Norske verb


Norsk verb med Nederlansk oversettelse.

gagne

van nut zijn, baten, voordeel opleveren, helpen

galvanisere

galvaniseren

gape

geeuwen, gapen

garantere

beloven, zich verbinden tot

borg staan voor, zich garant stellen voor

verzekeren, garanderen, waarborgen

instaan voor, waarborgen, borg staan voor, garanderen

verzekeren, garanderen, bevestigen

waarborgen, garanderen

garanderen, verzekeren

garve

looien

generalisere

generaliseren, veralgemenen

generere

genereren, voortbrengen

gestalte

modelleren, vormen

gi

geven

toedienen

geven, schenken

geven, brengen

verstrekken, verschaffen

geven, delen

meegeven, aanreiken, geven, reiken

uitvoeren, opvoeren, een voorstelling geven van

verlenen, schenken, bijdragen

gire

zwenken

gispe

snakken, happen

flikkeren

hijgen

gjelde

betreffen, gaan over

toepasselijk zijn, gelden

gelden, heersen, bestaan

castreren, steriliseren, snijden, ontmannen

gjemme

verbergen, verstoppen, wegstoppen

gjenfinne

terugvinden

gjenforsikre

herverzekeren

gjengi

weergeven, reproduceren

vertolken, interpreteren, uitbeelden

gjengjelde

vergoeden, goedmaken

reciproceren

gjeninnføre

weer invoeren

opnieuw invoeren

gjeninnsette

herstellen

gjenlyde

weergalmen, weerklinken

gjennombore

doorsteken, doorboren

gjennomføre

uitvoeren, volbrengen, realiseren

verwezenlijken, tot stand brengen, teweegbrengen

doorvoeren, tot stand brengen

in praktijk brengen

tot stand brengen, realiseren, verwezenlijken

gjennomgå

krijgen, ondergaan

gjennomskue

doorzien, doorhebben

gjennomtrenge

doordringen

gjenoppbygge

herbouwen, opnieuw opbouwen

gjenoppleve

weer beleven

gjenopplive

reanimeren, nieuw leven inblazen

bijbrengen, weer bijbrengen, reanimeren

gjenopprette

weer rechtzetten

gjenoppta

hervatten, weer beginnen

hervatten, hernemen

gjenoppvekke

bij bewustzijn brengen, bijbrengen

gjenspeile

weerspiegelen, getuigen van, uitdrukken

gjenta

herhalen, opnieuw zeggen, itereren [formal]

gjenvinne

terugkrijgen

herwinnen, terugwinnen

recupereren

terugwinnen

terugkrijgen, terugwinnen

gjenåpne

heropenen, weer openen

gjespe

geeuwen, gapen

gjeste

schreeuwen, tieren, brullen, bulderen

gjette

raden, gissen

gjære

opscheppen, bluffen, snoeven

gisten, fermenteren

gjødsle

bemesten, vruchtbaar maken

gjøgle

een grapje maken, een geintje maken, gekscheren

gjøre

maken

maken

doen, maken

handelen, doen, optreden

glamorisere

verheerlijken

glemme

verzuimen, nalaten

laten, laten liggen, laten staan

vergeten

verleren, vergeten

glimre

glimmen, glanzen

schijnen, glanzen

glinse

uitblinken, uitmunten

glimmen, glanzen

glinsteren, schitteren, glanzen, glimmen

glitre

schitteren, fonkelen, vonken

blinken, glinsteren, schitteren

glinsteren, schitteren, glanzen, glimmen

glo

staren

gapen, staan gapen

boos kijken, dreigend kijken

gløde

gloeien

blozen

gnage

knagen

gni

wrijven

warm wrijven

gnisse

piepen

gnåle

klagen, mopperen

snotteren, grienen

piepen

janken

zeuren, zaniken, klagen, zagen, dreinen

godkjenne

goedkeuren, toestemmen, inwilligen

steunen, onderschrijven, goedkeuren

aannemen, goedkeuren

aanvaarden

confirmeren, bevestigen, goedkeuren

godta

aanvaarden

aanvaarden, aannemen, accepteren

godtgjøre

het goed maken bij, goedmaken, rechtzetten, herstellen, rechttrekken

indemniseren, schadeloosstellen, vergoeden

belonen

goedmaken, verzoenen, bijleggen

granske

schouwen, inspecteren, de staat opnemen van

controleren, nakijken, onderzoeken

nagaan

doorlopen

onderzoeken, bestuderen

gratulere

gelukwensen, feliciteren, complimenteren

grave

wroeten, graven

graven, delven

gravere

graveren

gravitere

graviteren

gravlegge

begraven, ter aarde bestellen, in een graf stoppen

grille

grillen, grilleren, roosteren met een gril, barbecuen

grine

grijnzen

gripe

graaien, grijpen, pakken, grissen

grijpen

stevig vasthouden

gevangennemen, vangen, arresteren, aanhouden

vangen, grijpen

ontroeren, aangrijpen

gro

kiemen, ontkiemen

uitlopen, spruiten

gruppere

groeperen

inzetten

gry

aanbreken

gråte

wenen, huilen

gulne

vergelen, geel worden

gummiere

met rubber bekleden

gurgle

gorgelen

kabbelen, borrelen, bubbelen

gynge

wiegen, swingen

gaan

gaan, vertrekken, opstappen, weggaan

stappen, gaan, lopen

werken, functioneren, lopen

zich voortplanten

zich voortplanten

zich begeven

verstrijken, voorbijgaan, verlopen, overheen gaan


Norsk verb med Engelsk oversettelse.

gafle

eat voraciously, bifurcate, fork

gagne

benefit, help, advantage, profit, avail [literature]

galdre

chant magic charms, conjure

gale

crow, chant magic charms

galoppere

gallop

galvanisere

galvanize

gamble

gamble

gane

gut

gantes

dally, trifle, jest

gape

gape

garantere

guarantee, commit to

guarantee

guarantee, promise

guarantee, confirm

certify, guarantee

guarantee

guarantee, warrant, vouch

gardere

guard

garne

trim, garnish

garnere

trim, garnish

garve

tan

gasjere

pay

gauke

bootleg, prattle

gaule

bellow, howl, yell

geberde

behave, carry on

geipe

make faces, pout, curl one's lips

geleide

accompany, escort

geminere

geminate

generalisere

generalize

generere

generate

gerere

manage

geråde

redound to, fall

gestalte

model, shape, form

gi

give

administer

give

bring, give

render

deal

give, provide with, reach, pass, hand

perform, enact [formal]

bestow [formal], grant, endow, donate, contribute, chip in

gidde

quiver, vibrate

gifte

marry

gigge

gig

gildre

set snare/trap

gimpe

gimp

gipse

plaster, cast

gire

swerve

girere

transfer by endorsement

gisne

shrink, be unseaworthy

gispe

gasp

waver

pant

gisse

guess, conjecture, divine

gitre

skeet

gjalle

reverberate, resound, ring

gjekke

fool, tease, hoax

gjelde

concern

apply, hold

obtain [formal], remain in existence, exit

castrate, alter, sterilize, emasculate, fix, geld, spay, neuter

gjelle

reverberate, resound, ring

gjemme

conceal [formal], hide, secrete [formal]

gjenbruke

reuse, recycle

gjendrive

disprove, refute

gjenfinne

retrieve

gjenforsikre

reinsure

gjenføde

regenerate

gjenge

cut threads

gjengi

reproduce

render [formal], interpret

gjengifte

re-marry

gjengjelde

pay back, return, repay

reciprocate [formal]

compensate, recompense, reimburse, refund

requite [formal]

gjeninnføre

restore

reestablish, revive

gjeninnsette

reinstate

gjenkjenne

recognize

gjenlyde

resound

gjenløse

redeem

gjenmæle

retort, reply

gjennomarbeide

work over, overall, prepare thoroughly

gjennombore

pierce

gjennomdrøfte

discuss thoroughly, thrash out

gjennomføre

execute, carry out, perform

effectuate, effect

put through

implement

accomplish, achieve, realize, bring off

gjennomgå

receive, undergo

gjennomhulle

perforate, riddle, shoot down

gjennomillustrere

illustrate fully

gjennomlese

read through, peruse

gjennomleve

experience, undergo

gjennomlufte

air out

gjennomlyse

screen, X-ray

gjennomprøve

test thoroughly

gjennomskue

see through

gjennomsteike

fry fully, roast fully

gjennomsteke

fry fully, roast fully

gjennomstrømme

flow through, pervade

gjennomsyre

permeate, acidify

gjennomtenke

think out, consider thoroughly weigh carefully

gjennomtrenge

pervade [formal], permeate

gjennomtråle

to make way through

gjenoppblusse

flare up

gjenoppbygge

rebuild, reconstruct

gjenoppfriske

revive

gjenoppleve

relive

gjenopplive

reanimate [formal], bring back to life

revive, resuscitate

gjenopprette

set upright again

gjenoppta

pick up, resume

resume, recommence

gjenopptrykke

reprint

gjenoppvekke

bring round, bring around, bring to

gjenskape

recreate, restore

gjenspeile

reflect, express, be a sign of

gjenstå

remain, be left

gjenta

repeat, say again, reiterate [formal], iterate [formal]

gjenvinne

regain

regain

recoup, regain

regain

recover, get back

recycle

recoup, regain, recuperate

retrieve

reclaim

reclaim

gjenåpne

reopen, open again

gjerde

fence

gjespe

yawn

gjeste

bawl, yell, bellow, scream, roar

gjete

guess, conjecture, mention, note

gjette

guess, take a guess

gjnoppståe

rise again, resurrecr

gjorde

bind, tie, gird

gjure

bind, tie, gird

gjære

swank [informal], swagger

ferment

gjøde

gaze, stare

gjødsle

fertilize, fecundate, make fruitful

gjøgle

joke, jest [formal]

deceive, delude, clown

gjøle

flatter, fawn on

gjøre

make, render [formal]

make, turn in

do, make

act, do

gjøres

do, to do

gjørme

mire

glamme

bark, bay

glamorisere

glamorize

glanse

glisten, cause to glisten

glatte

smooth

glattkjemme

comb straight, comb smoothly

glattstryke

iron smoothly

glemme

neglect, fail, forget

leave

forget

forget, loose the knack

gleppe

loosen, slip away, fail

glideflyge

glide

glidflye

glide

glime

glow, shine

glimre

glisten, gleam

gleam, shine

glimte

flash, glitter, twinkle

glinse

shine, excel, be brilliant

glisten, gleam

glisten

glipe

come apart, gape

glippe

loosen, slip away, fail

glire

squint, narrow one's eyes

glise

shine through, grin, sneer

glitre

flash, sparkle

glitter

glisten

glitte

glaze, polish

glo

goggle

gawk [informal], gape

glare

glore

glitter, shine

glø

glow, shine, burn, make red-hot

gløde

glow

glow

glømme

forget, omit

gløtte

open slightly, peek

gnafse

munch

gnage

gnaw

nag

cavil, carp, quibble

gnaldre

scream, shriek

gneldre

bark, yelp, squeal

gni

rub

chafe, rub

gnike

rub, squeal, toil steadily

gnikke

squeak, squeal, crunch

gnikse

sqeak

gnirke

rub, squeal, toil steadily

gnisle

squeak, squeal, grate

gnisse

squeak

gnubbe

rub, chafe

gnugge

rub, scrape together

gnukke

rub

gnure

chafe, rub, grate, grind

gnusle

scour

gnusse

?

gnye

bother, pester

gnåle

gripe [informal], grouch

snivel

squeak

whimper, whine

whine, bleat, moan

godgjøre

ripen, become full-flavoured

godkjenne

approve, consent

endorse, indorse

adopt, vote to accept

sustain

confirm, approve, sanction [formal]

godskrive

credit

godsnakke

cajole, coax, placate

godta

sustain

accept, acknowledge

godte

gloat, triumph, smack one's lips over

godtgjøre

make it up to, put right, set right, right, retrieve, repair [formal]

indemnify

remunerate [formal], reward, repay

atone for, reconcile

gomle

chew, munch

gove

steam

grabbe

grab

gradbøye

compare

grade

gauge, estimate, take temperature

gradere

grade, gratuate

graduere

grade, gratuate

grafse

fumble, scramble

gramse

snatch

granske

survey, inspect

check, test

look into

go over, go through

examine, scrutinize

granulere

granulate

grase

weed

gratinere

gratin, soufflé

gratulere

congratulate, felicitate, compliment

grave

grub, grub around

excavate, dig, delve [literature], sink

gravere

engrave

gravitere

gravitate

gravlegge

bury, inter, lay to rest, sepulcher, entomb

gre

clear, disentangle, straighten. Manage

greine

branch

gremme

grieve, hurt

grene

branch

gresse

graze

grille

grill, broil, barbecue

grime

halter, patch

grine

grin

gripe

grab, seize, take, grasp, snatch

seize

grip

capture, take captive, apprehend [formal], run in [informal]

catch, nab

move

grise

litter, soil, mess up

grisle

give a glossy surface to loaves of bread

grisne

be sparse, widely scattered

gro

germinate

sprout

grovsikte

sift coarsely

grovsortere

organize roughly

grovtelle

count roughly

grue

be nervous

grumse

make turbid/muddy

grundere

ground, prime

grunnfeste

establish, confirm, consolidate

grunngi

justify, give grounds for

grunnlegge

establish, found, lay the basis

grunnsette

run aground

grunnstøte

run aground

gruppere

group

deploy

gruse

gravel

gruslegge

gravel

gry

break, dawn

gryne

touch bottom, wade through, struggle

gråne

turn gray, cloud, dawn

gråte

cry, weep [formal]

grø

grow, sprout

grøde

grow, sprout

grøfte

dig ditches

grønke

turn green, burst into leaf

grønnes

turn green, burst into leaf

grøppe

coarse grind

grøsse

shiver, shudder

gufse

blow in gusts

gulke

belch, regurgitate, vomit

gulne

yellow, become yellow

gulpe

belch, regurgitate, vomit

gummiere

gum

gurgle

gargle

burble, gurgle, bubble

burble, gurgle, bubble

gurpe

belch

guste

blow in gusts

gutere

enjoy, relish

gylle

cast a golden glow, brag

gymnastisere

perform gymnastics

gynge

sway, swing

gyse

shiver, shudder

gyte

pour, spawn

go

go, leave, move on, get along, get going

step, walk

function, work, operate, go, run

travel, be transmitted

travel, be transmitted

proceed, make one's way

elapse, pass, slip by, go on, lapse, roll by, roll on, go by

gåre

grain

gøyse

bubble, gush forth, exaggerate


Norsk verb med Fransk oversettelse.

gagne

profiter à, servir à, être utile à

galvanisere

galvaniser

gape

bâiller

garantere

s'engager à, promettre de

se porter garant de

assurer, garantir, certifier

se porter garant de, répondre de

certifier, garantir, se porter garant

garantir

assurer, garantir

garve

tanner

generalisere

généraliser

generere

générer

gestalte

modeler, façonner

gi

donner

administrer

donner, offrir

apporter

fournir, apporter, prêter

faire la donne, distribuer

donner, remettre, passer, attraper

jouer, représenter

donner, faire un don, accorder, faire don de, contribuer

gire

faire une embardée

gispe

haleter

vaciller

haleter

gjelde

concerner

appliquer

avoir cours, exister

châtrer, castrer, émasculer, stériliser

gjemme

cacher, dissimuler, masquer, voiler, receler

gjenfinne

rechercher et extraire, retrouver, interroger, rappeler, récupérer, rapatrier

gjenforsikre

réassurer

gjengi

reproduire, rendre, représenter

interpréter

gjengjelde

rendre, s'acquitter de

répondre à, retourner

gjeninnføre

rétablir

restaurer, rétablir

gjeninnsette

réintégrer, rétablir

gjenlyde

résonner, retentir [literature]

gjennombore

percer

gjennomføre

exécuter, effectuer

réaliser, effectuer

mener à bien

mettre en pratique

accomplir, réaliser, mener à bien, effectuer

gjennomgå

recevoir, subir, suivre

gjennomskue

ne pas être dupe, voir clair dans, ne pas se laisser tromper par

gjennomtrenge

se répandre dans, envahir

gjenoppbygge

rebâtir, reconstruire

gjenoppleve

revivre

gjenopplive

revigorer, ranimer, raviver, ramener à la vie

ressusciter, ranimer, réanimer

gjenopprette

relever

gjenoppta

reprendre

reprendre

gjenoppvekke

faire reprendre connaissance, ranimer

gjenspeile

refléter, indiquer, être un signe de

gjenta

répéter, redire, réitérer [formal]

gjenvinne

reprendre

regagner

récupérer, couvrir

recouvrer

récupérer

gjenåpne

rentrer, rouvrir, se rouvrir

gjespe

bâiller

gjeste

brailler, crier à tue-tête, beugler, gueuler

gjette

deviner

gjære

faire de l'esbroufe [informal], faire de l'épate [informal]

fermenter

gjødsle

fertiliser, rendre fertile, féconder

gjøgle

plaisanter, blaguer [informal]

gjøre

faire, rendre

réaliser, faire

faire

agir, faire

glamorisere

présenter sous des couleurs séduisantes

glemme

négliger, omettre

laisser

oublier

oublier, désapprendre [formal], perdre le tour de main

glimre

luire

luire, briller

glinse

briller

luire

scintiller, miroiter

glitre

étinceler, briller

scintiller, briller, étinceler

scintiller, miroiter

glo

rouler de gros yeux

rester bouche bée, gober des mouches

foudroyer quelqu'un du regard

gløde

rougeoyer

rougeoyer, rougir

gnage

ronger

gni

frotter

frotter, frictionner

gnisse

grincer

gnåle

ronchonner [informal], rouspéter [informal]

pleurnicher, larmoyer

grincer

gémir

se plaindre, geindre, gémir

godkjenne

approuver, consentir

approuver, sanctionner

adopter

admettre, accepter

confirmer, approuver

godta

admettre, accepter

accepter, admettre

godtgjøre

compenser pour, réparer, remédier à, effacer, corriger

indemniser, dédommager

rémunérer, rétribuer, récompenser

remédier à, réconcilier

granske

inspecter

vérifier

examiner, étudier

revoir

examiner, approfondir

gratulere

féliciter, congratuler, complimenter

grave

fouiller, fouiner

excaver, déterrer, creuser

gravere

graver

gravitere

graviter

gravlegge

enterrer, inhumer, ensevelir, enfouir

grille

griller, griller au barbecue, faire un barbecue

grine

sourire en grimaçant

gripe

saisir, prendre, empoigner, s'emparer brusquement, happer

saisir, ne pas laisser échapper

serrer

capturer, saisir, attraper, prendre, arrêter

attraper

toucher, émouvoir

gro

germer

germer

gruppere

grouper

déployer

gry

se lever, poindre, naître

gråte

pleurer

gulne

jaunir

gummiere

caoutchouter

gurgle

gargouiller

gargouiller, bouillonner

gynge

se balancer

aller

partir, s'en aller

marcher, faire un pas, aller à pied

marcher, fonctionner

se propager, se déplacer

se propager, se déplacer

se rendre, se diriger

s'écouler, passer


Norsk verb med Tysk oversettelse.

gagne

nützlich sein, Vorteile bringen, Gewinn bringen

galvanisere

galvanisieren

gape

gähnen, klaffen, den Mund aufreißen

garantere

sich verpflichten

Bürgschaft leisten für, einstehen für

versichern, garantieren

sich verbürgen für

beglaubigen, bestätigen

garantieren, Gewähr leisten°

versichern, garantieren

garve

gerben

generalisere

verallgemeinern, generalisieren

generere

hervorrufen, erzeugen, generieren

gestalte

formen, gestalten

gi

geben

verabreichen

geben, schenken

beibringen

gewähren, verschaffen

geben

mitgeben, geben, reichen

aufführen, vorführen, eine Vorstellung geben von

schenken, gewähren, erteilen, spenden, beitragen

gire

ausschwenken

gispe

schnappen, keuchen

flackern

keuchen

gjelde

betreffen

zutreffen, gelten

herrschen, verbreitet sein

kastrieren, sterilisieren, verschneiden, unfruchtbar machen

gjemme

verbergen, verstecken, verhüllen

gjenfinne

wiederauffinden

gjenforsikre

rückversichern

gjengi

wiedergeben, reproduzieren

wiedergeben, darstellen, vortragen, interpretieren

gjengjelde

gutmachen, entgelten

erwidern

gjeninnføre

wiederherstellen

wieder einführen, wieder aufleben lassen

gjeninnsette

wieder einsetzen°

gjenlyde

widerhallen

gjennombore

durchstechen

gjennomføre

ausführen, realisieren, erfüllen

bewirken, herbeiführen

durchführen

in die Tat umsetzen

erzielen, erreichen, vollbringen, realisieren, verwirklichen

gjennomgå

sich unterziehen

gjennomskue

hindurchsehen durch

gjennomtrenge

durchdringen

gjenoppbygge

wieder aufbauen°

gjenoppleve

noch einmal durchleben

gjenopplive

wieder beleben°

wieder beleben°

gjenopprette

wieder aufrichten

gjenoppta

wieder aufnehmen

wiederanfangen, fortsetzen, weitermachen

gjenoppvekke

wieder zu sich bringen, wieder beleben°

gjenspeile

ausdrücken, widerspiegeln

gjenta

wiederholen, noch einmal sagen

gjenvinne

wiedererlangen

wiedergewinnen, zurückgewinnen

wieder einbringen

zurückgewinnen

zurückerlangen, zurückerhalten

gjenåpne

wieder öffnen, wieder eröffnen

gjespe

gähnen

gjeste

brüllen, schreien, kreischen

gjette

raten, erraten

gjære

angeben

gären

gjødsle

fruchtbar machen

gjøgle

Spaß machen, scherzen, spaßen

gjøre

machen

machen

tun, machen

handeln, tun

glamorisere

verherrlichen

glemme

versäumen, unterlassen

liegen lassen°

vergessen

verlernen, vergessen

glimre

glänzen

glänzen, schimmern

glinse

glänzen

glänzen

glitzern, glänzen, schimmern, flimmern

glitre

funkeln, glitzern

glitzern

glitzern, glänzen, schimmern, flimmern

glo

stieren, glotzen

gaffen, glotzen

verächtlich anstarren

gløde

glühen

glühen

gnage

nagen

gni

reiben

reiben, frottieren

gnisse

quietschen

gnåle

meckern [informal]

jammern, greinen

quietschen

winseln, jaulen

klagen, jammern, meckern

godkjenne

genehmigen, einwilligen, zustimmen

einverstanden sein, zustimmen

annehmen, zustimmen

stattgeben

bestätigen, genehmigen, zustimmen

godta

stattgeben

akzeptieren, anerkennen

godtgjøre

entschädigen für, wieder gutmachen°

entschädigen, vergüten

belohnen

gutmachen, wieder gutmachen°

granske

kontrollieren, inspizieren, den Zustand untersuchen

prüfen

nachgehen, eingehen auf

durchsehen

untersuchen, nachforschen

gratulere

gratulieren, beglückwünschen, Glück wünschen

grave

wühlen, buddeln

ausgraben, graben

gravere

eingravieren, gravieren

gravitere

gravitieren

gravlegge

begraben, beerdigen, bestatten

grille

grillen, ein Barbecue machen

grine

grinsen

gripe

ergreifen, greifen, packen, erhaschen

ergreifen

klammern

festnehmen, fangen, verhaften, inhaftieren

fangen

bewegen

gro

keimen

sprießen

gruppere

gruppieren, einordnen

ausschwärmen

gry

anbrechen

gråte

weinen

gulne

gelb werden, vergilben

gummiere

gummieren

gurgle

gurgeln

gurgeln, sprudeln, brodeln

gynge

schwanken

gehen

gehen, weggehen, aufbrechen

treten, gehen

gehen, funktionieren, wirken, laufen, in Betrieb sein

sich ausbreiten

sich ausbreiten

sich begeben

verstreichen, vergehen, vorbeigehen, vorübergehen


Norsk verb med Italiensk oversettelse.

gagne

servire, essere utile, giovare, essere di vantaggio

galvanisere

galvanizzare

gape

sbadigliare, spalancare la bocca

garantere

impegnarsi, assumersi l'impegno

garantire per

assicurare, garantire, promettere

garantire per

attestare, assicurare, garantire

garantire

assicurare, garantire

garve

conciare

generalisere

generalizzare

generere

generare

gestalte

modellare, formare

gi

dare

somministrare

dare, donare, regalare

portare, dare

dare, prestare, fornire

dare, fare

dare, donare, fornire, passare, porgere, allungare

eseguire, rappresentare

accordare, assegnare, conferire, donare, dare, fare dono di, contribuire

gire

deviare bruscamente

gispe

ansare, respirare affannosamente

vacillare, tremolare

ansare, ansimare

gjelde

riguardare

applicarsi, essere valido

essere in uso, essere in voga, essere praticato

castrare, sterilizzare, evirare

gjemme

nascondere, celare, occultare

gjenfinne

reperire

gjenforsikre

riassicurare

gjengi

riprodurre

interpretare, eseguire

gjengjelde

ripagare, contraccambiare

ricambiare

gjeninnføre

ristabilire

ristabilire, ripristinare, riportare in vita

gjeninnsette

reintegrare

gjenlyde

echeggiare, risuonare

gjennombore

perforare, forare

gjennomføre

eseguire, effettuare

apportare

portare a buon fine, portare a compimento

mettere in pratica

compiere, riuscire a, completare, realizzare, raggiungere, effettuare

gjennomgå

essere sottoposto a

gjennomskue

non lasciarsi ingannare da

gjennomtrenge

pervadere, diffondersi in

gjenoppbygge

ricostruire

gjenoppleve

rivivere

gjenopplive

rianimare, riportare in vita

risuscitare, rianimare

gjenopprette

rialzare, risollevare

gjenoppta

riprendere, ricominciare

ricominciare, riprendere

gjenoppvekke

far rinvenire, far riprendere i sensi, rianimare

gjenspeile

riflettere, rispecchiare

gjenta

ripetere, ridire, reiterare [formal]

gjenvinne

riprendere

riguadagnare

farsi risarcire

riacquistare

ricuperare

gjenåpne

riaprire, riaprirsi

gjespe

sbadigliare

gjeste

urlare, gridare, strillare

gjette

indovinare

gjære

darsi delle arie, fare lo spaccone [informal]

fermentare

gjødsle

fertilizzare, concimare

gjøgle

scherzare, celiare

gjøre

fare, rendere

avere

fare

agire, fare

glamorisere

magnificare, portare al cielo

glemme

trascurare, omettere

lasciare

dimenticare, dimenticarsi

dimenticare, disimparare

glimre

brillare, luccicare

brillare, luccicare

glinse

brillare, essere brillante

brillare, luccicare

luccicare, scintillare

glitre

luccicare, brillare, scintillare

rilucere, luccicare, scintillare

luccicare, scintillare

glo

guardare stralunato, strabuzzare gli occhi

restare a bocca aperta, restare stupito

fulminare con lo sguardo

gløde

rosseggiare

risplendere, rifulgere

gnage

rodere

gni

strofinare

frizionare, riscaldare sfregando

gnisse

stridere, cigolare

gnåle

brontolare [informal]

piagnucolare

stridere, cigolare

uggiolare, gemere

lagnarsi, lamentarsi

godkjenne

approvare, consentire, acconsentire

approvare

approvare, adottare

accogliere

accettare, approvare

godta

accogliere

accettare, capire, riconoscere

godtgjøre

ricompensare per, riparare, rimediare a, porre riparo a

indennizzare

rimunerare, ricompensare, ripagare

riparare a, porre rimedio a

granske

ispezionare, esaminare

controllare, verificare

studiare a fondo, esaminare, analizzare

rivedere

esaminare, esplorare, approfondire

gratulere

congratularsi con, felicitarsi con, complimentarsi con

grave

scavare

scavare, fare scavi

gravere

riprodurre mediante incisione

gravitere

gravitare

gravlegge

sotterrare, seppellire

grille

fare ai ferri, cuocere sulla griglia, arrostire, fare alla griglia

grine

ghignare

gripe

afferrare, prendere, agguantare

afferrare al volo, cogliere

afferrare, stringere

catturare, far prigioniero, arrestare

acchiappare, acciuffare

commuovere, toccare

gro

germinare, germogliare

germogliare, mettere i germogli

gruppere

raggruppare

spiegare, schierare

gry

albeggiare, cominciare, spuntare

gråte

piangere

gulne

ingiallirsi

gummiere

gommare

gurgle

fare i gargarismi

gorgogliare, borbottare

gynge

oscillare, ondeggiare

andare

andare, andarsene, andare via

camminare, fare un passo, andare a piedi

funzionare

viaggiare

viaggiare

procedere, dirigersi

passare, trascorrere, scorrere


Norsk verb med Portugisisk oversettelse.

gagne

favorecer, beneficiar, avantajar, tirar lucro de

galvanisere

galvanizar

gape

bocejar

garantere

prometer, comprometer-se

garantir

assegurar, garantir

responder por, garantir, pôr a mão no fogo por [informal, Lat. Amer.]

certificar, garantir, assegurar

garantir, assegurar

assegurar, garantir

garve

curtir

generalisere

generalizar

generere

gerar

gestalte

modelar, dar forma

gi

dar

dar

dar

trazer, proporcionar

prestar, dar

dar, distribuir

dar, doar, alcançar, passar, entregar

representar

conferir, conceder, dar, presentear, doar, contribuir, colaborar

gire

virar de repente

gispe

arfar, ofegar

oscilar, tremular

ofegar, arfar

gjelde

dizer respeito a, concernir, referir

aplicar-se

permanecer, continuar existindo, existir

castrar, esterilizar, emascular

gjemme

esconder, ocultar

gjenfinne

recuperar, resgatar

gjenforsikre

ressegurar

gjengi

reproduzir

interpretar

gjengjelde

pagar, retribuir

reciprocar [formal], corresponder

gjeninnføre

restabelecer

restabelecer, reviver, voltar

gjeninnsette

readmitir, reintegrar

gjenlyde

ressoar

gjennombore

perfurar, furar, espetar

gjennomføre

executar, realizar, fazer

efetuar, realizar

concluir, arrematar

implementar, pôr em prática

concluir, completar, alcançar, realizar, dar cabo de, efetuar

gjennomgå

receber, ser submetido a

gjennomskue

ver através de

gjennomtrenge

difundir-se, espalhar-se

gjenoppbygge

reconstruir

gjenoppleve

reviver, recordar

gjenopplive

reanimar, ressuscitar

reanimar

gjenopprette

por de pé novamente, levantar novamente

gjenoppta

retomar, seguir, continuar

recomeçar, retomar

gjenoppvekke

reanimar

gjenspeile

refletir, expressar, ser um sinal de

gjenta

repetir, dizer novamente, reiterar

gjenvinne

recobrar, recuperar

recobrar, recuperar

recuperar, ressarcir-se

recobrar, recuperar

recuperar

gjenåpne

reabrir, abrir novamente

gjespe

bocejar

gjeste

gritar, berrar

gjette

adivinhar, dar um palpite

gjære

gabar-se

fermentar

gjødsle

fertilizar, fecundar

gjøgle

brincar, fazer troça [formal]

gjøre

fazer

atingir, alcançar

fazer

agir, fazer

glamorisere

glamorizar

glemme

descuidar, esquecer

deixar

esquecer

esquecer, desaprender

glimre

reluzir, luzir, brilhar

luzir, brilhar

glinse

brilhar, ser brilhante, sobressair

reluzir, luzir, brilhar

brilhar, cintilar, resplandecer

glitre

reluzir, cintilar

reluzir, cintilar

brilhar, cintilar, resplandecer

glo

arregalar os olhos, esbugalhar os olhos

ficar boquiaberto, pasmar-se, embasbacar-se

fulminar com os olhos

gløde

arder

ruborizar, corar

gnage

roer

gni

esfregar, roçar

esfregar

gnisse

ranger

gnåle

queixar-se, reclamar

choramingar, lamuriar-se

ranger

gemer, ganir, uivar

lamuriar-se, queixar-se, lamentar-se

godkjenne

aprovar, consentir

endossar, aprovar

adotar, aprovar

aprovar

confirmar, aprovar, sancionar

godta

aprovar

aceitar, admitir

godtgjøre

compensar, reparar, consertar, remediar

indenizar

remunerar, recompensar, pagar, retribuir

reparar, consertar

granske

inspecionar

checar, testar

examinar, estudar

examinar, analisar

examinar, escrutinar

gratulere

congratular, felicitar, cumprimentar

grave

cavar, escavar

escavar, cavar

gravere

gravar

gravitere

gravitar

gravlegge

enterrar, sepultar

grille

grelhar, assar na brasa, fazer churrasco [Lat. Amer.]

grine

sorrir

gripe

agarrar, pegar, tomar, segurar, arrebatar, arrancar

agarrar-se, não deixar escapar

agarrar com força, apertar

capturar, aprisionar, pegar, prender

apanhar, pegar

comover

gro

germinar, brotar

brotar

gruppere

agrupar

dispor, distribuir

gry

nascer, amanhecer, alvorar, alvorecer, clarear

gråte

chorar, soluçar

gulne

amarelar, tornar amarelo

gummiere

revestir com borracha

gurgle

gargarejar

borbulhar, gorgolejar

gynge

balançar, sacudir

ir

ir, partir, seguir, pôr-se a caminho

dar um passo, andar, caminhar

funcionar, operar, andar, trabalhar

viajar, propagar-se

viajar, propagar-se

avançar, dirigir-se, encaminhar-se

passar, decorrer, transcorrer, correr, passar correndo, passar voando


Norsk verb med Spansk oversettelse.

gafle

comer con voracidad, bifurcar

gagne

aprovechar, valer, servir, ser útil, ayudar

galdre

conjurar

gale

conjurar

galoppere

galopar

galvanisere

galvanizar

gamble

jugar

gane

destripar

gantes

juguetear, bromear

gape

bostezar

garantere

prometer, comprometerse a

garantizar

asegurar, garantizar, dar la palabra de uno

garantizar por, confirmar

certificar, garantizar

garantizar, dar una garantía

asegurar, garantizar

gardere

guardar

garne

recortar

garnere

recortar

garve

curtir

gasjere

pagar

gauke

hacer contrabando, parlotear

gaule

bramar

geberde

comportarse

geipe

poner caras

geleide

acompañar

geminere

geminar

generalisere

generalizar

generere

generar

gerere

gestionar

geråde

redundar

gestalte

modelar, formar

gi

dar

administrar

regalar

dar, traer

dar, prestar

dar, repartir

dar, proveer, alcanzar, pasar, entregar

representar, ejecutar, llevar a cabo

otorgar, conceder, conferir, dar, donar, contribuir

gidde

temblar

gifte

casarse

gigge

viajar en carruaje, cazar con arpón, tocar una pieza

gildre

poner una trampa

gimpe

cojear

gipse

enyesar

gire

virar bruscamente

girere

transferir, endosar

gisne

reducir, no servir para navegar

gispe

respirar con dificultad, jadear

vacilar

jadear

gisse

suponer

gitre

apuntar

gjalle

resonar

gjekke

engañar

gjelde

concernir, preocupar

ser aplicable, ser válido

permanecido en existencia, existir

castrar, esterilizar, emascular

gjelle

resonar

gjemme

esconder, encubrir, tapar

gjenbruke

reciclar

gjendrive

refutar

gjenfinne

recuperar

gjenforsikre

reasegurar

gjenføde

regenerar

gjenge

cortar

gjengi

reproducir

interpretar

gjengifte

volver a casarse

gjengjelde

compensar, recompensar

corresponder a

recompensar, remunerar, indemnizar, resarcir

recompensar

gjeninnføre

restablecer

restablecer, revivir

gjeninnsette

reintegrar, reinstalar

gjenkjenne

reconocer

gjenlyde

resonar

gjenløse

redimir

gjenmæle

replicar

gjennomarbeide

preparar

gjennombore

agujerear, atravesar

gjennomdrøfte

reflexionar

gjennomføre

ejecutar, realizar, llevar a cabo

efectuar, realizar

llevar a cabo

poner en práctica

lograr, realizar, efectuar, llevar a cabo, conseguir

gjennomgå

recibir, ser sometido a

gjennomhulle

perforar

gjennomillustrere

ilustrar

gjennomlese

leer atentamente, examinar

gjennomleve

experimentar

gjennomlufte

ventilar

gjennomlyse

pantalla, rayos X

gjennomprøve

comprobar

gjennomskue

calar, ver claramente las intenciones de