Norsk-Tysk oversettelse av våknende

Oversettelse av ordet våknende fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

våknende på tysk

våknende
generellsubst. Erwachen [n]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I dette Inga med våknende sanser.
2.2623, men mistet den via unødige utvisninger samt frekke scoringer av en endelig våknende Ronald Johnsen i gjestenes høyrekant.
3.60 av deltagerne fremførte et noe originalt søndagsinnslag i en våknende hovedstad.
4.Anne Marie Ottersen levendegjør denne kvinnen til innerste nervetrevl, kjærlighet, trøst og skyld, og en våknende styrke, angsten og seieren.
5.At det nå er en våknende politisk vilje til å skjerme boligmiljøene mot en økende biltrafikk, ser vi som svært positivt.
6.Avisen kuttet ut hans erklæring i forbindelse med utplasseringen av raketter i VestEuropa og forkortet kraftig hans avvisning av sovjetiske beskyldninger om en våknende revansjelyst i VestTyskland.
7.Derfor er det gledelig at det også finnes en våknende opinion mot dette stoffet og mot marihuana og hasj.
8.Kina er på banen, når kan den våknende kjempe ta neste skritt, og arrangere et slikt gigantarrangement ?
9.Kirken kan naturligvis ikke forflytte pubertetens avslutningsfase og ungdommens våknende selvstendighets og ansvarsbevissthet efter et tilfeldig livssynsideologisk forgodtbefinnende.
10.Man ser en våknende interesse for knivmakerkunsten og den lange tradisjon som ligger bak.
11.På politikernes våknende forståelse.
12.BISKOP Sigurd Lunde mener den våknende forståelse for pinsens innhold i Den norske kirke klart må tilskrives den såkalte karismatiske vekkelse eller OASEbevegelsen som har funnet sted siden siste halvdel av 1970tallet.
13.De raskt springende og rapporterende overgangene synes ikke å bekymre forfatteren - som betrakter sitt prosjekt med våknende sikkerhet - og tro.
14.Det innebærer en våknende interesse for kriminallitteratur blant bibliotekarer.
15.Det offisielle teatret i Oslo ble innledet omtrent samtidig med den våknende nasjonalfølelsen i begynnelsen av forrige århundre.
16.Efter et par minutter ligger alle de gule, grønne, røde, blå og hvite nylonposene og puster seg opp som våknende høysommerinsekter med feil i tidsmaskineriet.
17.Enda klokken såvidt er passert hanegal, og dypt morgenblått ruger over Tyholt, sier han goddag, goddag, velkommen til min trikk, og viser seg snart å være en utmerket cicerone på vår vei mot det våknende Trondheim.
18.Er den figurative interessen våknende ?
19.Jeg synes det er gledelig å merke en våknende bevissthet, og at man må gå nye veier for å nå mennesker med evangeliet, og kanskje helt spesielt i Oslo.
20.På 70årsdagen ble hun tiljublet av de våknende kvinnesakskvinnene i Norge.
21.Så naturlig, muntert og overgivent går det altså an å presentere anerkjent skrekkelige ting som guttenes lek med seg selv, det våknende driftslivet, innvielsen til foreldrenes hverdagsgrå lidenskap.
22.Til glede for alle som nå har en våknende interesse for å finne igjen sine røtter.
Dine siste søk