevet i løpet av et par dager, men vi må beholde mannen noe lenger, sier kirurgisk kandidat Astrid Liavaag på AustAgder Sentralsjukehus.
4.Her kan vi blant annet få automatisk utskrevet 1012 ganger i løpet av døgnet antall ekspedisjoner som er foretatt, hvor mange som er ekspedert og hvor lang ventetiden har vært.
5.Hm.... sett at du la et helt riktig utskrevet testament på pulten din foran et åpent vindu - og en liten nysgjerrig flue fløy inn og laget et punktum der det ikke skulle være noe punktum...
6.Kan man motvirke at mennesker som er utskrevet efter lange opphold i psykiatriske institusjoner blir isolert og passivisert ?
7.Noen holder det ikke ut, og forlanger seg utskrevet før de efter vår mening har fått tilfredsstillende behandling.
8.Noen pasienter vil bli utskrevet, mens andre kan bli flyttet til andre avdelinger og sykehus for å unngå det overbelegg man har hatt.
9.Stesolid er også utskrevet for spebarnskolikk ?
10.145 pasienter står på venteliste, men avdelingen har et overbelegg som gjør det umulig å ta annet enn akutte tilfeller før en del av de inneliggende pasienter er utskrevet.
11.Allerede to dager efter hadde hun vært ute av sengen, og tiden frem til tidspunkett da hun ble utskrevet fra Rikshospitalet for tre uker siden har forløpt uten komplikasjoner.
12.Av de ca. 200 som ble utskrevet fra Reitgjerdet er noen i fengsel, mens flesteparten er i sykehjem, aldershjem eller annet vernet miljø, Av de 21 pasientene som idag er på Reitgjerdet, er 17 tidligere kjenninger som må er tilbake efter kortere eller lengre tid i sine hjemstedskommuner.
13.Bakgrunnen er at Glittre har fortsatt å kreve kurpenger for pasienter som enten er avgått ved døden eller er utskrevet.
14.Barnet er allerede utskrevet, og betegnes nå som friskt.
15.Blant dem er mange eldre eller uføre, folk som nylig er utskrevet fra sykehus, efter kroppslige eller psykiske lidelser.
16.Blant rent praktiske ting kan nevnes trygdespørsmål, forholdet til arbeidsgiver, tekniske hjelpemidler, kort sagt hva som skjer efter at man er utskrevet fra sykehuset.
17.Britiske piker under 16 år kan ikke få utskrevet resept på prevensjonsmidler uten foreldrenes samtykke.
18.Bygningen i München er eldst - konkurransen ble utskrevet 1966, og bygget er realisert efter forutgående prosjektering i årene 19751981.
19.De 24 overlevende ble utskrevet fra sykehus onsdag formiddag efter behandling for kuldeskader.
20.De ble utskrevet fordi de brukte stoff ulovlig på sykehuset eller fordi de ønsket å komme ut av sykehuset.
21.De har vært innlagt på grunn av utmattelse, underernæring og sykdom og skulle vært utskrevet nå.
22.De to er allerede utskrevet fra sykehuset.
23.De to norske kvinnene, som ble løslatt av sikhene som kapret det indiske passasjerflyet igår, vil bli utskrevet fra sykehuset imorgen.
24.De to ungguttene fra Tønsberg som natt til lørdag ble angrepet av en hasjselger i Gøteborg mens de overnattet i sin bil i nærheten av Kungsparken ble utskrevet fra Sahlgrenska Sjukhuset søndag.
25.De øvrige 29 ble utskrevet efter å ha fått førstehjelp.
26.Den ene av de to ble utskrevet i løpet av dagen, mens den andre må regne med et kortere sykehusopphold.
27.Den nye statsminister Rajiv Gandhi har utskrevet valg i mønstergyldig samsvar med demokratiske og konstituasjonelle regler, - det vil finne sted over to dager 24. og 27. desember.
28.Den tredje personen som ble skaddet i skytedramaet er utskrevet med små skader.
29.Det er hevet over tvil at mange klienter har hatt store fordeler av å bli utskrevet fra sentralinstitusjonene og integrert i det vanlige miljø, der forholdene er lagt til rette for dem.
30.Det er midt under den annen verdenskrig, og begge er utskrevet til U.S. Marines.
Dine siste søk