Norsk-Tysk oversettelse av veie for og imot

Oversettelse av ordet veie for og imot fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

veie for og imot på tysk

veie for og imot
beslutningverb zaudern, fackeln [informal]
Synonymer for veie for og imot

 
 

Fler eksempler
1.Derimot er kreftfaren ved østrogenbehandling utvilsom, derfor er det viktig at kvinnen selv er med på å veie for og imot.
2.Men det betyr at kommandoapparatet i krig når som helst vil kunne veie for og imot og treffe en beslutning om rask bruk.
3.Politikerne må ofte veie for og imot flere hensyn.
4.Dersom Aftenposten mener noe med sin politiske reklameannonse for en tid siden hvor de skrev" meninger av alle valører slipper til" og" du får alle synspunkter, kan veie for og imot, og selv danne deg dine egne standpunkter", burde de bestrebe seg på å få frem de liberalistiske alternative ideene som Fremskrittspartiet står for istedenfor å mistenkeliggjøre eller latterliggjøre dets talsmenn.
Dine siste søk