Norsk-Tysk oversettelse av uvurderlig

Oversettelse av ordet uvurderlig fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

uvurderlig på tysk

uvurderlig
verdiadjektiv unbezahlbar, unschätzbar
  kvalitetadjektiv unschätzbar
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Boken er uvurderlig som bærer av informasjon og opplevelse.
2.Kvinnesekretariatet har i de årene det har eksistert, vært av uvurderlig betydning for kvinneforskningen i Norge, og Forum stiller seg helt uforstående til at det nedlegges, heter det.
3.Som miljøfaktor er Bjørn Solberg uvurderlig, sier Svein Olav Furuseth, formann i Nordre Land skytterlag.
4.Tippemidlene har vært av uvurderlig betydning for norsk idrett, men jeg mener likevel det er uheldig at det er dem idretten i stor grad lever av.
5.Uten skolen ville det aldri ha blitt noe av planene våre, mener flere av kvinnene rundt bordet, mens enkelte nok mener de ville startet for seg selv uansett, men at skolen har vært til uvurderlig hjelp.
6.Vi kjenner Treholt som en venn av det greske folk - en mann som bidro med uvurderlig hjelp til motstandskampen mot den greske juntaen, er Maroudas eneste videre kommentar.
7.Alle Jahres kjempedonasjoner var øremerket humanitære, vitenskapelige og hjemstedsformål av almen betydning og var av uvurderlig betydning der offentlige bevilgninger ikke strakk til.
8.Arkivet representerer en helt uvurderlig forskningsressurs, takket være omfanget og fordi det er bygget opp så selektivt og kresent.
9.Arnold J. Eikrem, den ledende norske sjakkpromotor, har vært til uvurderlig hjelp under kontakten med de utenlandske deltagere, og rundt 20 stormestere har vært i bildet.
10.Avsløringen av tidligere statssekretær Arne Treholt som sovjetisk spion har gitt oss et nytt eksempel på hvilket uvurderlig arbeid som utføres av det norske overvåkingspolitiet.
11.Brandrud fremholder at medlemmene, hvorav 450 er frivillige tillitskvinner og menn, er en uvurderlig ressurs og at alt settes inn for å bevare denne.
12.De rent strategiske vurderinger i de deler av rapporten som hittil er blitt kjent, bærer Kissingers umiskjennelige stempel og ligger ganske nær hans betraktninger fra ca. 1970 omkring følgene av et nederlag i IndoChina : minsket troverdighet til USAs slagkraft rundt om i verden, en uvurderlig strategisk gevinst for SovjetUnionen og kommunismen, og en plattform for nye fremstøt mot andre USAvennlige stater enn den som er mest truet.
13.De som gjør tjeneste her bringer med seg uvurderlig erfaring hjem.
14.De tidligere eksperimenter viser at oppfinnelsen er til uvurderlig hjelp for døve mennesker som forsøker å lese på leppene og å tillegne seg et talesprog.
15.Den erfaring Forsvarets Sanitet kan hente i FNtjeneste, vil være av uvurderlig betydning dersom det skulle oppstå slike situajonser her hjemme, sier major Aune.
16.Den rutine og erfaring de har skaffet seg er uvurderlig.
17.Den støtten jeg har fått fra familien, fra Trygve Tamburstuen (ny friidrettsformann) og fra Edvard Stolba (trener) har vært uvurderlig.
18.Derfor kan vi nå også tilby uvurderlig hjelp ikke bare når bilen bryter sammen, men også når medlemmer blir syke, sier Werner Pfeifer.
19.Dermed fikk man efterhvert en basis for statistiske sammenligninger mellom land, noe som ikke minst OECD har uvurderlig nytte av idag.
20.Det arbeid som gjøres i den barne og ungdomspsykiatriske behandling og veiledning, er av uvurderlig betydning for integreringsarbeidet i barnehave og skole.
21.Det de gjør for likestillingstanken er uvurderlig, gull verdt, kan vi lese.
22.Det er av uvurderlig betydning at bedriftens ledere har makt til å følge sine ideer.
23.Det er uvurderlig det materialet han sanket, og jeg har fått overta alt sammen.
24.Det forspranget de får til sine norske konkurrenter, som ikke kan begynne før de er 16, er helt uvurderlig.
25.Det fremheves dessuten i Finnmark Høyres brev at Erling Norvik som partiformann vil få" eksponert seg til uvurderlig nytte for partiet".
26.Det igjen kan ha sin forklaring i at østeuropeerne har et samfunnssystem der suksess i for eksempel bryting er av uvurderlig sosial og økonomisk betydning.
27.Det vil gi uvurderlig mentalhygiene om vann, som idag er satt i karantene gjennom strandplanloven, kunne utnyttes til bomiljø, hvor alle kunne ha tilgang til sjøen og aktiviteter.
28.Det vil ikke minst få uvurderlig betydning for småbarnsforeldre og deres barn.
29.Dette ble av uvurderlig betydning for å spore dem opp våren 1945.
30.Dette letter identifikasjon, og er av uvurderlig nytte for den videre efterforskningen.
Dine siste søk