Norsk-Tysk oversettelse av velge

Oversettelse av ordet velge fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

velge på tysk

velge
generellverb sich entscheiden
  valgverb auswählen, wählen, aussuchen
  beslutningverb sich entscheiden
  politikkverb wählen, auswählen
Synonymer for velge
Avledede ord av velge
Eksempler med oversettelse
Hvem skal jeg velge?
Når en kvinne har valget mellom kjærlighet og rikdom, forsøker hun alltid å velge begge deler.
Mary giftet seg med Tom, etter at hun kastet terning for å velge en av de seks kandidatene.
Når du skal velge høst- og vintersko til barna, er det viktig å tenke på at skoen må være både vanntett, pustende og helst ha en kraftig såle.
Fler eksempler
1.Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985" (min uthevelse).
2.Det er som å skulle velge mellom kolera og pest".
3.Det nordiske publikum vil bli tilbudt store muligheter til å velge TVprogrammer fra et omfattende internasjonalt utbud via satellitt", heter det i en oversikt over hva som kan ventes når britiske, vesttyske, franske og andre ikkenordiske satellitter kommer i gang, og kan mottas over store deler av Norden.
4.Det verste som kan skje er at man innfører et system der mottageren kan trykke på en knapp og dermed velge enten bokmål eller nynorsk.
5.Dilemmaet som oppstår når man skal velge mellom kjærligheten og karrieren, er virkelig nok, ikke minst for oss politikere !
6.Foreldrenes rett til å velge oppdragelse / påvirkning av barna er grundig slått fast i norsk skole og internasjonale konvensjoner.
7.Hvert enkelt menneske har mange veier å velge imellom, men det man møter, velger man ikke selv".
8.Hvilken av de to leger vil De velge hvis de har større tiltro til legen som tar 80 kroner enn han som tar 45 kroner ?
9.Hvilken av de to leger vil De velge hvis det er kortere ventetid hos legen som tar 80 kroner enn hos han som tar 45 kroner ?
10.Hvis argumentene er riktige (for Vannlinjen - min bemerkning), hvordan kan da et stort flertall av fagfolk og folkevalgte i Oslo kommune velge Grunnlinjen ?
11.Hvis vi skulle velge, er det ingen tvil - vi velger oss Willochs forslag.
12.Idag blir Kr.F.ere beskyldt for å velge dette partiet fordi de er kristne.
13.Man må velge enten man vil elske revolusjonen eller lære den å kjenne".
14.Må jeg velge mellom en ærlig mann og en som får utrettet noe, velger jeg den siste.
15.Norges Husmorforbund mener at driftstilskudd til barnehavene skal gå direkte til barnefamiliene i form av høyere barnetrygd, slik at foreldrene selv kan velge hva slags barnetilsyn de ønsker for sine barn, inklusive muligheten til å velge å gjøre dette selv.
16.Vi skriver ikke dette for å rå disse partiene fra å gjøre sin plikt og bruke sine hoder til å gjennomtenke det problemet som gjør det så urimelig vanskelig å velge den riktige kursen for Norges framtid.
17.Å være bolsjevik i de årene, det var å velge den største motstands vei, og jeg var bolsjevik," skriver han.
18.(New York Times) Efter meningsmålinger å dømme imøteser ikke Grenadas 100 000 innbyggere mulighetene for at de snart må velge en ny regjering med særlig stor entusiasme.
19.En fugl i hånden"prinsippet fikk oss til å velge Privat Hospital som fremtidige eiere, sier avviklingsstyrets formann Harald Hoel.
20.Alt fra spørsmål om hvilken farve man skal velge på en vegg til hvilken behandling pasientene får på avdelingene.
21.At folk kan velge.
22.Bakgrunnen for studiet er at forskere har lansert ideen om at det vil være riktigere å bygge under havbunnen enn å velge mer tradisjonelle løsninger, sier informasjonssjef Willy Olsen til Aftenposten.
23.Barna får selv velge hva de skal leke, og leken må foregå innen et avgrenset område.
24.Brukerne må selv få velge hva slags aktiviteter de vil være med på.
25.Da ville jeg velge Sunnmørsalpene, svarer han uten å nøle.
26.De endrede økonomiske rammer vil imidlertid på ingen måte begrense Statoils muligheter til på beste måte å utføre de oppgaver myndighetene måtte velge å tillegge selskapet.
27.De katastrofepregede faser monokulturene har gjennomgått i det siste, viser at vi må tenke mer på hvilke treslag vil skal velge i skogen - og at vi må tenke om igjen på blandingsskog fremfor ensidig barskog, mener Aage Langhammer.
28.De meteorologiske informasjoner vi har fått, og som vi må velge å tro på, går ut på at kulden er forbigående, at det kan gå over i tøvær, og at det igjen blir lettere vær fra lørdag eftermiddag.
29.De som ikke har tilgang til melk, har lett for å velge mindre sunne drikker til skolematen.
30.Den gamle veitrase som eksisterte før nyanlegget skal holdes åpen slik at trafikantene har mulighet til å velge denne som alternativ kjørerute (gjelder ikke fergestrekninger).
Liknende ord

 
 

velge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) velgevelgendevalgt
Indikativ
1. Presens
jegvelger
duvelger
hanvelger
vivelger
derevelger
develger
8. Presens perfektum
jeghar valgt
duhar valgt
hanhar valgt
vihar valgt
derehar valgt
dehar valgt
2. Preteritum (Fortid)
jegvalgte
duvalgte
hanvalgte
vivalgte
derevalgte
devalgte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde valgt
duhadde valgt
hanhadde valgt
vihadde valgt
derehadde valgt
dehadde valgt
4a. Presens futurum
jegvil/skal velge
duvil/skal velge
hanvil/skal velge
vivil/skal velge
derevil/skal velge
devil/skal velge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha valgt
duvil/skal ha valgt
hanvil/skal ha valgt
vivil/skal ha valgt
derevil/skal ha valgt
devil/skal ha valgt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle velge
duville/skulle velge
hanville/skulle velge
viville/skulle velge
dereville/skulle velge
deville/skulle velge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha valgt
duville/skulle ha valgt
hanville/skulle ha valgt
viville/skulle ha valgt
dereville/skulle ha valgt
deville/skulle ha valgt
Imperativ
Bekreftende
duvelg
viLa oss velge
derevelg
Nektende
duikke velg! (velg ikke)
dereikke velg! (velg ikke)
Dine siste søk