Norsk-Tysk oversettelse av vesentlig del

Oversettelse av ordet vesentlig del fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vesentlig del på tysk

vesentlig del
generellsubst. wesentlicher Teil [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er nok en riktig karakteristikk, selv om Gleden og Håpet også var en meget vesentlig del av Bernanos verk.
2.En vesentlig del av arbeidet vårt går ut på å motivere ungdom i en vanskelig livssituasjon, og prøve å forandre den.
3.En vesentlig del av arbeidsledigheten blant ungdom her i landet vil kunne avhjelpes om kultursektoren får flere sysselsettingsmidler.
4.En vesentlig del av den tvungne, statlige uhjelp søker å utvikle næringslivet i ulandene.
5.En vesentlig del av forklaringen ligger i det forhold at Janco Visjon delvis er et datterselskap av Dagbladet.
6.En vesentlig del av tannlegens virksomhet består i forebyggende arbeide, samt vedlikehold av tidligere arbeider.
7.Fiskeeksporten utgjør idag en vesentlig del av vår totale fraktvirksomhet.
8.Innredning er en vesentlig del av en forretnings markedsføring, miljø og stil som skal bidra til en gitt image og profil, sier Bjørn Jacobsen, opprinnelig nordmann, men svensk fra 1960.
9.Kirken og kristendom er en vesentlig del av barns kultur, sier han.
10.Norges Bilbransjeforbund har en person som bruker en vesentlig del av sin tid på å reise rundt og informere om problemene, og på hvilke måter man kan beskytte seg mot skader.
11.Tidligere vokste man nærmest automatisk inn i en storfamilie og en vesentlig del av ens følelsesliv og anti og sympatier ble levd ut i denne.
12.Til tross for angrepene mot den iranske oljeutskipningshavnen på Khargøya og mot tankfarten i Gulfen, har Iran klart å bevare en vesentlig del av sin oljeeksport og dermed sine inntekter.
13.Ved å samle en vesentlig del av hjelpeapparatet på ett sted, regner vi med at det vil bli lettere for befolkningen å få den hjelp den har krav på.
14.Økonomien må ta en vesentlig del av skylden for dette.
15.Aker Verdal A / S i NordTrøndelag regner med å måtte permittere en vesentlig del av sine rundt 900 ansatte på forsommeren iår, opplyser direktør Kolbjørn Bartnes til Aftenposten.
16.Andre gjenstander kommer fra familiebedrifter der håndverkstradisjonen utgjør en vesentlig del av det økonomiske livsgrunnlag.
17.Anlegget inngår som en vesentlig del av NDRS nye videobåndsentral og representerer en ny triumf for bedriften i Sandefjord, som har levert en rekke betydelige systemer til TVstasjoner og televerk i Europa.
18.Arrangørene anslår at totre milliarder dollar vil skifte hender i forbindelse med ustillingen, og en vesentlig del av pengene har altså fått ben å gå på allerede flere uker før portene skal åpnes for et forventet besøkstall på over 11 millioner mennesker.
19.Banesystemet betjener en vesentlig del av byens befolkning og er en av de ting Oslo kan være meget stolt av.
20.Bare i den moderne kombinasjonen hvor kona har arbeide utenfor bruiket, har mannen en vesentlig del av ansvaret for å stelle hjemme.
21.Bevilgningen blir begrunnet med at en vesentlig del av Amnestys arbeide går på å bedre ytringsfriheten rundt om i verden.
22.Biltrafikken er en vesentlig del av luftforurensningen, og det er grunn til bekymring hvis fremtiden bringer en større omlegging til dieseldrevne biler.
23.Brannskadeavsnittet, som sorterer under plastikkirurgisk avdeling, har alt som trengs av ekspertise og spesialutstyr, men mangler en vesentlig del av staben på 42 sykepleiere og spesialutdannede pleiere som kreves for å drive en avdeling på åtte senger.
24.Britiske aviser meldte at amerikanske krigsskip var på vei mot Gulfen for å møte et eventuelt iransk forsøk på å stenge det viktige Hormuzstredet - ferdselsåre for en vesentlig del av verdens oljeeksport.
25.Broforbindelsene mellom Sverige og Sjælland og mellom Sjælland og Kontinentet utgjør en vesentlig del av prosjektet.
26.Da har jeg mer sansen for en annen og for meg vesentlig del av den voksne julen.
27.Da kan det vel heller ikke forlanges at den nye staben skal ha tilstrekkelig kjennskap til den åpenhet som idag preger stortingsmiljøet og de frie arbeidsformer som de forskjellige grupperinger nyder godt av, det være seg organisasjonsfolk, representanter fra næringsliv og statlige organer - og ikke minst pressen, for hvem" fri ferdsel" er en helt vesentlig del av arbeidsgrunnlaget.
28.Da norsk skipsbyggingsindustri i sin tid kunne opplyse at den hadde redusert din kapasitet overensstemmende med tilsvarende industri i andre land, hadde Aker alene stått for en vesentlig del av denne nedtrapping.
29.Datahøgskolen søkte om fem millioner kroner i statsstøtte, og en vesentlig del av disse pengene ville ha gått til å sette ned studieavgiften.
30.Datamaskiner knyttet sammen i nettverk og med forbindelser til sentrale dataanlegg vil utgjøre en vesentlig del av dette markedet, mener McGeorge.
Dine siste søk