Norsk-Tysk oversettelse av våkne

Oversettelse av ordet våkne fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

våkne på tysk

våkne
intransitivverb aufwachen, erwachen
Avledede ord av våkne
Anagram av våkne
Fler eksempler
1.Historien om barndommen er et mareritt som vi nå først har begynt å våkne opp fra.
2.Norsk idrett må våkne NÅ !
3.Skal du fortsette med denne farten, kommer jeg til å våkne opp en morgen og se at jeg ligger sammen med Paven.
4.Det er i ferd med å vokse opp en ny generasjon av initiativrike, våkne og aggressive investorer som i forhold til norske tradisjoner representerer en ny stil.
5.Du må våkne, Thomas, sa hun mykt.
6.Er det ikke himlens hokuspokus, å våkne opp til blå og gule krokus !
7.Hamsuns verker ble utsolgt efter få dager, hvilket bare viser hvor våkne publium egentlig er.
8.Ja, Smestad skoles fane, med den våkne hanefar, har nettopp vært inne til konservering.
9.Jeg tror at moren din snart må våkne opp, og skjønne at vi lever i 1984, Henrik.
10.Skolen må først våkne og bli klar over om resultatet av EDBundervisningen blir på næringslivets eller på skolens premisser.
11.Vi igger langt, langt efter her på berget, og vi håper nå at våre politikere endelig vil våkne, sier Norsk Kolonihageforbunds formann Harald Fondevik.
12.Vi synes at det er positivt at våkne seilskutegutter og jenter nå har laget denne reiserapporten og har vært på ekstra utkikk efter forurensninger i havet på dette toktet, og vi håper at dere nå kan følge opp arbeidet, sa daglig leder Tutta May Endresen i kampanjen under overleveringen av rapporten.
13.3. og 4. seksjon av morgenavisen over knærne, de luner godt, og så tuller vi sammen førsteryggen og legger den mellom vårt ennå ikke helt våkne hode og kupeveggen, det hjelper fint mot trekken.
14.Avismenneskene har vært våkne nok til å si kategorisk nei !
15.Bare det å leve, vite at man lever, våkne om morgenen og se at det lysner ute, vite at sola er der, den som gir liv og varme til alt og alle, dette er så stort at selv den største og mest kunnskapsrike menneskelige hjerne ikke er stor nok til å fatte det.
16.Blant yrkessjåfører vet man imidlertid at enkelte langtransportkjørere bruker amfetamin for å holde seg våkne under lange kjøreturer.
17.Ble det litt sent, holdt vi oss like godt våkne og leverte avisene direkte, smiler hun.
18.Bmenneskene er trøtte om morran og Cmenneskene er ikke våkne om dagen heller.
19.Brannspillerne lot Per Egil Ahlsen få gå fullstendig fri helt bak, noe som betyr at han tar kommandoen med sitt våkne spill, samtidig som han får god tid til å sette i gang de fryktede og hurtige FFKangrepene med 5060 meter lange millimeterpasninger.
20.Cameron delte heller ikke den frykt som enkelte møtedeltagere uttrykte for at man en dag ville våkne opp med pastor Bratterud som formann, hvis Redaktørforeningen åpnet for medlemskap for ansatte i nye media.
21.DENNE problemstilling er såvisst ikke ny, men blir gjentatte ganger bragt på bane av våkne og ansvarsbevisste parlamentarikere som er opptatt av at Stortingets stilling ikke må svekkes.
22.Da GoEftermiddag viste frem vårt fettede arkivbilde, smilte vår behjelpelige og våkne kinodame og ropte på kinomaskinist Gaston, med efternavnet Connard, og den lokale madame pipi, W.C. damen Mme.
23.Da gjelder det at alle sanser er lys våkne hele tiden.
24.De som hadde minst problemer med å holde seg våkne var nok Mossekolonien på hovedtribunen.
25.De våkne i det partiet har alltid skjønt at sprengning av NRKmonopolet ikke vil tjene dem.
26.Den mest våkne leser vil allerede ha forstått at det er Aftenpostens sykkelkonkurranse som omtales.
27.Den våkne iakttager vil også kunne legge merke til en liten undertone av skuffelse i den ene teksten.
28.Den våkne leser vil nå formodentlig begynne å lure på hvorfor BUL spilte" Best i byn"finalen, det var Grorud som hadde kvalifisert seg.
29.Der sto da disse efter min mening kunstnerisk tvilsomme treutskjæringer hele sommeren og blottet for våkne besøkende fra alle kanter, blottet noe ekte norsk, for norske er de.
30.Derefter, tror han, vil private krefter våkne opp og videreføre prosessen, simpelthen fordi de vil se at det er lønnsomt å tenke i nye baner.
Liknende ord

 
 

våkne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) våknevåknendevåknet
Indikativ
1. Presens
jegvåkner
duvåkner
hanvåkner
vivåkner
derevåkner
devåkner
8. Presens perfektum
jeghar våknet
duhar våknet
hanhar våknet
vihar våknet
derehar våknet
dehar våknet
2. Preteritum (Fortid)
jegvåknet
duvåknet
hanvåknet
vivåknet
derevåknet
devåknet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde våknet
duhadde våknet
hanhadde våknet
vihadde våknet
derehadde våknet
dehadde våknet
4a. Presens futurum
jegvil/skal våkne
duvil/skal våkne
hanvil/skal våkne
vivil/skal våkne
derevil/skal våkne
devil/skal våkne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha våknet
duvil/skal ha våknet
hanvil/skal ha våknet
vivil/skal ha våknet
derevil/skal ha våknet
devil/skal ha våknet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle våkne
duville/skulle våkne
hanville/skulle våkne
viville/skulle våkne
dereville/skulle våkne
deville/skulle våkne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha våknet
duville/skulle ha våknet
hanville/skulle ha våknet
viville/skulle ha våknet
dereville/skulle ha våknet
deville/skulle ha våknet
Imperativ
Bekreftende
duvåkn
viLa oss våkne
derevåkn
Nektende
duikke våkn! (våkn ikke)
dereikke våkn! (våkn ikke)
Dine siste søk